Věstník 7/2002

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Základní výměra dovolené na zotavenou za kalendářní rok pro vychovatele, kteří jsou zaměstnanci zdravotnického zařízení

2. Seznam pracovišť, kterým bylo vydáno osvědčení o způsobilosti k provádění klinického hodnocení a klinických zkoušek zdravotnických prostředků - rozšíření

3. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění

4. Autorizace podle zákona č. 258/2000 Sb.

5. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2001 (květen až srpen)

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 23.06.2002

Poslední úprava: 27.10.2009, 13:38