Novinky

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

12. 03. 2018 | NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY V GESCI MZ

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 7. března.2018, s výjimkou čl. I bodu 9., který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Celý článek

1 2 3 4 5 6 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch Ministr zdravotnictví ČR

Anketa