Připravovaná legislativa

Stránka je aktualizována zpravidla 1x měsíčně. Upozorňujeme na to, že informace zde uvedené nemusí být v souladu s aktuálním stavem. Znění níže uvedených předpisů lze nalézt zde:

Elektronická knihovna eKLEP pro veřejnost

 

 

***

Zákony:

Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

Návrh zákona je ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh zákona je v 1. čtení v Poslanecké sněmovně.

Návrh zákona o léčitelských službách a o změně zákona o správních poplatcích

Návrh zákona je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona je v Poslanecké sněmovně.

Návrh zákona o zdravotnických prostředcích

Návrh zákona je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona je v 1. čtení v Poslanecké sněmovně.

***

Nařízení vlády:

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Návrh nařízení vlády je vypořádáván po proběhlém meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody

Návrh nařízení vlády je vypořádáván po proběhlém meziresortním připomínkovém řízení.

***

Vyhlášky:

Návrh vyhlášky o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.

Návrh vyhlášky je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh vyhlášky je projednáván v pracovních komisích LRV.

Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020.

Návrh vyhlášky je projednáván v pracovních komisích LRV.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů

Návrh vyhlášky je projednáván v pracovních komisích LRV.

Návrh vyhlášky o předepisování humánních léčivých přípravků

Návrh vyhlášky je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

 

 

 

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.10.2009

Poslední úprava: 18.10.2019, 13:21