Připravovaná legislativa

Stránka je aktualizována zpravidla 1x měsíčně. Upozorňujeme na to, že informace zde uvedené nemusí být v souladu s aktuálním stavem. Znění níže uvedených předpisů lze nalézt zde:

Elektronická knihovna eKLEP pro veřejnost

 

 

***

Zákony:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 

Návrh zákona je v 1. čtení v Poslanecké sněmovně.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 290/2017 Sb.

Návrh zákona je v Poslanecké sněmovně.

Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

Návrh zákona je v Poslanecké sněmovně.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh zákona je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh zákona o léčitelských službách a o změně zákona o správních poplatcích

Návrh zákona je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh věcného záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví

Návrh věcného záměru zákona je projednáván v pracovních komisích LRV.

***

Nařízení vlády:

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Návrh nařízení vlády je vypořádáván po proběhlém meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Návrh nařízení vlády je projednáván v pracovních komisích LRV.

***

Vyhlášky:

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování)

Návrh vyhlášky je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

 

 

 

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.10.2009

Poslední úprava: 10.05.2019, 13:01