Věstník č. 7/2012

Obsah:

  1. Metodický pokyn, kterým se stanoví vedení dokumentace a průběhu specializačního vzdělávání, certifikovaného kurzu a akreditovaného kvalifikačního kurzu
  2. Dodatek a úprava ke vzdělávacím programům – vydané ve Věstníku č. 1/2012
  3. Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí
  4. Seznam esenciálních anitinfektiv pro ČR
  5. Metodický pokyn k provádění screeningu sluchu u novorozenců

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 03.09.2012

Poslední úprava: 17.07.2019, 9:53