Věstník č. 5/2012

Obsah:

  1. Doporučený postup při provádění kastrací v souvislosti s parafilně motivovanými sexuálními trestnými činy
  2. Národní referenční laboratoře – změny názvů a vedení
  3. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb
  4. Metodický návod – hygiena rukou při poskytování zdravotní péče
  5. Cenový předpis MZ – 2/2012/DZP
  6. Mezinárodní smlouvy v gesci MZ – přehled změn za období 2012-2012

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 29.06.2012

Poslední úprava: 17.07.2019, 9:54