R o č n í k   1999

 

V ě s t n í k

 

ministerstva zdravotnictví

 

České republiky

 

 

 

 

 

Částka 9                                   Vydáno:                                                  

 

 

OBSAH

 

 

 

 

 

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1.        Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek  v roce 1998 (část V.)

2.        Seznam osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k  hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 10.5.1999

3.        Změna ve vedení Národní referenční laboratoře ve Státním zdravotním ústavu a oznámení o zřízení Národní referenční laboratoře v Hygienické stanici hl.m.Prahy

4.        Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva – doplnění

5.    Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění


ZPRÁVY A SDĚLENÍ

 

1.

Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 1998

(část V.)

 

Ministerstvo zdravotnictví podle § 7 písm. h) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů zveřejňuje vydaná rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změnách, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 1998

 

 

 

 SEZNAM VÝJIMEK Z REGISTRACE UDĚLENÝCH MZ ČR V OBDOBÍ:

 PROSINEC 1998

 

V: BIOCHEMIE GMBH, KUNDL, Rakousko. CODE: 59822 RIMACTANE INJ SIC 1X300mg. IS: Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik). ATC: J04AB02. Datum: 04.12.1998. Počet balení: 1000. Účel: Pro Novartis Czech Republik s.r.o. Pharma, Praha. Použití je vyhrazeno zdravotnickým zařízením ambulantní a ústavní péče. Společnost na vyžádání SÚKL předloží atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V: BRISTOL-MYERS SQUIBB CO., NEW YORK, Spojené státy americké,

MEAD JOHNSON, Nizozemí. CODE: 57432 PREGESTIMIL PLV 1X450g. IS: Diaetetica. ATC: V06DB. Datum: 21.12.1998. Počet balení: 284. Účel: Pro VFN, Praha, Ústav dědičných metabolických poruch.

-----------------------------------------------------------------

V: E.MERCK, Spolková republika Německo. CODE: 54493 AQUO-CYTOBION 500 INJ 5X1ml/500rg. IS: Vitamina, vitagena. ATC: B03BA03. Datum: 18.12.1998. Počet balení: 36. Účel: Pro Všeobecnou fakultní nemocnici - Ústav dědičných metabolických poruch, Praha.

-----------------------------------------------------------------

V: ELI LILLY, INDIANAPOLIS, Spojené státy americké. CODE: 59821 AMYTAL SODIUM INJ 10X0.5g. IS: Hypnotica, sedativa. ATC: N05CA02. Datum: 08.12.1998. Počet balení: 5. Účel: Pro Eli Lilly ČR s.r.o., Praha a to pro potřebu Neurologické odd. nemocnice na Homolce. Společnost na vyžádání SÚKL předloží atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V: F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, BASILEJ, Švýcarsko. CODE: 59823 ZENAPAX INF 1X5ml/25mg. IS: Immunopraeparata. ATC: L04AA. Datum: 21.12.1998. Počet balení: 1200. Účel: Pro Roche s.r.o., Praha, s tím že použití je vyhrazeno Transplantcentru IKEM, Praha a Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno. Společnost Roche s.r.o. na vyžádání SÚKL předloží atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V: F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, BASILEJ, Švýcarsko. CODE: 1356 MESTINON DRG 20X60mg. IS: Parasympathomimetica. ATC: N07AA02. Datum: 24.11.1998. Počet balení: 50 000. Druh obalu: EFA (vnější obal). Účel: Pro ROCHE s.r.o., Praha. Vyhrazeno s tím, že dodávky pro zdravotnická zařízení ambulantní a ústavní péče budou opatřeny informacemi pro pacienta v českém jazyce.

-----------------------------------------------------------------

V: FRESENIUS AG, Spolková republika Německo. CODE: 53749 CAPTIMER 100 DRG 50X100mg. IS: Expectorantia, mucolytica. ATC: R05CB12. Datum: 16.12.1998. Počet balení: 14. Účel: Pro nemocnici v Ústí nad Orlicí, Dětské oddělení.

-----------------------------------------------------------------

V: GLAXO WELLCOME, Velká Británie. CODE: 59820 MALARONE TBL 12X250mg. IS: Antiparasitica (antiprotozoica, antimalarica). ATC: P01. Datum: 09.12.1998. Počet balení: 10

Účel: Pro potřebu I. infekční kliniky 2. LF UK na Bulovce a kliniky infekčních chorob FN Brno-Bohunice. Glaxo Wellcome s.r.o., Praha na vyžádání SÚKL předloží atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE, Belgie. CODE: 59440 SPORANOX INJ.PRO INF. INF 1X25ml/250mg. IS: Infundibilia. ATC: J02AC02. Datum: 03.12.1998. Počet balení: 16. Účel: Pro Nemocnici České Budějovice - Dětskou kliniku.

-----------------------------------------------------------------

V: LABORATOIRES SANDOZ, Francie. CODE: 92174 PHOSPHORE SANDOZ TBL EFF 20X750mg. IS: Soli a ionty pro p.o. i parent.aplikaci. ATC: A12CX. Datum: 08.12.1998. Počet balení: 20. Účel: Pro Všeobecnou fakultní nemocnici - Kliniku dětského a dorostového lékařství, Praha.

-----------------------------------------------------------------

V: LACHEMA A.S., BRNO, Česká republika. CODE: 54033 REFADOR INJ 1X15ml/30mg. IS: Cytostatica. ATC: L01DB07. Datum: 14.12.1998. Počet balení: 3500. Účel: Použití je vyhrazeno zdravotnickým zařízením ambulantní a ústavní péče.

-----------------------------------------------------------------

V: LILLY FRANCE, Francie. CODE: 54491 ELDISINE INJ SIC 1X5mg+5ml. IS: Cytostatica. ATC: L01CA03. Datum: 23.12.1998. Počet balení: 8. Účel: Pro Dětskou kliniku Nemocnice České Budějovice.

-----------------------------------------------------------------

V: LIPOSOME TECHNOLOGY INC., Spojené státy americké. CODE: 44142 ABELCET INJ 10X20ml/100mg. IS: Antibiotica (proti mikrob. a virovým infekcím). ATC: J02AA. Datum: 22.12.1998. Počet balení: 5. Účel: Pro FN Motol.

-----------------------------------------------------------------

V: MILUPA, Spolková republika Německo. CODE: 59150 PREGOMIN PLV 1X400g. IS: Diaetetica. ATC: V06DX. Datum: 30.11.1998. Počet balení: 120. Účel: Pro Všeobecnou fakultní nemocnici - Ústav dědičných metabolických poruch, Praha.

-----------------------------------------------------------------

V: N.V.ORGANON, OSS, Nizozemí. CODE: 2199 CORTROSYN INJ 1X0.25mg+2ml. IS: Hormona (léčiva s hormonální aktivitou). ATC: H01AA02. Datum: 03.12.1998. Počet balení: 2. Účel: Pro Endokrinologickou ambulanci Interní nemocnice Oblouková 7, Praha 10.

-----------------------------------------------------------------

V: N.V.ORGANON, OSS, Nizozemí. CODE: 2356 CORTROSYN INJ SIC 10X250rg+SO. IS: Hormona (léčiva s hormonální aktivitou). ATC: H01AA02. Datum: 26.11.1998. Počet balení: 1. Účel: Pro ordinaci pediatrie a endokrinologie České Budějovice.

-----------------------------------------------------------------

V: NUTRICIA N.V., ZOETERMEER, Nizozemí. CODE: 59825 MCT OIL OLE 1X500ml. IS: Diaetetica. ATC: V06DX. Datum: 22.12.1998. Počet balení: 88. Účel: Pro Všeobecnou fakultní nemocnici - Ústav dědičných metabolických poruch, Praha.

-----------------------------------------------------------------

V: ORPHAN EUROPE, Francie. CODE: 57328 BUPHENYL PLV 1X250g. Počet balení: 7. ATC: A16AX. Datum: 30.11.1998. CODE: 57328 BUPHENYL PLV 1X250g. Počet balení: 4. ATC: A16AX. Datum: 18.12.1998. CODE: 57329 NTBC CPS 60X5mg. Počet balení: 20. Datum: 27.11.1998. IS: Diaetetica. Účel: Pro Všeobecnou fakultní nemocnici - Ústav dědičných metabolických poruch, Praha.

-----------------------------------------------------------------

V: PARKE-DAVIS, Spolková republika Německo. CODE: 93013 SORTIS 10mg TBL OBD 30X10mg. IS: Hypolipidaemica. ATC: C10AA. Datum: 11.12.1998. Počet balení: 60 000. Účel: Pro Parke - Davis GmbH Berlin, organizační složka, Praha, s podmínkami, že:- použití přípravku je vyhrazeno zdravotnickým zařízením  ambulantní a ústavní péče, a to u těch pacientů, u nichž bylo  léčení tímto přípravkem již zahájeno,- společnost na vyžádání SÚKL předloží atesty všech dovezených  šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V: PASTEUR MERIEUX SERUMS & VACCINS, LYON CEDEX, Francie. CODE: 83425 STAMARIL PASTEUR 0.5ml/dávka INJ SIC 1X0.5ml/DÁV.ATC: J07BL01. Datum: 29.12.1998. Počet balení: 1000.číslo šarže: P5169.CODE: 86403 TYPHIM VI(TYPHOIDE POLYS.VACC.) INJ 1X0.5ml/DÁV+STŘ.ATC: J07AP03.Datum: 18.12.1998.Počet balení: 3000.číslo šarže: P1046.CODE: 86403 TYPHIM VI(TYPHOIDE POLYS.VACC.) INJ 1X0.5ml/DÁV+STŘ.ATC: J07AP03.Datum: 25.11.1998.Počet balení: 1000.číslo šarže: N0935.IS: Immunopraeparata.Účel: Pro JK TRADING s.r.o., Karlovy Vary - s tím, že použití je vyhrazeno zařízením hygienické služby a zdravotnickým zařízením ambulantní a ústavní péče, která provádějí očkování osob odjíždějících do ciziny.

-----------------------------------------------------------------

V: SANOFI WINTHROP INC., Spojené státy americké. CODE: 23505 PRIMAQUIN TBL 100X15mg. IS: Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik). ATC: P01BA03. Datum: 03.12.1998. Počet balení: 2. Účel: Pro Infekční kliniku FN Na Bulovce.

-----------------------------------------------------------------

V: SCHERIN AG, Spolková republika Německo. CODE: 23507 PRIMOBOLAN S TBL 50X25mg. IS: Hormona (léčiva s hormonální aktivitou). ATC: A14AA04. Datum: 29.12.1998. Počet balení: 10. Účel: Pro FN Plzeň - Kliniku chorob dětských.

-----------------------------------------------------------------

V: SEVAC A.S., PRAHA, Česká republika. CODE: 97146 IMMODIN SEVAC INJ SIC 5X2ml+SOLV. Počet balení: 2000. CODE: 56930 IMMODIN SEVAC INJ SIC 1X2ml+SOLV. Počet balení: 21 000. IS: Immunopraeparata. ATC: L03AX. Datum: 07.12.1998. Účel: Povolení úpravy výrobního postupu. Přípravek je vyroben z lidské krve. Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.

-----------------------------------------------------------------

V: SEVAPHARMA A.S., PRAHA, Česká republika. CODE: 97147 SUPRESORICKÝ TRANSFER-FAKTOR INJ. Počet balení: 140. Datum: 14.12.1998. CODE: 97147 SUPRESORICKÝ TRANSFER-FAKTOR INJ. Počet balení: 50. Datum: 27.11.1998. IS: Immunopraeparata. ATC: L04A. Účel: Pro Neurologickou kliniku I.LF UK a VFN.

-----------------------------------------------------------------

V: SHS, Velká Británie. CODE: 59824 E-AM 3 PLV 1X400g. Počet balení: 19. ATC: V06DD. Datum: 21.12.1998. CODE: 57330 GTO OIL OLE 1X1000ml. Počet balení: 21. CODE: 57331 LORENZO S OIL OLE 1X710ml. Počet balení: 19. ATC: V06DX. CODE: 59826 IMTV-AM 2 PLV 1X400g. Počet balení: 37. ATC: V06DD. Datum: 22.12.1998. Účel: Pro Všeobecnou fakultní nemocnici - Ústav dědičných metabolických poruch, Praha.

-----------------------------------------------------------------

V: SHS - GESELLSCHAFT FÜR KLINISCHE ERNAHRUNG MBH, Spolková  republika Německo. CODE: 59824 E-AM 3 PLV 1X400g. Počet balení: 61. ATC: V06D. Datum: 07.12.1998. CODE: 84683 LT-AM 2 PLV 1X400g. Počet balení: 53. ATC: V06DD. CODE: 84669 ILV-AM 2 PLV 1X400g. Počet balení: 20. ATC: V06D. Datum: 15.12.1998. CODE: 84675 M-AM 2 PLV 1X400g. Počet balení: 51. CODE: 84676 M-AM 3 PLV 1X400g. Počet balení: 208. CODE: 84672 LEU-AM 2 PLV 400g. Počet balení: 99. ATC: V06DD. CODE: 84669 ILV-AM 2 PLV 1X400g. Počet balení: 40. ATC: V06D. Datum: 21.12.1998. CODE: 76521 PT-AM2-PHENYLALAN.-TYROSIN FREE PLV 1X400g. Počet balení: 25. ATC: V06CA. Datum: 30.11.1998. CODE: 84685 E-AM 2 -KLEIN-/SCHULKINDER PLV 1X400g. Počet balení: 29. ATC: V06DD. Datum: 27.11.1998. IS: Diaetetica. Účel: Pro Všeobecnou fakultní nemocnici - Ústav dědičných metabolických poruch, Praha.

-----------------------------------------------------------------

V: SIGMA-TAU, Itálie. CODE: 94146 CARNITENE TBL 10X1000mg. Počet balení: 49. Datum: 16.12.1998. CODE: 94146 CARNITENE TBL 10X1000mg. Počet balení: 68. Datum: 08.12.1998. IS: Cardiaca. ATC: A16AA01. Účel: Pro Všeobecnou fakultní nemocnici - Ústav dědičných metabolických poruch, Praha.

-----------------------------------------------------------------

V: TEVA, Izrael. CODE: 53491 COPAXONE INJ SIC 28X20mg+SOL. IS: Psychostimulantia (nootropní léč., analeptika). Datum: 15.12.1998. Počet balení: 494. Účel: Pro Hoechst Marion Roussel s.r.o., Praha, s podmínkami, že: - použití přípravku je vyhrazeno těmto pracovištím: 1) Neurologická klinika 1.LF UK, Praha.  2) Neurologická klinika FNKV, Praha. 3) Neurologická klinika FN, Hradec Králové. 4) Neurologická klinika FN, Olomouc. 5) Neurologická klinika FN, Brno-Bohunice. 6) Neurologická klinika FN, Plzeň. 7) Neurologická klinika FN, Ostrava-Poruba - Vaše organizace na vyžádání SÚKL předloží atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V: WYETH LEDERLE LTD, Spojené státy americké. CODE: 20478 DIAMOX INJ SIC 1X500mg.IS: Ophthalmologica.ATC: S01EC01.Datum: 02.12.1998.Počet balení: 200.Účel: Pro Všeobecnou fakultní nemocnici - IV. interní kliniku, II. chirurgickou kliniku - kardiovaskulární chirurgie a Odd. nukleární medicíny.

-----------------------------------------------------------------

V: ZENECA INC., NEWARK, Spojené státy americké..CODE: 85022 PALUDRINE TBL 100X100mg.IS: Antiparasitica (antiprotozoica, antimalarica).ATC: P01BB01.Datum: 03.12.1998.Počet balení: 3000.Účel: Pro ZENECA (CZ) s.r.o., pro potřebu krajských hygienických stanic (včetně hygienické stanice hl.m.Prahy) a zdravotnických zařízení ambulantní a ústavní péče, které se zabývají problematikou tropického a cestovního lékařství. Zeneca (CZ) s.r.o. na vyžádání SÚKL předloží atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

 

 

II. ZMĚNY V REGISTRACI

 76/ 635/92-S/C

ACIDIGEN Infusion – HUMAN V: HUMAN CO.LTD, GÖDÖLLÓ, Maďarsko. D: HUMAN CO.LTD, GÖDÖLLÓ, Maďarsko. B: INF 1X500ml kód SÚKL: 57745.ZR: Změna názvu přípravku (dříve Acidigen - Institute Human).

----------------------------------------------------------------

 

 59/ 148/89-C

ADNEXBA V: SEVAPHARMA A.S., PRAHA, Česká republika. D: SEVAPHARMA A.S., PRAHA, Česká republika. B: INJ 12X0.5ml kód SÚKL: 45872. ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve Adnexba Sevac). Změna složení pomocných látek.

----------------------------------------------------------------

 59/ 131/89-C

ALDITEPERA V: SEVAPHARMA A.S., PRAHA, Česká republika. D: SEVAPHARMA A.S., PRAHA, Česká republika. B: INJ 5X5ml kód SÚKL: 45874; INJ 10X0.5ml kód SÚKL: 45873.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve Alditepera Sevac). Změna složení pomocných látek.

