Věstník 6/2002

ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ

1. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 2. pololetí 2002 mezi zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče

METODICKÁ OPATŘENÍ

5. Metodický návod MZ k používání Národního číselníku laboratorních položek, verze 02.01.01

6. Metodický návod MZ k datové struktuře pro přenos dat mezi informačními systémy zdravotnických zařízení, verze 02..01.01

7. Metodické opatření MZ, kterým se stanovuje síť zdravotnických zařízení a jejich spádových území pro zajištění komplexní péče při závažných čerstvých spinálních postiženích

8. Metodické opatření MZ, kterým se upravuje síť traumacenter v ČR a jejich spádová území

Dodatek k metodickému opatření č. 1/1999

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Národní registr cévní chirurgie, Národní kardiochirurgický registr, Národní registr kloubních náhrad

2. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 23.06.2002

Poslední úprava: 27.10.2009, 13:38