Připravovaná legislativa

Stránka je aktualizována zpravidla 1x měsíčně. Upozorňujeme na to, že informace zde uvedené nemusí být v souladu s aktuálním stavem. Znění níže uvedených předpisů lze nalézt zde:

Elektronická knihovna eKLEP pro veřejnost

 

 

***

Zákony:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona je projednáván v pracovních komisích LRV.

***

Nařízení vlády:

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Návrh nařízení vlády je vypořádáván po proběhlém meziresortním připomínkovém řízení.

***

Vyhlášky:

Návrh vyhlášky o zkušebním řádu aprobační zkoušky a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Návrh vyhlášky je projednáván v pracovních komisích LRV.

Návrh vyhlášky o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh vyhlášky byl rozeslán do opakovaného meziresortního připomínkového řízení.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv

Návrh vyhlášky je projednáván v pracovních komisích LRV.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhlášky č. 254/2013 Sb.

Návrh vyhlášky je vypořádáván po proběhlém meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů

Návrh vyhlášky je vypořádáván po proběhlém meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh vyhlášky o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části.

Návrh vyhlášky je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh vyhlášky o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami.

Návrh vyhlášky je projednáván v pracovních komisích LRV.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Návrh vyhlášky je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.10.2009

Poslední úprava: 18.05.2018, 13:46