----------------------------------------------------------------

 76/ 636/92-S/C

ALKALIGEN Infusion – HUMAN V: HUMAN CO.LTD, GÖDÖLLÓ, Maďarsko. D: HUMAN CO.LTD, GÖDÖLLÓ, Maďarsko. B: INF 1X400ml kód SÚKL: 57746.ZR: Změna názvu přípravku (dříve Alkaligen - Institute Human).

----------------------------------------------------------------

 59/ 098/96-C

ALTEANA V: SEVAPHARMA A.S., PRAHA, Česká republika. D: SEVAPHARMA A.S., PRAHA, Česká republika. B: INJ 10X0.5ml kód SÚKL: 45870. ZR: Změna názvu výrobce.  Změna názvu žadatele.  Změna názvu přípravku (dříve Alteana Sevac).  Změna složení pomocných látek.

----------------------------------------------------------------

 87/ 391/95-C

ALVEOFACT V: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG, INGELHEIM AM RHEIN, Spolková  republika Německo, BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG, MANUFACTURING SITE BIBERACH,  BIBERACH, Spolková republika Německo. D: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM NAD  RÝNEM, Spolková republika Německo.  B: SUS ISL 1X1.2ml kód SÚKL: 46019 (BGP);  SUS ISL 1X1.2ml kód SÚKL: 46020 (BKG).ZR: Změna názvu výrobce. Změna složení pomocných látek.

----------------------------------------------------------------

 94/ 686/97-C

AMERSAN V: AUSTROPLANT-ARZNEIMITTEL GMBH, WIEN, Rakousko. D: AUSTROPLANT-ARZNEIMITTEL GMBH, WIEN, Rakousko. B: SOL 1X100ml kód SÚKL: 78223; SOL 1X250ml kód SÚKL: 78228. PE: 36. ZR: Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

 15/ 124/81-C

AMIKIN 100 mg;AMIKIN 500 mg;AMIKIN 1 g V: BRISTOL-MYERS SQUIB S.P.A., ANAGNI, Itálie,  BRISTOL-MYERS SQUIB S.P.A., SERMONETA (LATINA), Itálie. D: BRISTOL-MYERS SQUIBB CO., NEW YORK, Spojené státy americké. B: INJ 1X2ml/100mg kód SÚKL: 46040 (BSA); INJ 1X2ml/500mg kód SÚKL: 46041 (BSA); INJ 1X4ml/1g kód SÚKL: 46042 (BSA); INJ 10X4ml/1g kód SÚKL: 46043 (BSA); INJ 1X2ml/100mg kód SÚKL: 03951 (BMS); INJ 1X2ml/500mg kód SÚKL: 03952 (BMS); INJ 1X4ml/1g kód SÚKL: 11785 (BMS); INJ 10X4ml/1g kód SÚKL: 83751 (BMS).ZR: Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

 76/1004/92-S/C

AMINOMIX 1 V: FRESENIUS AG, BAD HOMBURG, Spolková republika Německo. D: FRESENIUS AG, BAD HOMBURG, Spolková republika Německo. PP: Dvojkomorový vak PA/PE/PEEL se dvěma konektory zatavený ve  fólii, komory jsou navzájem odděleny peel - fólií, příbalová  informace. B: INF 1X1000ml(VAK) kód SÚKL: 75347; INF 6X1000ml(VAK) kód SÚKL: 75348; INF 1X1500ml(VAK) kód SÚKL: 75349; INF 4X1500ml(VAK) kód SÚKL: 75389; INF 1X2000ml(VAK) kód SÚKL: 75390; INF 4X2000ml(VAK) kód SÚKL: 75391.ZR: Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

 14/ 026/86-S/C

AMINOPHYLLINUM RETARD LEK V: LEK PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL COMPANY, D.D., LJUBLJANA,  Republika Slovinsko. D: LEK PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL COMPANY, D.D., LJUBLJANA,  Republika Slovinsko. B: TBL RET 20X350mg kód SÚKL: 91741. ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve Aminophyllinum).

----------------------------------------------------------------

 42/ 356/92-C

APO-SULFATRIM 400/80 mg V: APOTEX INC., TORONTO, Kanada. D: APOTEX INC., TORONTO, Kanada. S: Sulfamethoxazolum 400 mg; Trimethoprimum 80 mg. B: TBL 30X400/80mg kód SÚKL: 46001; TBL 100X400/80mg kód SÚKL: 99863. ZR: Změna názvu přípravku (dříve Apo-Sulfatrim 400/80 mg,  Apo-Sulfatrim 100/20 mg). Změna složení přípravku. Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

 15/ 334/92-C

APO-AMPI 250 mg; APO-AMPI 500 mg V: APOTEX INC., TORONTO, Kanada. D: APOTEX INC., TORONTO, Kanada. S: Ampicillinum trihydricum 289 mg nebo 577 mg  (odp. Ampicillinum 250 mg nebo 500 mg). B: CPS 30X250mg kód SÚKL: 45999; CPS 100X250mg kód SÚKL: 96893; CPS 30X500mg kód SÚKL: 46000; CPS 100X500mg kód SÚKL: 96895.ZR: Změna složení přípravku. Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

 59/ 358/94-C

BCG-VACCINE BEHRING

BCG-VACCINE 500 BEHRING V: CHIRON BEHRING GMBH & CO., MARBURG, Spolková republika  Německo. D: CHIRON BEHRING GMBH & CO., MARBURG, Spolková republika  Německo. B: INJ SIC 1X0.1ml+SOL. kód SÚKL: 45901 BCG-VACCIN; INJ SIC 50X0.1ml+SO. kód SÚKL: 45900 BCG-VACCINE 500. ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele.

----------------------------------------------------------------

 87/ 140/85-C

BERIPLAST P 0.5 ml COMBI SET, fibrinové lepidlo; BERIPLAST P 1 ml COMBI SET, fibrinové lepidlo; BERIPLAST P 3 ml COMBI SET, fibrinové lepidlo V: CENTEON PHARMA GMBH, MARBURG, Spolková republika Německo. D: CENTEON PHARMA GMBH, MARBURG, Spolková republika Německo. PP: Lahvičky typ penicilinka z bezbarvého skla se zapertlovanou  pryžovou propichovací zátkou, tvarovaná vložka z plastické  hmoty, souprava k rozpouštění a k aplikaci přípravku,  skládačka, příbalový leták. B: GLU 1X0.5ml kód SÚKL: 45891; GLU 1X1ml kód SÚKL: 45892; GLU 1X3ml kód SÚKL: 45893. ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve Beriplast P, fibrinové  lepidlo). Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

 16/ 206/84-C

BERIPLEX P/N V: CENTEON PHARMA GMBH, MARBURG, Spolková republika Německo,  CENTEON PHARMA GMBH, VÍDEŇ, Rakousko. D: CENTEON PHARMA GMBH, VÍDEŇ, Rakousko. B: INJ SIC 1X250UT+SOL. kód SÚKL: 45887 (D); INJ SIC 1X500UT+SOL. kód SÚKL: 45889 (D); INJ SIC 1X250UT+SOL. kód SÚKL: 45888 (A); INJ SIC 1X500UT+SOL. kód SÚKL: 45890 (A).ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve Beriplex P).

----------------------------------------------------------------

 59/ 145/89-C

BOSEA V: SEVAPHARMA A.S., PRAHA, Česká republika. D: SEVAPHARMA A.S., PRAHA, Česká republika. B: INJ 1X35ml kód SÚKL: 45869. ZR: Změna názvu výrobce.  Změna názvu žadatele.  Změna názvu přípravku (dříve Bosea Sevac).  Změna složení pomocných látek.

----------------------------------------------------------------

 58/ 363/92-C

CARDURA 1 mg; CARDURA 2 mg; CARDURA 4 mg; CARDURA 8 mg V: HEINRICH MACK NACHF., ILLERTISEN, Spolková republika  Německo. D: PFIZER INC., NEW YORK, Spojené státy americké.  PVC/PVdC/Al blistr, příbalová informace, papírová skládačka. B: TBL 10X1mg kód SÚKL: 57755; TBL 20X1mg kód SÚKL: 57756; TBL 30X1mg kód SÚKL: 57757; TBL 10X2mg kód SÚKL: 57758; TBL 20X2mg kód SÚKL: 57759; TBL 30X2mg kód SÚKL: 57760; TBL 10X4mg kód SÚKL: 57761; TBL 20X4mg kód SÚKL: 57762; TBL 30X4mg kód SÚKL: 57763.PE: 60.ZR: Změna názvu výrobce. Změna druhu obalu. Změna velikosti balení. Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

 83/ 495/92-S/C

CAVINTON V: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEST, Maďarsko. D: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEST, Maďarsko. PP: Čirý bezbarvý až nazelenalý roztok. B: INJ 5X2ml/10mg kód SÚKL: 88280; INJ 10X2ml/10mg kód SÚKL: 04062. ZS: Při teplotě 15 až 25 oC, chránit před světlem.ZR: ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna popisu přípravku. Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

 83/ 496/92-S/C

CAVINTON V: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEST, Maďarsko. D: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEST, Maďarsko. PP: Bílé ploché tablety se zkosenými hranami, s vyraženým  nápisem "CAVINTON" na jedné straně.  Blistr PVC/Al, příbalová informace, papírová skládačka. B: TBL 50X5mg kód SÚKL: 04063. ZS: Při teplotě 15 až 25 oC, chránit před světlem.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna popisu přípravku. Změna druhu obalu. Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

 44/ 016/77-S/C

CeeNU LOMUSTINE (CCNU) COMBI; CeeNU LOMUSTINE (CCNU) 10 mg; CeeNU LOMUSTINE (CCNU) 40 mg; CeeNU LOMUSTINE (CCNU) 100 mg V: BRISTOL MYERS PHARMACEUTICAL & NUTRITIONAL GROUP,  EVANSVILLE INDIANA, Spojené státy americké. D: BRISTOL-MYERS SQUIBB CO., NEW YORK, Spojené státy americké. B: CPS 6(2X10,40,100mg kód SÚKL: 45947 COMBI; CPS 20X10mg kód SÚKL: 57643; CPS 20X40mg kód SÚKL: 57644; CPS 20X100mg kód SÚKL: 57645.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve CeeNU Lomustine (CCNU)).

----------------------------------------------------------------

 86/ 868/92-C

CENTRUM JR.+ EXTRA CALCIUM V: LEDERLE LABORATORATORIES DIVISION OF AMERICAN CYANAMID CO.,  NEW JERSEY, Spojené státy americké. D: WHITEHALL, DIVISION OF WYETH-LEDERLE PHARMA GMBH, VIENNA,  Rakousko. B: CTB 30 kód SÚKL: 45987; CTB 60 kód SÚKL: 68904; CTB 100 kód SÚKL: 45988. ZR: Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

 86/ 421/92-C

CENTRUM od A až po ŽELEZO V: LEDERLE LABORATORATORIES DIVISION OF AMERICAN CYANAMID CO.,  NEW JERSEY, Spojené státy americké. D: WHITEHALL, DIVISION OF WYETH-LEDERLE PHARMA GMBH, VIENNA,  Rakousko. S: Retinolum; Colecalciferolum; Tocoferoli alfa dl acetas; Phytomenadionum; Acidum ascorbicum; Acidum folicum; Thiamini nitras; Riboflavinum; Nicotinamidum; Pyridoxini hydrochloridum; Cyanocobalaminum; Biotinum; Acidum pantothenicum; Calcii pantothenas; Calcii phosphas; Kalii iodidum; Ferrosi fumaras; Magnesii oxidum; Cupri oxidum; Zinci oxidum; Manganosi sulfas monohydricus; Kalii iodidum; Chloridum; Chromii trichloridum hexahydricum; Natrii molybdenas dihydricus; Natrii selenas; Stannosi chloridum dihydricum; Natrii metavanadas; Niccolum; Magnesii stearas; Natrii metasilicas.PP: Světle broskvové film. potahované oválné tablety označené na  jedné straně C vlevo a 1 vpravo od dělící rýhy, na druhé  straně LL. B: TBL OBD 30 kód SÚKL: 99881; TBL OBD 60 kód SÚKL: 86635; TBL OBD 100 kód SÚKL: 99882.ZS: V suchu, při obyčejné teplotě 15 až 25 oC.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna složení přípravku. Změna popisu přípravku. Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

 86/ 870/92-C

CENTRUM JR. + EXTRA C V: LEDERLE LABORATORATORIES, DIVISION OF AMERICAN CYANAMID CO.,  NEW JERSEY, Spojené státy americké. D: WHITEHALL, DIVISION WYETH-LEDERLE PHARMA GMBH, VIENNA,  Rakousko. B: CTB 60 kód SÚKL: 68903; CTB 30 kód SÚKL: 45920; CTB 100 kód SÚKL: 45921.ZR: Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

 76/ 296/96-C

CERNEVIT V: CLINTEC PARENTERAL S.A., AMILLY, Francie. D: CLINTEC PARENTERAL S.A., AMILLY, Francie. B: INJ SIC 10X750mg kód SÚKL: 45981.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele.

----------------------------------------------------------------

 43/ 148/80-C

CHENOFALK V: DR.FALK PHARMA GMBH, FREIBURG, Spolková republika Německo. D: DR.FALK PHARMA GMBH, FREIBURG, Spolková republika Německo. S: Acidum chenodeoxycholicum 250 mg. B: CPS 100X250mg kód SÚKL: 85721. ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

 76/ 847/92-C

CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUN V: B.BRAUN MELSUNGEN AG, MELSUNGEN, Spolková republika Německo,  BRAUN MEDICAL S.A., BARCELONA, Španělsko,  B.BRAUN MEDICAL LTD, ST.GALLEN, Švýcarsko. D: B.BRAUN MELSUNGEN AG, MELSUNGEN, Spolková republika Německo. PP: Skleněné infúzní láhve, příbalová informace (50, 100, 250,  500 a 1000 ml).  Plastické láhve Ecoflac, příbalová informace (250, 500  a 1000 ml).  Plastické ampule Mini-Plasco, skládačka, příbalová informace  (10 a 20 ml).  PVC vaky, příbalová informace (500, 1000 a 2000 ml). B: INF 1X50ml(SKLO) kód SÚKL: 46064; INF 1X100ml(SKLO) kód SÚKL: 46065; INF 1X500ml(PE) kód SÚKL: 46066; INF 1X1000ml(PE) kód SÚKL: 46067; INJ 20X10ml kód SÚKL: 46068; INJ 20X20ml kód SÚKL: 46069; INF 1X250ml(PE) kód SÚKL: 46070; INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 46071; INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 46072; INF 1X1000ml(SKLO) kód SÚKL: 46073; INF 1X50ml(SKLO) kód SÚKL: 46074; INF 1X100ml(SKLO) kód SÚKL: 46075; INF 1X500ml(PE) kód SÚKL: 46076; INF 1X1000ml(PE) kód SÚKL: 46077; INJ 20X10ml kód SÚKL: 46078; INJ 20X20ml kód SÚKL: 46079; INF 1X250ml(PE) kód SÚKL: 46080; INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 46081; INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 46082; INF 1X1000ml(SKLO) kód SÚKL: 46083; INF 1X500ml(VAK) kód SÚKL: 46084; INF 1X500ml(VAK) kód SÚKL: 46085; INF 1X500ml(VAK) kód SÚKL: 46086; INF 1X1000ml(VAK) kód SÚKL: 46087; INF 1X1000ml(VAK) kód SÚKL: 46088; INF 1X1000ml(VAK) kód SÚKL: 46089; INF 1X2000ml(VAK) kód SÚKL: 46090; INF 1X2000ml(VAK) kód SÚKL: 46091; INF 1X2000ml(VAK) kód SÚKL: 46092; INF 1X50ml(SKLO) kód SÚKL: 96881; INF 1X100ml(SKLO) kód SÚKL: 96882; INF 1X500ml(PE) kód SÚKL: 96884; INF 1X1000ml(PE) kód SÚKL: 96885; INJ 20X10ml kód SÚKL: 96886; INJ 20X20ml kód SÚKL: 96887; INF 1X250ml(PE) kód SÚKL: 97682; INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 97684; INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 97685; INF 1X1000ml(SKLO) kód SÚKL: 97686.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu přípravku (dříve 0.9% w/v Sodium Chloride i.v.  infus. Braun). Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

 24/ 117/95-C

CLARINASE REPETABS V: SCHERING-PLOUGH LABO N.V., HEIST-OP-DEN-BERG, Belgie. D: SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG, LUCERNE, Švýcarsko. S: Pseudoephedrini sulfas 120 mg; Loratadinum 5 mg.B: TBL RET 14 kód SÚKL: 83059. ZR: Změna názvu žadatele. Upřesnění složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

 24/ 001/92-S/C

CLARITINE V: SCHERING-PLOUGH LABO N.V., HEIST-OP-DEN-BERG, Belgie. D: SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG, LUCERNE, Švýcarsko. B: TBL 10X10mg kód SÚKL: 45937; TBL 30X10mg kód SÚKL: 45938. ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele.

----------------------------------------------------------------

 24/1061/92-S/C

CLARITINE V: SCHERING-PLOUGH LABO N.V., HEIST-OP-DEN-BERG, Belgie. D: SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG, LUCERNE, Švýcarsko. B: SIR 1X120ml 1mg/ml kód SÚKL: 45936. ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele.

