Věstník č. 1/2013

Obsah:

  1. Specifické léčebné programy odsouhlasené MZ v období říjen – prosinec 2012
  2. Cenový předpis MZ 2/2013/DZP ze dne 9. 1. 2013
  3. Informace týkající se úpravy vzdělávacích programů základních oborů a certifikovaných kurzů (nástavbových oborů) lékařů
  4. Metodika a zásady využívání klasifikačního systému IR-DRG pro vykazování akutní lůžkové zdravotní péče
  5. Oznámení MZ o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
  6. Seznam povolených biocidních přípravků
  7. Zrušení platnosti metodického doporučení

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 22.01.2013

Poslední úprava: 17.07.2019, 9:45