Věstník 5/2002

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2001 (leden až duben)

2. Národní referenční laboratoř pro diagnostiku syfilis - změna ve vedení

3. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 08.05.2002

Poslední úprava: 27.10.2009, 13:38