----------------------------------------------------------------

 56/1096/93-C

CLIMEN V: SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo,  SCHRING WIEN GMBH, WIEN, Rakousko,  SCHERING S.A., LYS LEZ LANNOY, Francie. D: SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo. B: DRG 1X21(11+10) kód SÚKL: 75013 (D); DRG 3X21(=63) kód SÚKL: 83374 (D); DRG 1X21(11+10) kód SÚKL: 83375 (A); DRG 3X21(=63) kód SÚKL: 83376 (A); DRG 1X21(11+10) kód SÚKL: 45933 (F); DRG 3X21(=63) kód SÚKL: 45934 (F).ZR: Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

 13/ 134/82-C

CORDARONE V: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, AMBARES, Francie. D: SANOFI WINTHROP, GENTILLY CEDEX, Francie. B: INJ 6X3ml/150mg kód SÚKL: 46006. ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele.

----------------------------------------------------------------

 83/ 016/86-S/C

CORDIPIN V: KRKA, D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko. D: KRKA, D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko. PP: Strip (Al/PE), příbalová informace, papírová skládačka. B: TBL 50X10mg kód SÚKL: 88754; TBL 100X10mg kód SÚKL: 91597. ZR: Změna složení pomocných látek. Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

 88/ 006/93-C

CYANOCOBALAMIN (57Co) CAPSULES V: NYCOMED AMERSHAM PLC., LITTLE CHALFONT, BUCKINGHAMSHIRE,  Velká Británie. D: NYCOMED AMERSHAM PLC., LITTLE CHALFONT, BUCKINGHAMSHIRE,  Velká Británie. B: CPS 6X18.5KBq kód SÚKL: 46008; CPS 12X18.5KBq kód SÚKL: 46007.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve 57Co Cyanocobalamin Capsules).

----------------------------------------------------------------

 56/ 189/87-C

DEXONA V: CADILA HEALTHCARE LTD, GHODASAR, AHMEDABAD, Indie. D: CADILA HEALTHCARE LTD, GHODASAR, AHMEDABAD, Indie. S: Dexamethasoni natrii phosphas 8.8 mg ve 2 ml. B: INJ 6X2ml 4mg/ml kód SÚKL: 46037; INJ 8X6X2ml kód SÚKL: 46038. ZS: Při teplotě do 25 oC, chránit před mrazem a světlem. ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna složení přípravku. Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

 56/ 253/97-C

DEXONA V: CADILA HEALTHCARE LTD, GHODASAR, AHMEDABAD, Indie. D: CADILA HEALTHCARE LTD, GHODASAR, AHMEDABAD, Indie. B: TBL 100X0.5mg kód SÚKL: 46039.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele.

----------------------------------------------------------------

 15/ 914/95-C

DYNABAC 250 mg V: ELI LILLY, BASINGSTOKE, Velká Británie, ELI LILLY, ALCOBENDAS, Španělsko. D: ELI LILLY EXPORT S.A., GENEVA, Švýcarsko. B: TBL OBD 10X250mg kód SÚKL: 46031; TBL OBD 10X250mg kód SÚKL: 46032.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele.

----------------------------------------------------------------

 59/ 682/93-C

ENCEPUR

ENCEPUR K V: CHIRON BEHRING GMBH & CO., MARBURG, Spolková republika  Německo. D: CHIRON BEHRING GMBH & CO., MARBURG, Spolková republika  Německo.  INJ 1X0.5ml kód SÚKL: 45896 ENCEPUR; INJ 10X0.5ml kód SÚKL: 45897 ENCEPUR; INJ 1X0.5ml kód SÚKL: 45898 ENCEPUR K; INJ 10X0.5ml kód SÚKL: 45899 ENCEPUR K.PE: Encepur: 18. Encepur K: 15.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

 83/ 483/92-C

ENELBIN V: LÉČIVA A.S. PRAHA, Česká republika. D: LÉČIVA A.S. PRAHA, Česká republika. B: INJ 10X5ml/40mg kód SÚKL: 98049.ZR: Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

 23/ 126/87-C

FAKTU V: BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK GMBH, KONSTANZ, Spolková  republika Německo. D: BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK GMBH, KONSTANZ, Spolková  republika Německo. S: Policresulenum 100 mg; Cinchocaini hydrochloridum 2.5 mg. B: SUP 10 kód SÚKL: 93127. ZR: Změna složení přípravku. Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

 56/ 220/93-C

FEMODEN V: SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo,  SCHERING GMBH UND CO PRODUCTIONS KG, WEIMAR, Spolková  republika Německo. D: SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo. B: TBL OBD 1X21 kód SÚKL: 76097 (SAG); TBL OBD 3X21(=63) kód SÚKL: 76098 (SAG); TBL OBD 1X21 kód SÚKL: 45926 (SVG); TBL OBD 3X21(=63) kód SÚKL: 45928 (SVG).ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu přípravku (dříve Femovan Dragees, Femoden). Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

 15/ 142/69-C

FRAMYKOIN V: LÉČIVA A.S. PRAHA, Česká republika. D: LÉČIVA A.S. PRAHA, Česká republika. S: Neomycini sulfas 52 mg; Bacitracinum zincicum 2.5 KU v 10 g.  B: UNG 1X10g kód SÚKL: 01066. ZR: Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

 59/ 152/89-C

GASEA V: SEVAPHARMA A.S., PRAHA, Česká republika. D: SEVAPHARMA A.S., PRAHA, Česká republika. B: INJ 1X20ml/25KU kód SÚKL: 45877.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna složení pomocných látek.

----------------------------------------------------------------

 76/ 023/98-C

GELOFUSINE V: B.BRAUN MEDICAL AG, ST. GALEN, Švýcarsko. D: B.BRAUN MELSUNGEN AG, MELSUNGEN, Spolková republika Německo. B: INF 1X500ml kód SÚKL: 57641; INF 1X1000ml kód SÚKL: 57642.ZR: Změna názvu přípravku (dříve Gelofusin).

----------------------------------------------------------------

 76/ 645/92-S/C

GLUCOSE 5% Infusion – HUMAN V: HUMAN CO.LTD, GÖDOLLÓ, Maďarsko. D: HUMAN CO.LTD, GÖDÖLLÓ, Maďarsko. B: INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 57747; INF 1X500ml(PLAST) kód SÚKL: 57748. ZR: Změna názvu přípravku (dříve Dextrose 5% in Water - Human).

----------------------------------------------------------------

 76/ 646/92-S/C

GLUCOSE 10% Infusion – HUMAN V: HUMAN CO.LTD, GÖDÖLLÓ, Maďarsko. D: HUMAN CO.LTD, GÖDÖLLÓ, Maďarsko. B: INF 1X500ml kód SÚKL: 57749. ZR: Změna názvu přípravku (dříve Dextrose 10% in Water -  Institute Human).

----------------------------------------------------------------

 76/ 647/92-S/C

GLUCOSE 20% INFUSION – HUMAN V: HUMAN CO.LTD, GÖDÖLLÓ, Maďarsko. D: HUMAN CO.LTD, GÖDÖLLÓ, Maďarsko. B: INF 1X100ml kód SÚKL: 57750. ZR: Změna názvu přípravku (dříve Dextrose 20% in Water -  Institute Human).

----------------------------------------------------------------

 87/ 181/81-C

H-AL (pollens, dusts, dust mix, bacto, myco, insects, mites) per os  V: SEVAPHARMA A.S., PRAHA, Česká republika. D: SEVAPHARMA A.S., PRAHA, Česká republika. B: SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 60127 H-AL BACTO P.O.  INDIVIDUÁLNÍ  SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 60128 H-AL MYCO P.O.  INDIVIDUÁLNÍ  SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 60129 H-AL POLLENS P.O.  INDIVIDUÁLNÍ  SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 60130 H-AL DMX  P.O.INDIVIDUÁLNÍ  EXT 1X9ml kód SÚKL: 90062 H-AL ALLERGENUM AD  HYPOSENS.  SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 97139 H-AL BACTO P.O.PROTEU  VUL.+MI.  SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 97140 H-AL BACTO P.O.PROTEU  VUL.+MI.  SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 97141 H-AL BACTO P.O.PROTE  VUL.+MI.  SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 97142 H-AL BACTO  P.O.STREPTOCC.PNEUM.  SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 97143 H-AL BACTO  P.O.STREPTOCC.PNEUM.  SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 97144 H-AL BACTO  P.O.STREPTOCC.PNEUM.  SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 97145 H-AL BACTO  P.O.STAPHYL.AUREUS  SOL OD 10PNU 3X9ml kód SÚKL: 98081 H-AL POLLLENS  P.O.POLL.MIXT. SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98389 H-AL BACTO  P.O.STAPHYL.AUREUS  SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98390 H-AL BACTO  P.O.STAPHYL.AUREUS SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98391 H-AL BACTO  P.O.HAEMOPH.INFLUEN.SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98392 H-AL BACTO  P.O.HAEMOPH.INFLUEN.SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98393 H-AL BACTO  P.O.HAEMOPH.INFLUEN.SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98394 H-AL BACTO P.O.SMĚS  HCD  SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98395 H-AL BACTO P.O.SMĚS  HCD  SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98396 H-AL BACTO P.O.SMĚS  HCD  SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98400 H-AL BACTO  P.O.STAP.AUR+STR.PN.  SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98401 H-AL BACTO  P.O.STAP.AUR+STR.PN.  SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98402 H-AL BACTO  P.O.STAP.AUR+STR.PN.  SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98403 H-AL BACTO  P.O.STAP.AUR+HAEM.I.  SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98404 H-AL BACTO  P.O.STAP.AUR+HAEM.I.  SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98405 H-AL BACTO  P.O.STAP.AUR+HAEM.I.  SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98406 H-AL BACTO  P.O.STAP.AUR+NEIS.P.SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98407 H-AL BACTO  P.O.STAP.AUR+NEIS.P.SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98408 H-AL BACTO  P.O.STAP.AUR+NEIS.P.SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98409 H-AL BACTO P.O.SMĚS  DCD  SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98410 H-AL BACTO P.O.SMĚS  DCD  SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98411 H-AL BACTO P.O.SMĚS  DCD  SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98412 H-AL DMX P.O.BYT.PRAC  OBOHAC.  SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98413 H-AL DMX P.O.BYT.PRAC  OBOHAC.  SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98414 H-AL DMX P.O.BYT.PRAC  OBOHAC.  SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98415 H-AL DMX  P.O.BYT.PRACH+ROZTOČI  SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98416 H-AL DMX  P.O.BYT.PRACH+ROZTOČI SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98417 H-AL DMX  P.O.BYT.PRACH+ROZTOČI SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98418 H-AL DMX  P.O.BYT.PRACH+POLL.MI SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98419 H-AL DMX  P.O.BYT.PRACH+POLL.MI SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98420 H-AL DMX  P.O.BYT.PRACH+POLL.MI SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98421 H-AL DMX  P.O.BYT.PR.OBOH+POLL. SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98422 H-AL DMX  P.O.BYT.PR.OBOH+POLL. SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98423 H-AL DMX  P.O.BYT.PR.OBOH+POLL. SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98424 H-AL DMX  P.O.BYT.PR.+POLL.M.+S SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98425 H-AL DMX  P.O.BYT.PR.+POLL.M.+S SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98426 H-AL DMX  P.O.BYT.PR.+POLL.M.+S SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98427 H-AL DMX  P.O.SENO+POLL.MIXT. SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98428 H-AL DMX  P.O.SENO+POLL.MIXT. SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98429 H-AL DMX  P.O.SENO+POLL.MIXT. SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98430 H-AL DUSTS P.O.BYTOV  PRACH  SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98431 H-AL DUSTS P.O.BYTOV  PRACH  SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98432 H-AL DUSTS P.O.BYTOV  PRACH  SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98433 H-AL DUSTS  P.O.SENO  SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98434 H-AL DUSTS  P.O.SENO  SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98435 H-AL DUSTS  P.O.SENO SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98436 H-AL DUSTS  P.O.BYT.PRACH+SENO SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98437 H-AL DUSTS  P.O.BYT.PRACH+SENO SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98438 H-AL DUSTS  P.O.BYT.PRACH+SENO SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98439 H-AL DUSTS  P.O.BYT.PR.+PEŘÍ PE. SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98440 H-AL DUSTS  P.O.BYT.PR.+PEŘÍ PE. SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98441 H-AL DUSTS  P.O.BYT.PR.+PEŘÍ PE. SOL OD 0.5PNU 6X9ml kód SÚKL: 98442 H-AL INSECTS P.O.VČEL  EXTRAKT  SOL OD 0.05PNU 6X9ml kód SÚKL: 98443 H-AL INSECTS P.O.VČEL  EXTRAKT  SOL 5000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98444 H-AL INSECTS P.O.VČEL  EXTRAKT  SOL OD 0.5PNU 6X9ml kód SÚKL: 98445 H-AL INSECTS P.O.VOS  EXTRAKT  SOL OD 0.05PNU 6X9ml kód SÚKL: 98446 H-AL INSECTS P.O.VOS  EXTRAKT  SOL 5000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98447 H-AL INSECTS P.O.VOS  EXTRAKT  SOL OD 0.5PNU 6X9ml kód SÚKL: 98448 H-AL INSECTS  P.O.VČELÍ+VOSÍ EXT  SOL OD 0.05PNU 6X9ml kód SÚKL: 98449 H-AL INSECTS  P.O.VČELÍ+VOSÍ EXT  SOL 5000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98450 H-AL INSECTS  P.O.VČELÍ+VOSÍ EXT  SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98451 H-AL MITES P.O.SMĚS  ROZTOČŮ  SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98452 H-AL MITES P.O.SMĚS  ROZTOČŮ  SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98453 H-AL MITES P.O.SMĚS  ROZTOČŮ SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98454 H-AL MYCO P.O.SMĚS  PROTIKANDID. SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98455 H-AL MYCO P.O.SMĚS  PROTIKANDID. SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98456 H-AL MYCO P.O.SMĚS  PROTIKANDID.  SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98457 H-AL MYCO P.O.SMĚS  PLÍSNÍ VENK.  SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98458 H-AL MYCO P.O.SMĚS  PLÍSNÍ VENK.  SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98459 H-AL MYCO P.O.SMĚS  PLÍSNÍ VENK.  SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98460 H-AL MYCO P.O.SMĚS  PLÍSNÍ DOMOV  SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98461 H-AL MYCO P.O.SMĚS  PLÍSNÍ DOMOV  SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98462 H-AL MYCO P.O.SMĚS  PLÍSNÍ DOMOV  SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98463 H-AL POLLENS P.O.JARN  SM.ČASNÁ  SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98464 H-AL POLLENS P.O.JARN  SM.ČASNÁ  SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98465 H-AL POLLENS P.O.JARN  SM.ČASNÁ  SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98466 H-AL POLLENS P.O.JARN  SM.POZD.  SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98467 H-AL POLLENS P.O.JARN  SM.POZD.  SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98468 H-AL POLLENS P.O.JARN  SM POZD. SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98469 H-AL POLLENS  P.O.PODZIM.SM.PYL. SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98470 H-AL POLLENS  P.O.PODZIM.SM.PYL. SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98471 H-AL POLLENS  P.O.PODZIM.SM.PYL. SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98472 H-AL POLLENS  P.O.POLL.MIXT.  SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98473 H-AL POLLENS  P.O.POLL.MIXT.  SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98474 H-AL POLLENS  P.O.POLL.MIXT.  SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98475 H-AL POLLENS P.O.SME  TRAV I.  SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98476 H-AL POLLENS P.O.SME  TRAV I.  SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98477 H-AL POLLENS P.O.SME  TRAV I.  SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98478 H-AL POLLENS  P.O.SM.TR.I+BET.P.  SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98479 H-AL POLLENS  P.O.SM.TR.I+BET.P. SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98480 H-AL POLLENS  P.O.SM.TR.I+BET.P. SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98481 H-AL POLLENS  P.O.SM.TR.I+SAM.N. SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98482 H-AL POLLENS  P.O.SM.TR.I+SAM.N. SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98483 H-AL POLLENS  P.O.SM.TR.I+SAM.N. SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98484 H-AL POLLENS  P.O.SM.TR.I+SAM.N. SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98485 H-AL POLLENS  P.O.SM.TR.I+SAM.N. SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98486 H-AL POLLENS  P.O.SM.TR.I+ART.M. SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98487 H-AL POLLENS  P.O.ARTEMIS.MIXT. SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98488 H-AL POLLENS  P.O.ARTEMIS.MIXT. SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98489 H-AL POLLENS  P.O.ARTEMIS.MIXT. SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98490 H-AL POLLENS  P.O.SM.TR.I+BR+AG. SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98491 H-AL POLLENS  P.O.SM.TR.I+BR+AG. SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98492 H-AL POLLENS  P.O.SM.TR.I+BR+AG. SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98493 H-AL POLLENS P.O.SMĚS  TRAV II  SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98494 H-AL POLLENS P.O.SMĚS  TRAV II  SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98495 H-AL POLLENS P.O.SMĚS  TRAV II  SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98496 H-AL POLLENS  P.O.JAR.SM.C+PO.M.  SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98497 H-AL POLLENS  P.O.JAR.SM.C+PO.M.  SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98498 H-AL POLLENS  P.O.JAR.SM.C+PO.M.  SOL OD 0.1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98499 H-AL POLLENS  P.O.PODZ.SM+POL.M.  SOL OD 1PNU 6X9ml kód SÚKL: 98500 H-AL POLLENS  P.O.PODZ.SM+POL.M.  SOL 10000PNU 1X9ml kód SÚKL: 98501 H-AL POLLENS  P.O.PODZ.SM+POL.M.  SOL 500PNU 1X9ml kód SÚKL: 92425 H-AL INSECTS  P.O.VČELÍ+VOSÍ EXT  SOL 500PNU 1X9ml kód SÚKL: 92426 H-AL INSECTS P.O.VČEL  EXTRAKT  SOL 500PNU 1X9ml kód SÚKL: 92427 H-AL INSECTS P.O.VOSÍ  EXTRAKT ZR: Změna složení pomocných látek.

