Připravovaná legislativa

Stránka je aktualizována zpravidla 1x měsíčně. Upozorňujeme na to, že informace zde uvedené nemusí být v souladu s aktuálním stavem. Znění níže uvedených předpisů lze nalézt zde:

Elektronická knihovna eKLEP pro veřejnost

 

 

***

Zákony:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona je v 2. čtení v Poslanecké sněmovně.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 

Návrh zákona je v 1. čtení v Poslanecké sněmovně.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 290/2017 Sb.

Návrh zákona je v Poslanecké sněmovně.

***

Nařízení vlády:

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Návrh nařízení vlády je vypořádáván po proběhlém meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Návrh nařízení vlády je projednáván v pracovních komisích LRV.

Návrh nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 225/2011 Sb. 

Návrh nařízení vlády je projednáván v pracovních komisích LRV.

***

Vyhlášky:

Návrh vyhlášky o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů

Návrh vyhlášky je projednáván v pracovních komisích LRV.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování)

Návrh vyhlášky je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh vyhlášky o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti

Návrh vyhlášky je projednáván v pracovních komisích LRV.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Návrh vyhlášky je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

 

 

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.10.2009

Poslední úprava: 09.11.2018, 10:57