Věstník 8/2002

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Informace o postupu při provádění mezinárodních smluv o sociálnim zabezpečení

2. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2001 (září až prosinec)

3. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění

4. Redakční sdělení - oprava tiskové chyby - doplnění příloh č. 1 a 2 v Metodickém opatření č. 8/2002 v částce 6/2002 Věstníku

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 14.07.2002

Poslední úprava: 27.10.2009, 13:38