----------------------------------------------------------------

 16/ 158/84-C

HAEMATE P V: CENTEON PHARMA GMBH, MARBURG, Spolková republika Německo,  CENTEON PHARMA GMBH, VÍDEŇ, Rakousko. D: CENTEON PHARMA GMBH, VÍDEŇ, Rakousko. B: Penicilinka s pryžovou prop. zátkou s víčkem z plastické  hmoty, skládačka, příbalová informace, příslušenství pro  rozpuštění a aplikaci přípravku. B: INJ SIC 1X250UT kód SÚKL: 45880 (D); INJ SIC 1X250UT kód SÚKL: 45881 (A); INJ SIC 1X500UT kód SÚKL: 45882 (D); INJ SIC 1X500UT kód SÚKL: 45883 (A); INJ SIC 1X1KU kód SÚKL: 45884 (D); INJ SIC 1X1KU kód SÚKL: 45885 (A).ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

 16/ 139/92-C

HAEMOCTIN SDH 250; HAEMOCTIN SDH 500; HAEMOCTIN SDH 1000 V: BIOTEST PHARMA GMBH, DREIEICH, Spolková republika Německo. D: BIOTEST PHARMA GMBH, DREIEICH, Spolková republika Německo. B: INJ SIC 1X250UT+SOL. kód SÚKL: 60379; INJ SIC 1X500UT+SOL. kód SÚKL: 60380; INJ SIC 1X1KU+SOLV. kód SÚKL: 60381. ZS: Při teplotě 2 až 8 oC po dobu 24 měsíců, při teplotě do  25 oC po dobu 6 měsíců. ZR: Změna složení pomocných látek. Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

 57/ 172/71-C

HEMINEVRIN 8 mg/ml V: ASTRA PHARMACEUTICAL PRODUCTION AB, SÖDERTÄLJE, Švédsko. D: ASTRA AB, SÖDERTÄLJE, Švédsko. B: Skleněná infúzní láhev, uzávěr z brombutylového kaučuku, Al  obruba, PP klobouček, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka. B: INF 1X500ml kód SÚKL: 45943. ZS: Při teplotě 2 až 8 oC. ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve Heminevrin). Změna lékové formy. Změna složení pomocných látek. Změna druhu obalu. Změna velikosti balení. Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

 75/ 265/95-C

HUMAN-ALBUMIN 20% CENTEON V: CENTEON PHARMA GMBH, MARBURG, Spolková republika Německo,  CENTEON PHARMA GMBH, VÍDEŇ, Rakousko. D: CENTEON PHARMA GMBH, VÍDEŇ, Rakousko. B: INJ 1X10ml kód SÚKL: 45977 (D); INF 1X50ml kód SÚKL: 45975 (D); INF 1X100ml kód SÚKL: 45979 (D); INJ 1X10ml kód SÚKL: 45978 (A); INF 1X50ml kód SÚKL: 45976 (A); INF 1X100ml kód SÚKL: 45980 (A).Poznámka: Přípravek je vyroben z lidské krve. Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve Human-Albumin 20% Behring  inj.).

----------------------------------------------------------------

 18/ 224/92-C

HUMULIN M2 (20/80) CARTRIDGE V: LILLY DEUTSCHLAND GMBH, GIESEN, Spolková republika Německo, LILLY FRANCE S.A., FEGERSHEIM, Francie.D: ELI LILLY EXPORT S.A., GENEVA, Švýcarsko.PP: Cartridge z bezbarvého skla, pryžová zátka s Al pertlem na  jedné straně, pryžový píst na druhé straně, zatavená  plastiková fólie, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka. B: INJ 5X1.5ml/150UT kód SÚKL: 45915 (D); INJ 5X3ml/300UT kód SÚKL: 45917 (D); INJ 5X1.5ml/150UT kód SÚKL: 45914 (F); INJ 5X3ml/300UT kód SÚKL: 45916 (F).ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

 18/ 218/92-C

HUMULIN M3 (30/70) CARTRIDGE V: LILLY DEUTSCHLAND GMBH, GIESEN, Spolková republika Německo,  LILLY FRANCE S.A., FEGERSHEIM, Francie. D: ELI LILLY EXPORT S.A., GENEVA, Švýcarsko.PP: a) Cartridge z bezbarvého skla, pryžová zátka s Al pertlem  na jedné straně, pryžový píst na druhé straně, zatavená  plastiková fólie, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka. b) jako a) v plastikovém dávkovači HUMAJECT, plastiková  tvarovaná fólie, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka. c) jako a) v plastikovém dávkovači TURBO, plastiková  tvarovaná fólie, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka. B: INJ 5X1.5ml/150UT kód SÚKL: 45909 (D); INJ 5X3ml/300UT kód SÚKL: 45912 (D); INJ 5X1.5ml/150UT kód SÚKL: 45908 (F); INJ 5X3ml/300UT TUR kód SÚKL: 45910 (F); INJ 5X3ml/300UT HJ kód SÚKL: 45911 (F); INJ 5X3ml/300UT kód SÚKL: 45913 (F).ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna druhu obalu. Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

 18/ 215/92-C

HUMULIN N (NPH) CARTRIDGE V: LILLY DEUTSCHLAND GMBH, GIESEN, Spolková republika Německo,  LILLY FRANCE S.A., FEGERSHEIM, Francie. D: ELI LILLY EXPORT S.A., GENEVA, Švýcarsko. PP: a) Cartridge z bezbarvého skla, pryžová zátka s Al pertlem  na jedné straně, pryžový píst na druhé straně, zatavená  plastiková fólie, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka. b) jako a) v plastikovém dávkovači HUMAJECT, plastiková  tvarovaná fólie, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka. c) jako a) v plastikovém dávkovači TURBO, plastiková  tvarovaná fólie, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka. B: INJ 5X1.5ml/150UT kód SÚKL: 45904 (D); INJ 5X3ml/300UT kód SÚKL: 45905 (D); INJ 5X1.5ml/150UT kód SÚKL: 45902 (F); INJ 5X3ml/300UT kód SÚKL: 45903 (F); INJ 5X3ml/300UT TUR kód SÚKL: 45906 (F); INJ 5X3ml/300UT HJ kód SÚKL: 45907 (F).ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna druhu obalu. Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

 18/ 216/92-C

HUMULIN R CARTRIDGE V: LILLY DEUTSCHLAND GMBH, GIESEN, Spolková republika Německo, LILLY FRANCE S.A., FEGERSHEIM, Francie.D: ELI LILLY EXPORT S.A., GENEVA, Švýcarsko. PP: a) Cartridge z bezbarvého skla, pryžová zátka s Al pertlem  na jedné straně, pryžový píst na druhé straně, zatavená  plastiková fólie, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka.  b) jako a) v plastikovém dávkovači HUMAJECT, plastiková  tvarovaná fólie, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka.  c) jako a) v plastikovém dávkovači TURBO, plastiková  tvarovaná fólie, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka. B: INJ 5X1.5ml/150UT kód SÚKL: 45847 (D); INJ 5X3ml/300UT kód SÚKL: 45863 (D); INJ 5X1.5ml/150UT kód SÚKL: 96732 (F); INJ 5X3ml/300UT kód SÚKL: 92608 (F); INJ 5X3ml/300UT TUR kód SÚKL: 45864 (F); INJ 5X3ml/300UT HJ kód SÚKL: 45865 (F).ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna druhu obalu. Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

 76/ 756/92-C

HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ 4.2% (W/V) - BRAUN

HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ 8.4% (W/V) – BRAUN V: B.BRAUN MELSUNGEN AG, MELSUNGEN, Spolková republika  Německo. D: B.BRAUN MELSUNGEN AG, MELSUNGEN, Spolková republika  Německo. B: INF 1X250ml kód SÚKL: 45337 (4.2%); INF 1X100ml kód SÚKL: 45334 (8.4%); INF 1X250ml kód SÚKL: 45338 (8.4%).ZR: Změna názvu přípravku (dříve 4.2% Sodium Bicarbonate Braun,  8.4% Sodium Bicarbonate Braun).

----------------------------------------------------------------

 59/ 221/89-C

IMUNOSKINTEST V: SEVAPHARMA A.S., PRAHA, Česká republika. D: SEVAPHARMA A.S., PRAHA, Česká republika. B: INJ 2X1.5+6X1.3ml kód SÚKL: 45918. ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve Imunoskintest). Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

 88/ 021/93-C

INDIUM (111 In) CHLORIDE SOLUTION V: NYCOMED AMERSHAM PLC., LITTLE CHALFONT, BUCKINGHAMSHIRE,  Velká Británie. D: NYCOMED AMERSHAM PLC., LITTLE CHALFONT, BUCKINGHAMSHIRE,  Velká Británie. B: INJ 74MBq 370MBq/ml kód SÚKL: 46002; INJ 185MBq 370MBq/ml kód SÚKL: 46003; INJ 130MBq 370MBq/ml kód SÚKL: 46004.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve 111In Indium Chloride ster.  roztok).

----------------------------------------------------------------

 88/ 380/93-C

INDIUM (111In) CHLORIDE V: MALLINCKRODT MEDICAL B.V., LE PETTEN, Nizozemí. D: MALLINCKRODT MEDICAL B.V., LE PETTEN, Nizozemí. B: INJ 0.3ml 370MBq/ml kód SÚKL: 45982; INJ 0.5ml/185MBq kód SÚKL: 45983; INJ 1ml/370MBq kód SÚKL: 45984; INJ 1.5ml 370MBq/ml kód SÚKL: 45985; INJ 2ml/740MBq kód SÚKL: 45986.ZR: Změna názvu

 

přípravku (dříve 111In Indium Chloride).

----------------------------------------------------------------

 76/ 020/72-S/C

INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA V: IMUNA Š.P., ŠARIŠSKÉ MICHAĹANY, Slovenská republika. D: IMUNA Š.P., ŠARIŠSKÉ MICHAĹANY, Slovenská republika. B: INF 1X100ml(SKLO) kód SÚKL: 62326; INF 1X200ml(SKLO) kód SÚKL: 62327; INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 62328; INF 1X400ml(SKLO) kód SÚKL: 90681; INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 62329; INF 1X100ml(VAK) kód SÚKL: 85559; INF 1X200ml(VAK) kód SÚKL: 92582; INF 1X250ml(VAK) kód SÚKL: 85560; INF 1X400ml(VAK) kód SÚKL: 92583; INF 1X500ml(VAK) kód SÚKL: 85561; INF 1X1000ml(VAK) kód SÚKL: 85562; INF 1X2000ml(VAK) kód SÚKL: 92584; INF 1X3000ml(VAK) kód SÚKL: 92585.ZR: Změna registračního čísla (dříve 87/020/72-S/C).

----------------------------------------------------------------

 76/ 021/72-S/C

INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 1/2 CUM GLUCOSO 5 IMUNA V: IMUNA Š.P., ŠARIŠSKÉ MICHAĹANY, Slovenská republika.D: IMUNA Š.P., ŠARIŠSKÉ MICHAĹANY, Slovenská republika.B: INF 1X100ml(SKLO) kód SÚKL: 62366; INF 1X200ml(SKLO) kód SÚKL: 62367; INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 62368; INF 1X400ml(SKLO) kód SÚKL: 00671; INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 62369; INF 1X100ml(VAK) kód SÚKL: 85563; INF 1X200ml(VAK) kód SÚKL: 92622; INF 1X250ml(VAK) kód SÚKL: 85564; INF 1X400ml(VAK) kód SÚKL: 92623; INF 1X500ml(VAK) kód SÚKL: 85565; INF 1X1000ml(VAK) kód SÚKL: 85566; INF 1X2000ml(VAK) kód SÚKL: 92624; INF 1X3000ml(VAK) kód SÚKL: 92625.ZR: Změna registračního čísla (dříve 87/021/72-S/C).

----------------------------------------------------------------

 76/ 022/72-S/C

INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA; INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA; INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA; INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA V: IMUNA Š.P., ŠARIŠSKÉ MICHAĹANY, Slovenská republika. D: IMUNA Š.P., ŠARIŠSKÉ MICHAĹANY, Slovenská republika. B: INF 1X100ml(SKLO) kód SÚKL: 62370 5; INF 1X200ml(SKLO) kód SÚKL: 62371 5; INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 62372 5; INF 1X400ml(SKLO) kód SÚKL: 90674 5; INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 62373 5; INF 1X100ml(VAK) kód SÚKL: 85567 5; INF 1X200ml(VAK) kód SÚKL: 55621 5; INF 1X250ml(VAK) kód SÚKL: 85568 5; INF 1X400ml(VAK) kód SÚKL: 55622 5; INF 1X500ml(VAK) kód SÚKL: 85569 5; INF 1X1000ml(VAK) kód SÚKL: 85570 5; INF 1X2000ml(VAK) kód SÚKL: 55619 5; INF 1X3000ml(VAK) kód SÚKL: 55620 5; INF 1X100ml(SKLO) kód SÚKL: 62374 10; INF 1X200ml(SKLO) kód SÚKL: 62375 10; INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 62376 10; INF 1X400ml(SKLO) kód SÚKL: 90675 10; INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 62377 10; INF 1X100ml(SKLO) kód SÚKL: 55623 20; INF 1X200ml(SKLO) kód SÚKL: 55624 20; INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 55625 20; INF 1X400ml(SKLO) kód SÚKL: 55626 20; INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 55627 20; INF 1X100ml(SKLO) kód SÚKL: 55628 40; INF 1X200ml(SKLO) kód SÚKL: 55629 40; INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 55630 40; INF 1X400ml(SKLO) kód SÚKL: 55631 40; INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 55632 40.ZR: Změna registračního čísla (dříve 87/022/72-S/C).

----------------------------------------------------------------

 76/ 780/69-S/C

INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA; INFUSIO MANNITOLI 20 IMUNA V: IMUNA Š.P., ŠARIŠSKÉ MICHAĹANY, Slovenská republika.D: IMUNA Š.P., ŠARIŠSKÉ MICHAĹANY, Slovenská republika.PP: Infusio mannitoli 10 a 20 : Infúzní skleněná zapertlovaná láhev s gumovou zátkou,  kovovým uzávěrem, štítek.B: INF 1X100ml(SKLO) kód SÚKL: 75513 10; INF 1X200ml(SKLO) kód SÚKL: 75515 10; INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 90530 10; INF 1X400ml(SKLO) kód SÚKL: 90531 10; INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 75517 10; INF 1X100ml(SKLO) kód SÚKL: 75514 20; INF 1X200ml(SKLO) kód SÚKL: 75516 20; INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 90533 20; INF 1X400ml(SKLO) kód SÚKL: 90534 20; INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 75518 20.PE: 24.ZR: Změna registračního čísla (dříve 87/780/69-S/C). Změna druhu obalu. Změna velikosti balení. Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

 76/ 302/70-S/C

INFUSIO SORBITOLI 5 IMUNA

INFUSIO SORBITOLI 10 IMUNA V: IMUNA Š.P., ŠARIŠSKÉ MICHAĹANY, Slovenská republika. D: IMUNA Š.P., ŠARIŠSKÉ MICHAĹANY, Slovenská republika. PP: Infusio sorbitoli 5 a 10:  Infúzní skleněná zapertlovaná láhev s kovovým uzávěrem,  opatřená štítkem. B: INF 1X100ml(SKLO) kód SÚKL: 68866 5; INF 1X200ml(SKLO) kód SÚKL: 68867 5; INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 68868 5; INF 1X400ml(SKLO) kód SÚKL: 90692 5; INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 68869 5; INF 1X100ml(SKLO) kód SÚKL: 68870 10; INF 1X200ml(SKLO) kód SÚKL: 68871 10; INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 68872 10; INF 1X400ml(SKLO) kód SÚKL: 90693 10; INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 68873 10.ZR: Změna registračního čísla (dříve 87/302/70-S/C). Změna druhu obalu. Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

 18/ 320/95-C

INSUMAN HOECHST BASAL 40 I.E. V: HOECHST AG, FRANKFURT AM MAIN, Spolková republika Německo,  HOECHST AUSTRIA AG, WIEN, Rakousko. D: HOECHST AG, FRANKFURT AM MAIN, Spolková republika Německo. S: Insulinum humanum isophanum 400 UT v 10 ml. B: INJ 5X10ml/400UT kód SÚKL: 86658 (D); INJ 5X10ml/400UT kód SÚKL: 75415 (A). ZR: Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

 18/ 321/95-C

INSUMAN HOECHST BASAL OPTIPEN 100 I.E. V: HOECHST AG, FRANKFURT AM MAIN, Spolková republika Německo,  HOECHST AUSTRIA AG, WIEN, Rakousko. D: HOECHST AG, FRANKFURT AM MAIN, Spolková republika Německo. S: Insulinum humanum isophanum 300 UT ve 3 ml. B: INJ 5X3ml/300UT kód SÚKL: 86659 (D); INJ 5X3ml/300UT kód SÚKL: 75420 (A). ZR: Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

 58/ 157/87-C

ISOPTIN SR 240 mg V: KNOLL AG, LUDWIGSHAFEN, Spolková republika Německo. D: KNOLL AG, LUDWIGSHAFEN, Spolková republika Německo. B: TBL OBD 30X240mg kód SÚKL: 71950; TBL OBD 100X240mg kód SÚKL: 91995. ZR: Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

 26/ 417/91-S/C

LAMISIL V: NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko. D: NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko. B: CRM 1X15g kód SÚKL: 57647. ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele.

