Věstník č. 8/2016

Obsah:

  1. Seznam center vysoce specializované péče v oblasti transplantační medicíny
  2. Referenční síť poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti akutní lůžkové péče
  3. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví v období červenec – září 2016
  4. Metodický pokyn: Doporučené postupy v přístupu pracovníků ve zdravotnictví k osobám s poruchami autistického spektra

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 26.10.2016

Poslední úprava: 25.06.2019, 14:55