Věstník 8/2005

ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ

2. Statut a Jednací řád Komise pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky

METODICKÁ OPATŘENÍ

5. Postup při ochraně před vznikem a šířením vztekliny u lidí po poranění zvířetem

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů

2. Stanoviska Komise pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky k 18. 4. 2005

3. Český lékopis 2002 - Doplněk 2005 - vydání

4. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 20.06.2005

Poslední úprava: 27.10.2009, 13:38