----------------------------------------------------------------

 87/ 277/93-C

LEUCOMAX 0.15 mg; LEUCOMAX 0.30 mg; LEUCOMAX 0.40 mg V: NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko. D: NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko. B: INJ SIC 0.15mg+1ml kód SÚKL: 96865;  INJ SIC 0.4mg+1ml kód SÚKL: 96866;  INJ SIC 0.3mg+1ml kód SÚKL: 72549. PE: 24. ZR: Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

 31/ 175/92-C

LIPANTHYL 100 V: LACHEMA A.S., BRNO, Česká republika. D: LACHEMA A.S., BRNO, Česká republika. B: CPS 50X100mg kód SÚKL: 97669. PE: 36. ZR: Změna doby

 

použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

 44/ 652/93-C

LITALIR V: BRISTOL ARZNEIMITTEL GMBH, MÜNCHEN, PL.REGENSBURG, Spolková  republika Německo,  BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A., SERMONETA (LATINA), Itálie. D: BRISTOL-MYERS SQUIBB CO., NEW YORK, Spojené státy americké. S: Hydroxycarbamidum 500 mg. PP: Želatinové tobolky se spodní částí růžovou, vrchní částí  tyrkysově zbarvenou, obsahující bílý prášek, označená BMS  303 na obou částech tobolky. B: CPS 100X500mg kód SÚKL: 95122 (D); CPS 100X500mg kód SÚKL: 57345 (I). ZR: Změna složení přípravku.  Změna popisu přípravku.

----------------------------------------------------------------

 76/ 640/92-S/C

MANNISOL A Infusion – HUMAN V: HUMAN CO.LTD, GÖDÖLLÓ, Maďarsko. D: HUMAN CO.LTD, GÖDÖLLÓ, Maďarsko. B: INF 1X500ml kód SÚKL: 57765. ZR: Změna názvu přípravku (dříve Mannisol A - Institute Human). Změna složení pomocných látek.

----------------------------------------------------------------

 76/ 641/92-S/C

MANNISOL B Infusion – HUMAN V: HUMAN CO.LTD, GÖDOLLÓ, Maďarsko. D: HUMAN CO.LTD, GÖDÖLLÓ, Maďarsko. B: INF 1X100ml kód SÚKL: 57766. ZR: Změna názvu přípravku (dříve Mannisol B - Institute Human).  Změna složení pomocných látek.

----------------------------------------------------------------

 76/ 726/94-C

MANNITOL 10% w/v Intravenous Infusion BP Bieffe; MANNITOL 20% w/v Intravenous Infusion BP Bieffe V: BIEFFE MEDITAL S.A., SABINANIGO (HUESCA), Španělsko. D: BIEFFE MEDITAL S.P.A., GROSOTTO (SO), Itálie. B: INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 46021 10%; INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 46022 10%; INF 1X250ml(PLAST) kód SÚKL: 46026 10%; INF 1X500ml(PLAST) kód SÚKL: 46027 10%; INF 1X1000ml(PLAST) kód SÚKL: 46028 10%; INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 46023 20%; INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 46024 20%; INF 1X500ml(PLAST) kód SÚKL: 46025 20%.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu přípravku (dříve Mannitol Injection 10% w/v  Bieffe infus. solution, Mannitol Injection 20% w/v Bieffe  infus. solution).

----------------------------------------------------------------

 17/ 349/92-C

MICROGYNON V: SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo,  SCHERING GMBH UND CO PRODUCTIONS KG, WEIMAR, Spolková  republika Německo. D: SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo. B: DRG 1X21 kód SÚKL: 60001 (SAG); DRG 3X21(=63) kód SÚKL: 60002 (SAG); DRG 1X21 kód SÚKL: 45929 (SVG); DRG 3X21(=63) kód SÚKL: 45930 (SVG).ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu přípravku (dříve Microgynon 21). Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

 17/1081/94-C

MILVANE V: SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo,  SCHERING GMBH UND CO PRODUCTIONS KG, WEIMAR, Spolková  republika Německo. D: SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo. B: TBL OBD 21(6+5+10) kód SÚKL: 75867 (SAG); TBL OBD 3X21(=63) kód SÚKL: 92198 (SAG); TBL OBD 3X21(=63) kód SÚKL: 45931 (SVG); TBL OBD 21(6+5+10) kód SÚKL: 45932 (SVG). ZR: Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

 

 

 24/ 611/97-C

MIZOLLEN V: LABORATOIRES SYNTHÉLABO/SYNTÉLABO GROUPE, LE PLESSIS  ROBINSON, Francie. D: LABORATOIRES SYNTHÉLABO/SYNTÉLABO GROUPE, LE PLESSIS  ROBINSON, Francie. B: TBL OBD 10X10mg kód SÚKL: 45944; TBL OBD 15X10mg kód SÚKL: 45945; TBL OBD 30X10mg kód SÚKL: 45946. ZR: Změna názvu přípravku (dříve Zolim).

----------------------------------------------------------------

 29/ 443/97-C

MOVALIS 7.5 mg V: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG, BIBERACH, Spolková  republika Německo. D: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM N.RÝNEM,  Spolková republika Německo. B: TBL 20X7.5mg kód SÚKL: 45939. ZR: Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

 29/ 444/97-C

MOVALIS 15 mg V: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG, BIBERACH, Spolková  republika Německo. D: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM N.RÝNEM,  Spolková republika Německo. B: TBL 20X15mg kód SÚKL: 45940. ZR: Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

 44/ 136/92-S/C

NAVELBINE V: AQUITAINE PHARM INTERNATIONAL PIERE FABRE MEDICAMENT,IDRON,  Francie. D: PIERRE FABRE MEDICAMENT, BOULOGNE CEDEX, Francie. B: INJ 10X1ml/10mg kód SÚKL: 98197;  INJ 10X5ml/50mg kód SÚKL: 98203. PE: 36. ZS: V chladničce při teplotě 4 až 8 oC, chránit před světlem. ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna velikosti balení. Změna způsobu uchovávání. Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

 21/ 120/92-S/C

NEUROTOP V: GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH, VÍDEŇ, Rakousko.  D: GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH, VÍDEŇ, Rakousko. PP: Kulaté bílé ploché tablety s půlící rýhou na jedné straně.  PVC/PVDC(žlutý)/Al blistr, příbalová informace v jazyce  českém,papírová skládačka. B: TBL 50X200mg kód SÚKL: 98080. ZR: Změna složení pomocných látek. Změna popisu přípravku. Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

 21/ 007/91-S/C

NEUROTOP RETARD 300

NEUROTOP RETARD 600; V: GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH, VÍDEŇ, Rakousko. D: GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH, VÍDEŇ, Rakousko. PP: 300 mg: bílé kulaté ploché tablety s čtvrtící rýhou na jedné  straně a symbolem "GEROT" na druhé straně.  600 mg: bílé podlouhlé tablety s půlící rýhou. PVC/PVDC(žlutý)/Al blistr, příbalová informace v jazyce  českém, papírová skládačka. B: TBL RET 50X300mg kód SÚKL: 96305; TBL RET 50X600mg kód SÚKL: 96306. ZS: Při teplotě do 25 oC, chránit před světlem. ZR: Změna názvu přípravku (dříve Neurotop retard). Změna lékové formy. Změna složení pomocných látek. Změna popisu přípravku. Změna druhu obalu. Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

 76/ 642/92-S/C

NORMAL SALINE Infusion – HUMAN V: HUMAN CO.LTD, GÖDÖLLÓ, Maďarsko. D: HUMAN CO.LTD, GÖDÖLLÓ, Maďarsko. B: INF 1X100ml(SKLO) kód SÚKL: 57751; INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 57753; INF 1X100ml(PLAST) kód SÚKL: 57752; INF 1X500ml(PLAST) kód SÚKL: 57754.ZR: Změna názvu přípravku (dříve Normal Saline (0.9% Sodium  Chloride) - Human; 0.9% Sodium Chloride BP - Human). Změna složení pomocných látek. Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

 83/ 871/92-C

NORVASC 5 mg

NORVASC 10 mg V: PFIZER INC., NEW YORK, Spojené státy americké. D: PFIZER LTD, SANDWICH, KENT, Velká Británie. B: TBL 30X5mg kód SÚKL: 94844;  TBL 30X10mg kód SÚKL: 94845.ZR: Změna názvu žadatele.

----------------------------------------------------------------

 15/ 218/95-C

OSPEN 500; OSPEN 1000; OSPEN 1500 V: BIOCHEMIE GMBH, KUNDL, VIENNA, Rakousko. D: BIOCHEMIE GMBH, KUNDL, VIENNA, Rakousko. B: TBL OBD 30X500KU kód SÚKL: 45996; TBL OBD 30X1000KU kód SÚKL: 45997; TBL OBD 30X1500KU kód SÚKL: 45998. ZR: Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

 59/ 129/89-C

POLYSTAFANA V: SEVAPHARMA A.S., PRAHA, Česká republika. D: SEVAPHARMA A.S., PRAHA, Česká republika. B: INJ 10X0.5ml kód SÚKL: 45876. ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve Polystafana Sevac). Změna složení pomocných látek.

----------------------------------------------------------------

 68/ 009/94-C

PROTHIADEN 75 V: LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika. D: LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika. PP: Bílé až téměř bílé potahované tablety čočkovitého tvaru. B: TBL OBD 30X75mg kód SÚKL: 77047. ZR: Změna popisu přípravku.

----------------------------------------------------------------

 59/ 120/86-C

RABIPUR V: CHIRON BEHRING GMBH & CO., MARBURG, Spolková republika  Německo. D: CHIRON BEHRING GMBH & CO., MARBURG, Spolková republika  Německo. B: INJ SIC 5X2.5UT+SOL. kód SÚKL: 45894; INJ SIC 1X2.5UT+SOL. kód SÚKL: 45895. Poznámka: Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele.

----------------------------------------------------------------

 76/ 639/92-S/C

RINGER Infusion – HUMAN V: HUMAN CO.LTD, GÖDÖLLÓ, Maďarsko. D: HUMAN CO.LTD, GÖDÖLLÓ, Maďarsko. S: Natrii chloridum 4.3 g; Kalii chloridum 150 mg; Calcii chloridum dihydricum 245 mg v 500 ml. B: INF 1X500ml kód SÚKL: 57764.ZR: Změna názvu přípravku (dříve Ringer - Institute Human). Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

 73/ 026/87-S/C

SALOFALK 250 V: DR.FALK PHARMA GMBH, FREIBURG, Spolková republika Německo. D: DR.FALK PHARMA GMBH, FREIBURG, Spolková republika Německo. PP: PVC/PVDC/Al blistr, příbalová informace v jazyce českém,  skládačka. B: TBL ENT 100X250mg kód SÚKL: 93235; TBL ENT 50X250mg kód SÚKL: 45835. ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve Salofalk). Změna lékové formy. Změna druhu obalu. Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

 

 73/ 027/87-S/C

SALOFALK 250 V: DR.FALK PHARMA GMBH, FREIBURG, Spolková republika Německo. D: DR.FALK PHARMA GMBH, FREIBURG, Spolková republika Německo. S: Mesalazinum 250 mg. PP: Bílé až světle hnědé čípky torpédovitého tvaru, hladkého  povrchu. PVC/LDPE strip,příbalová informace v jazyce českém,  skládačka. B: SUP 10X250mg kód SÚKL: 93238; SUP 30X250mg kód SÚKL: 93239.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve Salofalk). Změna složení přípravku. Změna popisu přípravku. Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

 29/ 179/92-C

SALOFALK 4 g V: DR.FALK PHARMA GMBH, FREIBURG, Spolková republika Německo. D: DR.FALK PHARMA GMBH, FREIBURG, Spolková republika Německo. PP: Světlehnědá homogenní suspenze.  LDPE bílá lahvička s aplikátorem a zeleným krytem položená  do vzduchotěsně uzavřeného AL/polyester blistru plněného  N2, příbalová informace v jazyce českém, skládačka. B: ENM 7X60g kód SÚKL: 93770. PE: 24.ZS: Při teplotě do 25 oC, chránit před světlem.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve Salofalk, rectal susp.). Změna lékové formy. Změna popisu přípravku. Změna druhu obalu. Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

 76/ 733/94-C

SALVI CAL. E-G 12

SALVI CAL. E-G 24 V: CLINTEC PARENTERAL S.A., AMILLY, Francie. D: CLINTEC PARENTERAL S.A., AMILLY, Francie. B: INF 1X500ml kód SÚKL: 46029 E-G 12; INF 10X500ml kód SÚKL: 46030 E-G 12; INF 1X500ml kód SÚKL: 46011 E-G 24; INF 10X500ml kód SÚKL: 46013 E-G 24; INF 1X1000ml kód SÚKL: 46012 E-G 24; INF 6X1000ml kód SÚKL: 46014 E-G 24.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele.

----------------------------------------------------------------

 76/ 732/94-C

SALVI CAL. E-G 40 V: CLINTEC PARENTERAL S.A., AMILLY, Francie.D: CLINTEC PARENTERAL S.A., AMILLY, Francie.B: INF 1X500ml kód SÚKL: 46033; INF 10X500ml kód SÚKL: 46034; INF 1X1000ml kód SÚKL: 46035; INF 6X1000ml kód SÚKL: 46036.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele.

----------------------------------------------------------------

 76/ 287/95-C

SALVIAMIN NEPHRO V: CLINTEC PARENTERAL S.A., AMILLY, Francie. D: CLINTEC PARENTERAL S.A., AMILLY, Francie. B: INF 1X250ml kód SÚKL: 46017; INF 10X250ml kód SÚKL: 46015; INF 1X500ml kód SÚKL: 46018; INF 10X500ml kód SÚKL: 46016.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele.

----------------------------------------------------------------

 76/ 842/95-C

SALVIAMIN HEPAR V: CLINTEC PARENTERAL S.A., AMILLY, Francie. D: CLINTEC PARENTERAL S.A., AMILLY, Francie. B: INF 1X500ml kód SÚKL: 46010; INF 10X500ml kód SÚKL: 46009. ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele.

----------------------------------------------------------------

 58/ 317/91-C

SANDONORM V: LÉČIVA A.S. PRAHA, Česká republika v licenci firmy Novartis  Ltd, Basilej, Švýcarsko. D: LÉČIVA A.S. PRAHA, Česká republika. B: TBL 30X1mg kód SÚKL: 96998. ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele.

----------------------------------------------------------------

 18/ 024/70-C

SILUBIN RETARD V: GRÜNENTHAL GMBH, STOLBERG, Spolková republika Německo,  LABORATORIOS ANDROMACO, MADRID, Španělsko. D: GRÜNENTHAL GMBH, AACHEN, Spolková republika Německo. S: Buformini hydrochloridum 100 mg.B: DRG 60X100mg kód SÚKL: 45811 (D); DRG 60X100mg kód SÚKL: 45812 (E).ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna složení přípravku. Změna lékové formy.

----------------------------------------------------------------

 76/ 619/92-C

SODIUM CHLORIDE 0.9% W/V INTRAVENOUS INFUSION BIFFE V: BIEFFE MEDITAL S.P.A., GROSOTTO, Itálie,  BIEFFE MEDITAL S.A., SABINANIGO (HUESCA), Španělsko. D: BIEFFE MEDITAL S.P.A., GROSOTTO, Itálie. B: INF 1X1500ml(PLAST) kód SÚKL: 57671 (I); INF 1X1500ml(PLAST) kód SÚKL: 57672 (E); INF 1X2000ml(PLAST) kód SÚKL: 57673 (E); INF 1X100ml(SKLO) kód SÚKL: 57674 (I); INF 1X100ml(SKLO) kód SÚKL: 57675 (E); INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 57676 (I); INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 57677 (E); INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 57678 (I); INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 57679 (E); INF 1X100ml(PLAST) kód SÚKL: 57680 (I); INF 1X100ml(PLAST) kód SÚKL: 57681 (E); INF 1X250ml(PLAST) kód SÚKL: 57682 (I); INF 1X250ml(PLAST) kód SÚKL: 57683 (E); INF 1X500ml(PLAST) kód SÚKL: 57684 (I); INF 1X500ml(PLAST) kód SÚKL: 57685 (E); INF 1X1000ml(PLAST) kód SÚKL: 57686 (I); INF 1X1000ml(PLAST) kód SÚKL: 57687 (E); INF 1X2000ml(PLAST) kód SÚKL: 57689 (I).ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu přípravku (dříve Sodium Chloride 0.9% Clear-Flex  Bag Bieffe, Sodium Chloride 0.9% Bieffe).

