Věstník č. 2/2015

Obsah:

  1. Oznámení Ministerstva zdravotnictví o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti i výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
  2. Doporučení pro zdravotní pojišťovny ve věci kompenzace zrušeného regulačního poplatku
  3. Doporučení pro bezpečnou praxi 2015/01 – Prevence poškození při magnetické rezonanci
  4. Doporučení pro bezpečnou praxi 2015/02 – Zamykání pokojů u poskytovatelů zdravotních služeb
  5. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu pracovní terapeut
  6. Změna ve vedení národní referenční laboratoře

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.02.2015

Poslední úprava: 25.06.2019, 15:12