Věstník č. 2/2016

Obsah:

  1. Standardy zdravotní péče – „Národní radiologické standardy – Výpočetní tomografie“. Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických standardů na pracovištích výpočetní tomografie v České republice.
  2. Standardy zdravotní péče – „Národní radiologické standardy – Radiační onkologie“. Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických standardů na pracovištích radiační onkologie v České republice.
  3. Standardy zdravotní péče – „Národní radiologické standardy – Nukleární medicína“. Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických postupů (standardů) na diagnostických a terapeutických pracovištích nukleární medicíny v České republice.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 26.01.2016

Poslední úprava: 25.06.2019, 14:59