----------------------------------------------------------------

 59/ 149/89-C

STAFAL V: SEVAPHARMA A.S., PRAHA, Česká republika. D: SEVAPHARMA A.S., PRAHA, Česká republika. B: SOL 1X10ml kód SÚKL: 45878. ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve Stafal Sevac). Změna složení pomocných látek. Změna lékové formy.

----------------------------------------------------------------

 59/ 171/89-C

STASEA V: SEVAPHARMA A.S., PRAHA, Česká republika. D: SEVAPHARMA A.S., PRAHA, Česká republika.  B: INJ 1X5000UT kód SÚKL: 45871. ZR: Změna názvu výrobce.  Změna názvu žadatele.  Změna názvu přípravku (dříve Stasea Sevac).  Změna složení pomocných látek.

----------------------------------------------------------------

 86/ 353/91-C

SUPRADYN V: F.HOFFMANN-LA ROCHE AG., BASEL, Švýcarsko,  ROCHE PRODUCTS LTD, HERFORDSHIRE, Velká Británie. D: HOFFMANN-LA ROCHE AG, BASEL, Švýcarsko. B: TBL OBD 30 kód SÚKL: 96220 (CH); TBL OBD 30 kód SÚKL: 46005 (GB). ZR: Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

 13/ 003/91-S/C

TACHMALCOR V: ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH, RADEBEUL, Spolková republika  Německo. D: ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH, RADEBEUL, Spolková republika  Německo. PP: Blistr, příbalová informace, papírová skládačka. B: DRG 50X25mg kód SÚKL: 23113. ZR: Změna složení pomocných látek.  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

 09/1310/97-C

TALCID FORTE V: BAYER AG, LEVERKUSEN, Spolková republika Německo. D: BAYER AG, LEVERKUSEN, Spolková republika Německo. B: CTB 20X1g kód SÚKL: 12881; CTB 50X1g kód SÚKL: 12882; CTB 100X1g kód SÚKL: 12883.PE: 48. ZR: Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

 09/ 222/92-C

TALCID V: BAYER AG, LEVERKUSEN, Spolková republika Německo,  BAYER BITTERFELD GMBH, GREPPIN, Spolková republika Německo. D: BAYER AG, LEVERKUSEN, Spolková republika Německo. PP: Bílé kulaté ploché tablety o průměru 16 mm, na jedné straně  vyraženo TALCID, na druhé straně vyraženo logo firmy BAYER.  PP/Al blistr, příbalová informace v jazyce českém,  skládačka. B: CTB 20X500mg kód SÚKL: 45989 (BBA); CTB 50X500mg kód SÚKL: 45990 (BBA); CTB 100X500mg kód SÚKL: 45991 (BBA); CTB 20X500mg kód SÚKL: 96849 (BAY); CTB 50X500mg kód SÚKL: 96850 (BAY); CTB 100X500mg kód SÚKL: 96851 (BAY).PE: 60.ZR: Změna názvu výrobce. Změna popisu přípravku. Změna druhu obalu. Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

 83/ 750/95-C

TIAKEM 200 - SR

TIAKEM 300 – SR  V: SYNTHÉLABO GROUPE, TOURS, Francie, SYNTHÉLABO GROUPE, QUETIGNY, Francie.D: LABORATOIRES SYNTHÉLABO, SYNTÉLABO GROUPE, LE PLESSIS  ROBINSON, Francie.B: CPS RET 28X200mg kód SÚKL: 45148 200-SR (SSF); CPS RET 28X300mg kód SÚKL: 45149 300-SR (SSF); CPS RET 28X200mg kód SÚKL: 45919 200-SR (SSJ); CPS RET 28X300mg kód SÚKL: 45159 300-SR (SSJ).ZR: Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

 59/ 854/92-C

TUBERCULIN PPD RT 23 SSI V: STATENS SERUM INSTITUT, COPENHAGEN S, Dánsko. D: STATENS SERUM INSTITUT, COPENHAGEN S, Dánsko. B: INJ 1X1.5ml/0.6rg kód SÚKL: 42088; INJ 10X1.5ml/0.6rg kód SÚKL: 68918; INJ 1X5ml/2rg kód SÚKL: 68919; INJ 10X5ml/2rg kód SÚKL: 68920.PE: 36.ZS: Při teplotě 2 až 8 oC, po odebrání první dávky je možno  uchovávat 24 hodin při teplotě 2 až 8 oC.Poznámka: Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.ZR: Změna názvu přípravku (dříve Tuberculin PPD RT 23, SSI). Změna způsobu uchovávání. Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

 43/ 397/92-S/C

URSOFALK V: DR.FALK PHARMA GMBH, FREIBURG, Spolková republika Německo. D: DR.FALK PHARMA GMBH, FREIBURG, Spolková republika Německo. S: Acidum ursodeoxycholicum 250 mg. B: CPS 50X250mg kód SÚKL: 45838;  CPS 100X250mg kód SÚKL: 91017. ZR: Změna složení přípravku. Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

 59/ 153/89-C

VENISE V: SEVAPHARMA A.S., PRAHA, Česká republika. D: SEVAPHARMA A.S., PRAHA, Česká republika. B: INJ 1X10ml kód SÚKL: 45879. ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve Venise Sevac). Změna složení pomocných látek.

----------------------------------------------------------------

 76/ 119/95-C

WATER FOR INJECTIONS BIEFFE V: BIEFFE MEDITAL S.P.A.,GROSOTTO, Itálie, BIEFFE MEDITAL S.A., SABINANIGO (HUESSCA), Španělsko. D: BIEFFE MEDITAL S.P.A.,GROSOTTO (SO), Itálie. B: INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 57767 (I); INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 57769 (I); INF 1X250ml(VAK) kód SÚKL: 57768 (I); INF 1X500ml(VAK) kód SÚKL: 57770 (I); INF 1X1000ml(VAK) kód SÚKL: 57771 (I); INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 57772 (E); INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 57774 (E); INF 1X250ml(VAK) kód SÚKL: 57773 (E); INF 1X500ml(VAK) kód SÚKL: 57775 (E); INF 1X1000ml(VAK) kód SÚKL: 57776 (E).ZR: Zm;ěna názvu výrobce. Změna názvu přípravku (dříve Water for Injection Bieffe).

----------------------------------------------------------------

 

 III. ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ REGISTRACE

 78/ 046/91-S/C

NOVADRAL RETARD FORTE V: GÖDECKE AG, FREIBURG, Spolková republika Německo. B: DRG 20X45mg kód SÚKL: 06151; DRG 50X45mg kód SÚKL: 06152; DRG 100X45mg kód SÚKL: 97183

----------------------------------------------------------------

 58/ 509/97-C

POSICOR 50 mg V: HOFFMANN-LA ROCHE AG, BASILEJ, Švýcarsko. D: HOFFMANN-LA ROCHE AG, BASILEJ, Švýcarsko.  B: TBL OBD 14X50mg kód SÚKL: 55817; TBL OBD 28X50mg kód SÚKL: 55818; TBL OBD 98X50mg kód SÚKL: 55819

----------------------------------------------------------------

 58/ 508/97-C

POSICOR 100 mg V: HOFFMANN-LA ROCHE AG, BASILEJ, Švýcarsko. D: HOFFMANN-LA ROCHE AG, BASILEJ, Švýcarsko. B: TBL OBD 28X100mg kód SÚKL: 55820; TBL OBD 98X100mg kód SÚKL: 55821

----------------------------------------------------------------

 

 SEZNAM VÝJIMEK Z REGISTRACE UDĚLENÝCH MZ ČR V OBDOBÍ:

 SRPEN 1998

 

V: BRISTOL-MYERS SQUIBB CO., EVANSVILLE, Spojené státy  americké. CODE: 53145 MEGACE 40mg/ml SUS POR 1X240ml. IS: Cytostatica. ATC: L02AB01.Datum: 28.07.1998.Počet balení: 2500.Účel: Pro Bristol-Myers Squibb s.r.o., Praha s podmínkami, že

použití přípravku je vyhrazeno zdravotnickým zařízením ambulantní a ústavní péče.

-----------------------------------------------------------------

V: BRISTOL-MYERS SQUIBB MANUF., Portoriko. CODE: 53146 MEGACE 40mg/ml SUS POR 1X240ml. IS: Cytostatica. ATC: L02AB01. Datum: 28.07.1998. Počet balení: 2500. Účel: Pro Bristol-Myers Squibb s.r.o., Praha s podmínkami, že: použití přípravku je vyhrazeno zdravotnickým zařízením ambulantní a ústavní péče.

-----------------------------------------------------------------

V: FISONS PHARMACEUTICALS LIMITED, Velká Británie. CODE: 57850 LOMUDAL G.I.20mg/ml SOL 100X10ml. IS: Otorhinolaryngologica.ATC: R01AC01.Datum: 29.07.1998.Počet balení: 12.Účel: Pro fakultní nemocnici v Olomouci - odd. alergologie a klin. imunologie.

-----------------------------------------------------------------

V: LAB.THISSEN, Belgie. CODE: 57851 ELOXATINE 100mg INJ SIC 1X100mg. Datum: 27.07.1998. Počet balení: 12. Účel: Pro Všeobecnou fakultní nemocnici Praha - Onkologickou kliniku.

-----------------------------------------------------------------

V: LACHEMA A.S., BRNO, Česká republika. CODE: 54033 REFADOR INJ 1X15ml/30mg. IS: Cytostatica. ATC: L01DB07. Platné od: 01.07.1998 do: 31.12.1998. Účel: Pro Lachemu

 

a.s., Brno.

-----------------------------------------------------------------

V: PASTEUR MERIEUX SERU

MS & VACCINS, Francie. CODE: 86403 TYPHIM VI(TYPHOIDE POLYS.VACC.)INJ 1X0.5ml/DÁV.+STŘ. IS: Immunopraeparata. ATC: J07AP03.Datum: 04.08.1998

číslo šarže: N0380

Počet balení: 2000

Účel: Pro JK-TRADING s.r.o. Karlovy Vary. Použití přípravku je vyhrazeno pouze zařízením hygienické služby a Klinice geografické medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, které provádějí očkování osob odjíždějících do ciziny.

-----------------------------------------------------------------

V: SHS, Velká Británie. CODE: 57330 GTO OIL OLE 1X1000ml. ATC: V06. Počet balení: 10.CODE: 57331 LORENZO S OIL OLE 1X710ml.ATC: V06.Počet balení: 24.IS: Diaetetica.Datum: 26.08.1998.Účel: Pro Všeobecnou fakultní nemocnici Praha - Ústav dědičných metabolických poruch.

-----------------------------------------------------------------

V: SCHWARZ PHARMA AG, MONHEIM, Spolková republika Německo. CODE: 21221 NIPRUSS INJ SIC 5X60mg.IS: Hypotensiva.ATC: C02DD01.Datum: 05.08.1998.Počet balení: 1000.Účel: Pro Schwarz Pharma AG Praha 6 s podmínkami, že použití přípravku je vyhrazeno zdravotnickým zařízením ústavní péče.

-----------------------------------------------------------------

V: SIGMATAU LABS., Itálie. CODE: 94146 CARNITENE TBL 10X1000mg. IS: Cardiaca. ATC: A16AA01.Datum: 27.07.1998.Počet balení: 10.Účel: Pro Všeobecnou fakultní nemocnici Praha - Ústav dědičných metabolických poruch.

-----------------------------------------------------------------

V: SWISS SERUM AND VACCINE INSTITUTE, BERNE, Švýcarsko. CODE: 83426 VIVOTIF BERNA CPS 3.IS: Immunopraeparata.ATC: J07AP01.Datum: 10.08.1998 číslo šarže: 014886.03.Počet balení: 1800. Účel: Pro JK-TRADING s.r.o. Karlovy Vary s tím, že použití přípravku je vyhrazeno pouze zařízením hygienické služby a Klinice geografické medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, které provádějí očkování osob odjíždějících do ciziny.

-----------------------------------------------------------------

 

 

II. ZMĚNY V REGISTRACI

 88/ 378/93-C

131I NATRIUMJODID DIAGNOSTIKKAPSELN; NATRIUMJODID (131I) DIAGNOSTIKKAPSELN V: NYCOMED AMERSHAM PLC., LITTLE CHALFONT, BUCKINGHAMSHIRE,  Velká Británie, AMERSHAM BUCHLER GMBH CO.KG, BRAUNSCHWEIG, Spolková  republika Německo. D: NYCOMED AMERSHAM PLC., LITTLE CHALFONT, BUCKINGHAMSHIRE,  Velká Británie. B: CPS 10X1.11MBq kód SÚKL: 46495 131I NATRIUMJODID (GB); CPS 10X2.04MBq kód SÚKL: 46496 131I NATRIUMJODID (GB); CPS 10X3.7MBq kód SÚKL: 46497 131I NATRIUMJODID (GB); CPS 10X1.11MBq kód SÚKL: 55772 NATRIUMJODID 131I (D); CPS 10X2.04MBq kód SÚKL: 55773 NATRIUMJODID 131I (D); CPS 10X3.7MBq kód SÚKL: 55774 NATRIUMJODID 131I (D).ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Prodloužení registrace do: 05/2003.

----------------------------------------------------------------

 

 

