Věstník č. 1/2014

Obsah:

  1. Metodika a zásady využívání klasifikačního systému IR-DRG pro vykazování akutní lůžkové zdravotní péče
  2. Informace pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří získali od Ministerstva zdravotnictví ČR „Osvědčení“ k poskytování onkologické, traumatologické, kardiovaskulární a cerebrovaskulární péče
  3. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví v období říjen – prosinec 2013
  4. Oznámení MZ o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
  5. Zrušení pokynu
  6. Národní referenční centrum podpory veřejného zdraví – změna ve vedení
  7. Metodika vzniku a obnovy zásoby vybraných antiinfektiv a fomepizolu pro ČR ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 28.02.2014

Poslední úprava: 17.07.2019, 9:39