Věstník č. 1/2016

Obsah:

  1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE
  2. Dotační program ministerstva zdravotnictví – REZIDENČNÍ MÍSTA – metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo - nelékařské obory pro rok 2016
  3. Příloha č. 1 k žádosti o poskytnutí dotace RM 2016
  4. Seznam center vysoce specializované zdravotní péče v Onkogynekologii
  5. Oznámení Ministerstva zdravotnictví o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 08.01.2016

Poslední úprava: 25.06.2019, 15:00