 88/ 375/93-C

131I NATRIUMJODID; NATRIUMJODID 131I V: NYCOMED AMERSHAM PLC., LITTLE CHALFONT, BUCKINGHAMSHIRE,  Velká Británie, AMERSHAM BUCHLER GMBH CO.KG, BRAUNSCHWEIG, Spolková  republika Německo. D: NYCOMED AMERSHAM PLC., LITTLE CHALFONT, BUCKINGHAMSHIRE,  Velká Británie. B: Nycomed Amersham plc.: INJ 37MBq kód SÚKL: 46529 131I NATRIUMJODID; INJ 74MBq kód SÚKL: 46528 131I NATRIUMJODID; INJ 111MBq kód SÚKL: 46530 131I NATRIUMJODID; INJ 148MBq kód SÚKL: 46531 131I NATRIUMJODID; INJ 185MBq kód SÚKL: 46532 131I NATRIUMJODID; INJ 222MBq kód SÚKL: 46533 131I NATRIUMJODID; INJ 259MBq kód SÚKL: 46534 131I NATRIUMJODID; INJ 296MBq kód SÚKL: 46535 131I NATRIUMJODID; INJ 333MBq kód SÚKL: 46536 131I NATRIUMJODID; INJ 370MBq kód SÚKL: 46537 131I NATRIUMJODID; INJ 555MBq kód SÚKL: 46538 131I NATRIUMJODID; INJ 740MBq kód SÚKL: 46539 131I NATRIUMJODID; INJ 925MBq kód SÚKL: 46540 131I NATRIUMJODID; INJ 1110MBq kód SÚKL: 46541 131I NATRIUMJODID; INJ 1295MBq kód SÚKL: 46542 131I NATRIUMJODID; INJ 1480MBq kód SÚKL: 46543 131I NATRIUMJODID; INJ 1665MBq kód SÚKL: 46544 131I NATRIUMJODID; INJ 1850MBq kód SÚKL: 46545 131I NATRIUMJODID; INJ 2035MBq kód SÚKL: 46546 131I NATRIUMJODID; INJ 2220MBq kód SÚKL: 46547 131I NATRIUMJODID; INJ 2405MBq kód SÚKL: 46548 131I NATRIUMJODID; INJ 2590MBq kód SÚKL: 46549 131I NATRIUMJODID; INJ 2775MBq kód SÚKL: 46550 131I NATRIUMJODID; INJ 2960MBq kód SÚKL: 46551 131I NATRIUMJODID; INJ 3145MBq kód SÚKL: 46552 131I NATRIUMJODID; INJ 3330MBq kód SÚKL: 46553 131I NATRIUMJODID; INJ 3515MBq kód SÚKL: 46554 131I NATRIUMJODID; INJ 3700MBq kód SÚKL: 46555 131I NATRIUMJODID; INJ 3885MBq kód SÚKL: 46556 131I NATRIUMJODID; INJ 4070MBq kód SÚKL: 46557 131I NATRIUMJODID; INJ 4255MBq kód SÚKL: 46558 131I NATRIUMJODID; INJ 4440MBq kód SÚKL: 46559 131I NATRIUMJODID; INJ 4625MBq kód SÚKL: 46560 131I NATRIUMJODID; INJ 4810MBq kód SÚKL: 46561 131I NATRIUMJODID; INJ 4995MBq kód SÚKL: 46562 131I NATRIUMJODID; INJ 5180MBq kód SÚKL: 46563 131I NATRIUMJODID; INJ 5365MBq kód SÚKL: 46564 131I NATRIUMJODID; INJ 5550MBq kód SÚKL: 46565 131I NATRIUMJODID; INJ 5735MBq kód SÚKL: 46566 131I NATRIUMJODID; INJ 5920MBq kód SÚKL: 46567 131I NATRIUMJODID; INJ 6105MBq kód SÚKL: 46568 131I NATRIUMJODID; INJ 6290MBq kód SÚKL: 46569 131I NATRIUMJODID; INJ 6475MBq kód SÚKL: 46570 131I NATRIUMJODID; INJ 6660MBq kód SÚKL: 46571 131I NATRIUMJODID; INJ 6845MBq kód SÚKL: 46572 131I NATRIUMJODID; INJ 7030MBq kód SÚKL: 46573 131I NATRIUMJODID; INJ 7215MBq kód SÚKL: 46574 131I NATRIUMJODID; INJ 7400MBq kód SÚKL: 46575 131I NATRIUMJODID; INJ 7585MBq kód SÚKL: 46576 131I NATRIUMJODID; INJ 7770MBq kód SÚKL: 46577 131I NATRIUMJODID; INJ 7955MBq kód SÚKL: 46578 131I NATRIUMJODID; INJ 8140MBq kód SÚKL: 46579 131I NATRIUMJODID; INJ 8325MBq kód SÚKL: 46580 131I NATRIUMJODID; INJ 8510MBq kód SÚKL: 46581 131I NATRIUMJODID; INJ 8695MBq kód SÚKL: 46582 131I NATRIUMJODID; INJ 8880MBq kód SÚKL: 46583 131I NATRIUMJODID; INJ 9065MBq kód SÚKL: 46584 131I NATRIUMJODID; INJ 9250MBq kód SÚKL: 46585 131I NATRIUMJODID; INJ 9435MBq kód SÚKL: 46586 131I NATRIUMJODID; INJ 9620MBq kód SÚKL: 46587 131I NATRIUMJODID; INJ 9805MBq kód SÚKL: 46588 131I NATRIUMJODID; INJ 9990MBq kód SÚKL: 46589 131I NATRIUMJODID; INJ 10175MBq kód SÚKL: 46590 131I NATRIUMJODID; INJ 10360MBq kód SÚKL: 46591 131I NATRIUMJODID; INJ 10545MBq kód SÚKL: 46592 131I NATRIUMJODID; INJ 10730MBq kód SÚKL: 46593 131I NATRIUMJODID; INJ 10915MBq kód SÚKL: 46594 131I NATRIUMJODID; INJ 11100MBq kód SÚKL: 46595 131I NATRIUMJODID; Amersham Buchler GmbH Co.KG: INJ 37MBq kód SÚKL: 43776 NATRIUMJODID 131I; INJ 74MB kód SÚKL: 43777 NATRIUMJODID 131I; INJ 111MBq kód SÚKL: 43778 NATRIUMJODID 131I; INJ 148MBq kód SÚKL: 43779 NATRIUMJODID 131I; INJ 185MBq kód SÚKL: 43780 NATRIUMJODID 131I; INJ 222MBq kód SÚKL: 43781 NATRIUMJODID 131I; INJ 259MBq kód SÚKL: 43782 NATRIUMJODID 131I; INJ 296MBq kód SÚKL: 43783 NATRIUMJODID 131I; INJ 333MBq kód SÚKL: 43784 NATRIUMJODID 131I; INJ 370MBq kód SÚKL: 43785 NATRIUMJODID 131I; INJ 555MBq kód SÚKL: 43786 NATRIUMJODID 131I; INJ 740MBq kód SÚKL: 43787 NATRIUMJODID 131I; INJ 925MBq kód SÚKL: 43788 NATRIUMJODID 131I; INJ 1110MBq kód SÚKL: 43789 NATRIUMJODID 131I; INJ 1295MBq kód SÚKL: 43790 NATRIUMJODID 131I; INJ 1480MBq kód SÚKL: 43791 NATRIUMJODID 131I; INJ 1665MBq kód SÚKL: 43792 NATRIUMJODID 131I; INJ 1850MBq kód SÚKL: 43794 NATRIUMJODID 131I; INJ 2035MBq kód SÚKL: 43795 NATRIUMJODID 131I; INJ 2220MBq kód SÚKL: 43796 NATRIUMJODID 131I; INJ 2405MBq kód SÚKL: 43797 NATRIUMJODID 131I; INJ 2590MBq kód SÚKL: 43798 NATRIUMJODID 131I; INJ 2775MBq kód SÚKL: 43799 NATRIUMJODID 131I; INJ 2960MBq kód SÚKL: 43800 NATRIUMJODID 131I; INJ 3145MBq kód SÚKL: 43801 NATRIUMJODID 131I; INJ 3330MBq kód SÚKL: 43802 NATRIUMJODID 131I; INJ 3515MBq kód SÚKL: 43803 NATRIUMJODID 131I; INJ 3700MBq kód SÚKL: 43804 NATRIUMJODID 131I; INJ 3885MBq kód SÚKL: 43805 NATRIUMJODID 131I; INJ 4070MBq kód SÚKL: 43806 NATRIUMJODID 131I; INJ 4255MBq kód SÚKL: 43807 NATRIUMJODID 131I; INJ 4440MBq kód SÚKL: 43808 NATRIUMJODID 131I; INJ 4625MBq kód SÚKL: 43809 NATRIUMJODID 131I; INJ 4810MBq kód SÚKL: 43810 NATRIUMJODID 131I; INJ 4995MBq kód SÚKL: 43811 NATRIUMJODID 131I; INJ 5180MBq kód SÚKL: 43812 NATRIUMJODID 131I; INJ 5365MBq kód SÚKL: 43813 NATRIUMJODID 131I; INJ 5550MBq kód SÚKL: 43814 NATRIUMJODID 131I; INJ 5735MBq kód SÚKL: 43815 NATRIUMJODID 131I; INJ 5920MBq kód SÚKL: 43816 NATRIUMJODID 131I; INJ 6105MBq kód SÚKL: 43817 NATRIUMJODID 131I; INJ 6290MBq kód SÚKL: 43818 NATRIUMJODID 131I; INJ 6475MBq kód SÚKL: 43819 NATRIUMJODID 131I; INJ 6660MBq kód SÚKL: 43820 NATRIUMJODID 131I; INJ 6845MBq kód SÚKL: 43821 NATRIUMJODID 131I; INJ 7030MBq kód SÚKL: 43822 NATRIUMJODID 131I; INJ 7215MBq kód SÚKL: 43823 NATRIUMJODID 131I; INJ 7400MBq kód SÚKL: 43824 NATRIUMJODID 131I; INJ 7585MBq kód SÚKL: 43825 NATRIUMJODID 131I; INJ 7770MBq kód SÚKL: 43826 NATRIUMJODID 131I; INJ 7955MBq kód SÚKL: 43827 NATRIUMJODID 131I; INJ 8140MBq kód SÚKL: 43828 NATRIUMJODID 131I; INJ 8325MBq kód SÚKL: 43829 NATRIUMJODID 131I; INJ 8510MBq kód SÚKL: 43830 NATRIUMJODID 131I; INJ 8695MBq kód SÚKL: 43831 NATRIUMJODID 131I; INJ 8880MBq kód SÚKL: 43832 NATRIUMJODID 131I; INJ 9065MBq kód SÚKL: 43833 NATRIUMJODID 131I; INJ 9250MBq kód SÚKL: 43834 NATRIUMJODID 131I; INJ 9435MBq kód SÚKL: 43835 NATRIUMJODID 131I; INJ 9620MBq kód SÚKL: 43836 NATRIUMJODID 131I; INJ 9805MBq kód SÚKL: 43837 NATRIUMJODID 131I; INJ 9990MBq kód SÚKL: 43838 NATRIUMJODID 131I; INJ 10175MBq kód SÚKL: 43839 NATRIUMJODID 131I; INJ 10360MBq kód SÚKL: 43840 NATRIUMJODID 131I; INJ 10545MBq kód SÚKL: 43841 NATRIUMJODID 131I; INJ 10730MBq kód SÚKL: 43842 NATRIUMJODID 131I; INJ 10915MBq kód SÚKL: 43843 NATRIUMJODID 131I; INJ 11100MBq kód SÚKL: 43844 NATRIUMJODID 131I.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Prodloužení registrace do: 05/2003.

----------------------------------------------------------------

 86/ 197/85-C

A.T.10 V: MERCK KGaA, DARMSTADT, Spolková republika Německo. D: BAYER AG, LEVERKUSEN, Spolková republika Německo. B: SOL 1X15ml kód SÚKL: 59002.ZR: Změna názvu výrobce. Prodloužení registrace do: 1O/2000.

----------------------------------------------------------------

 58/ 051/96-C

ACECOR 200

ACECOR 400  V: TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI, MILANO, Itálie. D: SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A., MILÁNO, Itálie. B: TBL OBD 20X200mg kód SÚKL: 57861  TBL OBD 30X400mg kód SÚKL: 57862 ZR: Změna názvu výrobce.

 ----------------------------------------------------------------

 88/ 149/86-C

AMERSCAN PULMONATE II AGENT V: NYCOMED AMERSHAM PLC., LITTLE CHALFONT, BUCKINGHAMSHIRE,  Velká Británie. D: NYCOMED AMERSHAM PLC., LITTLE CHALFONT, BUCKINGHAMSHIRE,  Velká Británie. B: KIT 5X3 kód SÚKL: 46142; KIT 5X12 kód SÚKL: 46143.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve Amerscan MAA). Prodloužení registrace do: 02/2002.

----------------------------------------------------------------

 88/ 150/86-C

AMERSCAN HEPATATE II AGENT V: NYCOMED AMERSHAM PLC., LITTLE CHALFONT, BUCKINGHAMSHIRE,  Velká Británie. D: NYCOMED AMERSHAM PLC., LITTLE CHALFONT, BUCKINGHAMSHIRE,  Velká Británie. B: INJ SIC 5 kód SÚKL: 46446. ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve Amerscan Zinnkolloid). Prodloužení registrace do: 02/2002.

----------------------------------------------------------------

 76/ 859/92-C

AMINOPLASMAL - 10%

AMINOPLASMAL - 15% V: B.BRAUN MELSUNGEN AG, MELSUNGEN, Spolková republika Německo. D: B.BRAUN MELSUNGEN AG, MELSUNGEN, Spolková republika Německo. B: INF 1X500ml kód SÚKL: 11626 10%; INF 1X1000ml kód SÚKL: 11627 10%; INF 1X500ml kód SÚKL: 72563 15%; INF 1X1000ml kód SÚKL: 75520 15%.ZR: Prodloužení registrace do: 12/2002.

----------------------------------------------------------------

 15/ 769/92-C

AMOKSIKLAV V: LEK PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL COMPANY, PREVALJE, Republika  Slovinsko. D: LEK PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL COMPANY, D.D., LJUBLJANA,  Republika Slovinsko. S: Amoxicillinum trihydricum 1.15 g (odp. Amoxicillinum 1 g); Kalii clavulanas 298 mg (odp. Acidum clavulanicum 250 mg) v 5 g/20 ml.PP: Bílý až nažloutle bílý krystalický prášek. Lahvička z hnědého skla, hliníkový zabezpečovací uzávěr s PE  vložkou, příbalová informace v jazyce českém, papírová  skládačka.B: GTT 1X20ml kód SÚKL: 96415.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna složení přípravku. Změna popisu přípravku. Změna druhu obalu. Prodloužení registrace do: 11/2002.

----------------------------------------------------------------

 19/ 140/92-S/C

ANTREX V: ORION CORPORATION,TURKU, Finsko. D: ORION CORPORATION, ESPOO, Finsko. S: Calcii folinas hydricus 18.6 mg  (odp. Acidum folicum 15 mg). PP: Žlutobílé kulaté ploché tablety s půlící rýhou, na jedné  straně půlící rýhy vyraženo C, na druhé straně F.  Bílá HDPE lékovka, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka. B: TBL 10X15mg kód SÚKL: 57786;  TBL 100X15mg kód SÚKL: 57787.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna registračního čísla (dříve 44/140/92-S/C). Změna složení přípravku. Změna popisu přípravku. Změna druhu obalu. Prodloužení registrace do: 07/2002.

----------------------------------------------------------------

 19/ 139/92-S/C

ANTREX V: ORION CORPORATION, TURKU, Finsko. D: ORION CORPORATION, ESPOO, Finsko. S: Calcii folinas hydricus 7.44 mg ve 2 ml nebo 37.2 mg v 10 ml (odp. Acidum folinicum 6 mg ve 2 ml nebo 30 mg v 10 ml). PP: Čirý slabě nažloutlý roztok.  Ampule z bezbarvého skla, tvarovaná fólie, příbalová  informace v jazyce českém, papírová skládačka. B: INJ 10X2ml/6mg kód SÚKL: 57790; INJ 5X10ml/30mg kód SÚKL: 57789. ZS: Při teplotě 2 až 15 oC, chránit před světlem.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna registračního čísla (dříve 44/139/92-S/C). Změna složení přípravku. Změna popisu přípravku. Změna druhu obalu. Změna způsobu uchovávání. Prodloužení registrace do: 10/2003.

----------------------------------------------------------------

 07/ 773/94-C

APO-ACETAMINOPHEN 325 mg V: APOTEX INC., ONTARIO/TORONTO, Kanada. D: APOTEX INC., ONTARIO/TORONTO, Kanada. B: TBL 100X325mg kód SÚKL: 96693; TBL 100X500mg kód SÚKL: 83608.ZR: Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

 07/ 774/94-C

APO-ASA 325 mg V: APOTEX INC., ONTARIO/TORONTO, Kanada. D: APOTEX INC., ONTARIO/TORONTO, Kanada. B: TBL OBD 100X325mg kód SÚKL: 70487. ZR: Změna velikosti balení. Změna způsobu výdeje.

----------------------------------------------------------------

 58/ 795/95-C

ATENOBENE 50 mg

ATENOBENE 100 mg V: MERCKLE GMBH, CHEM.-PHARM. FABRIK, BLAUBEUREN, Spolková  republika Německo. D: RATIOPHARM GMBH, ULM, Spolková republika Německo. PP: 50 mg: kulaté bílé bikonvexní potahované tablety na jedné  straně s půlící rýhou a s vyraženým M006, o průměru 8.1 mm.  100 mg: kulaté bílé bikonvexní potahované tablety na jedné  straně s půlící rýhou, o průměru 10.1 mm.  Al/PVC/PVDC blistr, příbalová informace, papírová skládačka. B: TBL OBD 20X50mg kód SÚKL: 62856; TBL OBD 50X50mg kód SÚKL: 62857; TBL OBD 20X100mg kód SÚKL: 62859; TBL OBD 50X100mg kód SÚKL: 62860.ZR: Změna názvu žadatele. Změna složení pomocných látek. Změna popisu přípravku. Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

 15/ 382/92-C

AUGMENTIN 375 mg

AUGMENTIN 625 mg V: LÉČIVA A.S. PRAHA, Česká republika. D: LÉČIVA A.S. PRAHA, Česká republika. S: Amoxicillinum trihydricum 286.9 mg nebo 573.8 mg  (odp. Amoxicillinum 250 mg nebo 500 mg); Kalii clavulanas 148.9 mg v obou sílách (odp. Acidum clavulanicum 125 mg v obou sílách). B: TBL OBD 21X375mg kód SÚKL: 97657;  TBL OBD 21X625mg kód SÚKL: 83738.ZR: Změna složení přípravku. Prodloužení registrace do: 06/2002.

----------------------------------------------------------------

 15/ 381/92-C

AUGMENTIN 156 mg/5 ml

AUGMENTIN 312 mg/5 ml V: LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika. D: LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika. B: SIR SIC 1X100ml kód SÚKL: 97658 156mg/5ml;  SIR SIC 1X100ml kód SÚKL: 83739 312mg/5ml. ZR: Prodloužení registrace do: 06/2002.

----------------------------------------------------------------

 59/ 072/98-C

AVONEX V: BIOGEN B.V., AMSTERDAM, Nizozemí. D: SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG, LUCERNE, Švýcarsko. B: INJ SIC 4X30rg+SOLV. kód SÚKL: 57913. ZR: Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

 68/1100/94-C

BURONIL 25 mg

BURONIL 50 mg V: LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY, Dánsko. D: LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY, Dánsko. PP: Bílá nebo šedá PP lékovka se šroubovacím PP uzávěrem,  dvojité dno lékovky je z transparentního šedého  PP, šroubovací uzávěr je tvořen pohárkem pro vkládání  potahovaných tablet a uzavíracím PP diskem, příbalová  informace v jazyce českém. B: TBL OBD 50X25mg kód SÚKL: 69447;  TBL OBD 50X50mg kód SÚKL: 69446. ZR: Změna názvu přípravku (dříve Buronil).  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

 54/ 922/92-S/C

CANDIBENE 100 mg

CANDIBENE 200 mg V: LUDWIG MERCKLE GMBH, BLAUBEUREN, Spolková republika Německo.  D: RATIOPHARM GMBH, ULM, Spolková republika Německo. B: TBL VAG 6X100 mg kód SÚKL: 59017; TBL VAG 3X200 mg kód SÚKL: 59020. ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve: Candibene). Prodloužení registrace do: 12/2002.

----------------------------------------------------------------

 

 

 94/ 671/96-C

CAPISTAN 160 mg V: PIERRE FABRE MEDICAMENT, BOULOGNE CEDEX, Francie. D: PIERRE FABRE MEDICAMENT, BOULOGNE CEDEX, Francie. B: CPS 60X160mg kód SÚKL: 75843. PE: 36. ZR: Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

 15/ 389/91-C

CECLOR 250 mg

CECLOR 500 mg V: ELI LILLY ITALIA S.P.A., SESTO FIORENTINO, Itálie. D: ELI LILLY EXPORT S.A., GENEVA, Švýcarsko. B: CPS 12X250mg kód SÚKL: 99230; CPS 15X250mg-LAHV. kód SÚKL: 99235; CPS 15X250mg-BLISTR kód SÚKL: 54346; CPS 21X250mg kód SÚKL: 56962; CPS 12X500mg kód SÚKL: 99228; CPS 15X500mg-LAHV. kód SÚKL: 99236; CPS 15X500mg-BLISTR kód SÚKL: 54347; CPS 21X500mg kód SÚKL: 56963.ZR: Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

 15/ 390/91-C

CECLOR 125 mg/5 ml; CECLOR 250 mg/5 ml; CECLOR 375 mg/5 ml V: ELI LILLY ITALIA S.P.A., SESTO FIORENTINO, Itálie. D: ELI LILLY EXPORT S.A., GENEVA, Švýcarsko. B: PLV SUS 3X125mg-SÁČ. kód SÚKL: 69472 125mg/5ml; PLV SUS 1X60ml kód SÚKL: 99216 125mg/5ml; PLV SUS 1X75ml kód SÚKL: 99221 125mg/5ml; PLV SUS 3X250mg-SÁČ. kód SÚKL: 69473 250mg/5ml; PLV SUS 1X60ml kód SÚKL: 99214 250mg/5ml; PLV SUS 1X75ml kód SÚKL: 99226 250mg/5ml; PLV SUS 1X60ml kód SÚKL: 69476 375mg/5ml.ZR: Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

 68/ 167/85-C

CISORDINOL 2 mg; CISORDINOL 10 mg; CISORDINOL 25 mg V: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY, Dánsko. D: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY, Dánsko. PP: a) Lékovka z hnědého skla s PE uzávěrem, umělohmotná  průhledná skládačka, příbalová informace v jazyce českém.  b) Lékovka z bílého polypropylenu s pojistným uzávěrem, pro  sílu 2 mg s desikační vložkou ve dvojitém dně, příbalová  informace v jazyce českém. c) Lékovka z šedého polypropylenu s pojistným uzávěrem, pro  sílu 2 mg s desikační vložkou ve dvojitém dně, příbalová  informace v jazyce českém.B: TBL OBD 50X2mg kód SÚKL: 57824; TBL OBD 50X10mg kód SÚKL: 57829; TBL OBD 100X10mg kód SÚKL: 57826; TBL OBD 50X25mg kód SÚKL: 57827; TBL OBD 100X25mg kód SÚKL: 57828.PE: 2 mg: 24 10 mg a 25 mg: 60.ZR: Změna názvu přípravku (dříve Cisordinol). Změna složení pomocných látek. Změna druhu obalu. Změna velikosti balení. Změna doby použitelnosti. Prodloužení registrace do: 07/2000.

----------------------------------------------------------------

 68/ 169/85-C

CISORDINOL V: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY, Dánsko. D: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY, Dánsko. PP: Lékovka z hnědého skla s LDPE kapací vložkou uzavřená PP  šroubovacím uzávěrem, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka. B: GTT 1X20ml 20mg/ml kód SÚKL: 88487.ZR: Změna registračního čísla (dříve 67/169/85-C). Změna druhu obalu. Prodloužení registrace do: 07/2000.

----------------------------------------------------------------

 16/ 250/93-C

CLEXANE V: RHÔNE-POULENC RORER, BELLON, NEUILLY SUR SEINE, Francie. D: RHÔNE-POULENC RORER, BELLON, MONTROUGE, Francie. B: INJ 2X0.2ml/20mg kód SÚKL: 94713; INJ 2X0.4ml/40mg kód SÚKL: 94714; INJ 2X0.6ml/60mg kód SÚKL: 83211; INJ 2X0.8ml/80mg kód SÚKL: 53149; INJ 2X1ml/100mg kód SÚKL: 53150; INJ 10X0.2ml/20mg kód SÚKL: 45089; INJ 10X0.4ml/40mg kód SÚKL: 45090; INJ 10X0.6ml/60mg kód SÚKL: 45091; INJ 10X0.8ml/80mg kód SÚKL: 45092;

INJ 10X1ml/100mg kód SÚKL: 45093.ZR: Změna názvu žadatele.

----------------------------------------------------------------

 83/ 048/87-S/C

CORDIPIN RETARD V: KRKA D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko. D: KRKA D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko. B: TBL RET 30X20mg kód SÚKL: 93460. ZR: Prodloužení registrace do: 10/2002.

----------------------------------------------------------------

 83/ 005/92-S/C

CORINFAR 20 retard V: ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH, RADEBEUL, Spolková republika  Německo. D: ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH, RADEBEUL, Spolková republika  Německo. B: DRG RET 30X20mg kód SÚKL: 57342; DRG RET 50X20mg kód SÚKL: 57343; DRG RET 100X20mg kód SÚKL: 57344.ZR: Prodloužení registrace do: 02/2002.

----------------------------------------------------------------

 14/ 013/95-C

CROMOBENE V: LUDWIG MERCKLE GMBH, BLAUBEUREN, Spolková republika Německo.D: RATIOPHARM GMBH, ULM, Spolková republika Německo.B: SPR NAS 1X15ml kód SÚKL: 76418; SPR NAS 2X15ml kód SÚKL: 76508.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele.

----------------------------------------------------------------

 64/ 323/95-C

CROMOBENE V: LUDWIG MERCKLE GMBH, BLAUBEUREN, Spolková republika Německo. D: RATIOPHARM GMBH, ULM, Spolková republika Německo. B: GTT OPH 1X10ml kód SÚKL: 70418. ZR: Změna názvu výrobce.  Změna názvu žadatele.

----------------------------------------------------------------

 44/ 071/89-S/C

CYCLOPHOSPHAMIDE ORION V: ORION CORPORATION, TURKU, Finsko. D: ORION CORPORATION, ESPOO, Finsko. S: Cyclophosphamidum monohydricum 53.5 mg  (odp. Cyclophosphamidum 50 mg). PP: Fialově růžová dražé. HDPE lékovka, uvnitř tobolka se sušidlem, příbalová  informace v jazyce českém, papírová skládačka. B: TBL OBD 50X50mg kód SÚKL: 46484. PE: 60. ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve Cyclophosphamid). Změna složení přípravku. Změna lékové formy. Změna popisu přípravku. Změna druhu obalu. Změna doby použitelnosti. Prodloužení registrace do: 05/1999.

----------------------------------------------------------------

 44/ 072/89-S/C

CYCLOPHOSPHAMIDE ORION 200 mg V: ORION CORPORATION, TURKU, Finsko. D: ORION CORPORATION, ESPOO, Finsko. S: Cyclophosphamidum monohydricum 214 mg  (odp. Cyclophosphamidum 200 mg). PP: Bílý krystalický prášek. Lahvičky z bezbarvého skla, brombutylová pryžová zátka,  hliníkový uzávěr, plastikový kryt, papírová vložka,  příbalová informace v jazyce českém, papírová skládačka. B: INJ SIC 10X200mg kód SÚKL: 46483. PE: 60.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve Cyclophosphamide 200 mg). Změna složení přípravku. Změna lékové formy. Změna popisu přípravku. Změna druhu obalu. Změna doby použitelnosti. Prodloužení registrace do: 05/1999.

----------------------------------------------------------------

 59/ 156/91-C

CYTOTECT BIOTEST V: BIOTEST PHARMA GMBH, DREIEICH, Spolková republika Německo. D: BIOTEST PHARMA GMBH, DREIEICH, Spolková republika Německo. B: INJ 1X10ml/1g(AMP.) kód SÚKL: 57347; INJ 1X20ml/2g(AMP.) kód SÚKL: 57348; INJ 1X50ml/5g(LAH.) kód SÚKL: 57349.Poznámka: Přípravek je vyroben z lidské krve. Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL. ZR: Prodloužení registrace do: 05/2001.

----------------------------------------------------------------

 70/ 173/87-C

DEFOBIN V: LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika. D: LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika. PP: PVC/Al blistr, příbalová informace v jazyce českém, papírová  skládačka. B: DRG 30X10mg(BLISTR) kód SÚKL: 68837. PE: 48. ZR: Změna druhu obalu. Změna doby použitelnosti. Prodloužení registrace do: 08/2002.

----------------------------------------------------------------

 88/ 330/73-C

DICOPAC V: NYCOMED AMERSHAM PLC., LITTLE CHALFONT, BUCKINGHAMSHIRE,  Velká Británie. D: NYCOMED AMERSHAM PLC., LITTLE CHALFONT, BUCKINGHAMSHIRE,  Velká Británie. PP: Blistr s tobolkou 57Co + 58Co, injekční ampule 1 ml  s kyanokobalaminem, 2 standardy pro in vitro, tvarovaná  papírová vložka, příbalová informace v jazyce českém,  papírová krabice. B: KIT 1X(18.5+29.6KBq) kód SÚKL: 46141. ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve Dicopac Isotop Test Kit). Změna složení pomocných látek. Změna druhu obalu. Prodloužení registrace do: 02/2002.

----------------------------------------------------------------

 24/ 008/76-S/C

DISOPHROL REPETABS V: SCHERING-PLOUGH LABO N.V., HEIST-OP-DEN-BERG, Belgie,  SCHERING-PLOUGH, KENILWORTH, N.J., Spojené státy americké. D: SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG, LUCERNE, Švýcarsko. S: Dexbrompheniramini maleas 3 mg; Pseudoephedrini sulfas 60 mg.  B: TBL OBD 8 kód SÚKL: 46489 (B); TBL OBD 8 kód SÚKL: 46490 (USA).PE: 36.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna složení přípravku. Změna doby použitelnosti. Změna způsobu výdeje. Prodloužení registrace do: 01/2002.

----------------------------------------------------------------

 29/ 118/97-C

DONA  V: ROTTAPHARM S.A., ALMÁCERA, Španělsko. D: ROTTAPHARM, MONZA, Itálie. B: PLV SOL 1X20sáčku kód SÚKL: 46447.ZR: Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

 15/ 009/84-S/C

DURACEF 250 mg

DURACEF 500 mg V: BRISTOL-MYERS SQUIBB CO., NEW YORK, Spojené státy americké.  BRISTOL-MYERS SQUIBB CO., Sermoneta (Latina), Itálie. D: BRISTOL-MYERS SQUIBB CO., NEW YORK, Spojené státy americké. B: CPS 12X250mg kód SÚKL: 57900 (USA); CPS 100X250mg kód SÚKL: 53457 (USA); CPS 12X500mg kód SÚKL: 88272 (USA); CPS 20X500mg kód SÚKL: 57901 (USA); CPS 100X500mg kód SÚKL: 95161 (USA); CPS 12X250mg kód SÚKL: 90057 (I); CPS 100X250mg kód SÚKL: 57902 (I); CPS 12X500mg kód SÚKL: 93905 (I); CPS 20X500mg kód SÚKL: 57903 (I); CPS 100X500mg kód SÚKL: 75295 (I).ZR: Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

 06/ 233/70-C

ENCEPHABOL

ENCEPHABOL FORTE V: MERCK KGaA (E.MERCK), DARMSTADT, Spolková republika Německo. D: MERCK KGaA (E.MERCK), DARMSTADT, Spolková republika Německo. B: DRG 20X100mg kód SÚKL: 02129; DRG 50X100mg kód SÚKL: 59021; DRG 100X100mg

 

 

kód SÚKL: 02358; DRG 50X200mg kód SÚKL: 93886.ZR: Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

 46/ 109/87-C

ENDIARON V: INFUSIA A.S., HOŘÁTEV, Česká republika.D: INFUSIA A.S., HOŘÁTEV, Česká republika. B: PLV ADS 1X20g kód SÚKL: 91153. ZS: Při teplotě do 25 oC, chránit před mrazem.ZR: Změna způsobu uchovávání. Prodloužení registrace do: 01/2002.

----------------------------------------------------------------

 95/ 113/90-C

EUGENOL D V: DENTAL A.S.PRAHA, Česká republika. D: DENTAL A.S.PRAHA, Česká republika. B: STM LIQ 1X25ml 50% kód SÚKL: 93429. ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve: Eugenol). Změna registračního čísla (dříve: 82/113/90-C). Prodloužení registrace do: 04/2002.

----------------------------------------------------------------

 30/ 070/89-S/C

FEVARIN 50

FEVARIN 100 V: SOLVAY DUPHAR B.V., WEESP, Nizozemí. D: SOLVAY DUPHAR B.V., WEESP, Nizozemí. PP: 50 mg - kulaté bikonvexní dělené bílé potahované tablety  označené na jedné straně vyraženým "291" z obou stran půlící  rýhy, na druhé straně "S", průměr tablet 9 mm.  100 mg - oválné bikonvexní dělené potahované tablety označené  na jedné straně vyraženým "313" z obou stran půlící rýhy, na  druhé straně "S", rozměry tablet 15 x 8 mm.  Al/PVC/PVdC blistr, příbalová informace v jazyce  českém, papírová skládačka. B: TBL OBD 30X50mg kód SÚKL: 99548; TBL OBD 60X50mg kód SÚKL: 99549; TBL OBD 15X100mg kód SÚKL: 57822; TBL OBD 30X100mg kód SÚKL: 99550.PE: 36.ZS: V suchu, při teplotě 0 až 25 oC.ZR: Upřesnění lékové formy. Změna složení pomocných látek. Změna popisu přípravku. Změna druhu obalu. Změna velikosti balení. Změna způsobu uchovávání. Změna doby použitelnosti. Prodloužení registrace do: 03/1999.

----------------------------------------------------------------

 24/ 875/97-C

FLONIDAN V: LEK PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL COMPANY, D.D., LJUBLJANA,  Republika Slovinsko. D: LEK PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL COMPANY, D.D., LJUBLJANA,  Republika Slovinsko. B: TBL 10X10mg kód SÚKL: 88734; TBL 20X10mg kód SÚKL: 01699; TBL 30X10mg kód SÚKL: 53639.PE: 36.ZR: Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

 24/ 876/97-C

FLONIDAN V: LEK PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL COMPANY, D.D., LJUBLJANA,  Republika Slovinsko. D: LEK PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL COMPANY, D.D., LJUBLJANA,  Republika Slovinsko. B: SUS 1X120 ml 5mg/5ml kód SÚKL: 01700.PE: 36.ZR: Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

 68/ 047/72-S/C

FLUANXOL 0.5 mg; FLUANXOL 1 mg; FLUANXOL 5 mg V: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY, Dánsko. D: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY, Dánsko. PP: Bílý nebo šedý PP kontejner se šroubovacím uzávěrem,  s vloženou příbalovou informací v jazyce českém,  s průsvitným dnem a pístem. B: DRG 50X0.5mg kód SÚKL: 10395; DRG 100X1mg kód SÚKL: 88143; DRG 50X5mg kód SÚKL: 55667; DRG 100X5mg kód SÚKL: 55668.PE: 36.ZS: Za obyčejné teploty, chránit před světlem.ZR: Změna složení pomocných látek. Změna druhu obalu. Změna velikosti balení. Změna způsobu uchovávání. Změna doby použitelnosti. Prodloužení registrace do: 08/2002.

----------------------------------------------------------------

 95/ 184/91-C

FLUOCARIL BI-FLUORÉ 180

FLUOCARIL BI-FLUORÉ 250 V: SYNTHÉLABO OTC, CACHAN, Francie. D: SYNTHÉLABO OTC, LE PLESSIS ROBINSON, Francie. B: MST PST 1X50ml kód SÚKL: 57916 (180);  MST PST 1X75ml kód SÚKL: 57917 (250);  STM PST 100ml+APLIK. kód SÚKL: 57918 (250).ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna složení pomocných látek.

----------------------------------------------------------------

 50/ 052/73-S/C

FUROSEMID - Slovakofarma forte V: SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika. D: SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika. B: TBL 10X250mg kód SÚKL: 02785. ZS: Při teplotě 10 až 25 oC, chránit před světlem.ZR: Změna způsobu uchovávání. Prodloužení registrace do: 09/2003.

----------------------------------------------------------------

 09/ 524/97-C

GASEC-20 V: MEPHA LDA, Portugalsko.D: MEPHA LDA, Portugalsko.B: CPS 7X20mg kód SÚKL: 53345; CPS 14X20mg kód SÚKL: 12507; CPS 28X20mg kód SÚKL: 53346.PE: 36.ZR: Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

 76/ 288/71-C

GELIFUNDOL V: BIOTEST PHARMA GMBH, DREIEICH, Spolková republika Německo. D: BIOTEST PHARMA GMBH, DREIEICH, Spolková republika Německo.PP: Čirý žlutý roztok. B: INF 1X250ml kód SÚKL: 62441; INF 10X250ml kód SÚKL: 56062; INF 1X500ml kód SÚKL: 02536; INF 10X500ml kód SÚKL: 56063.ZR: Změna registračního čísla (dříve 75/288/71-C). Změna popisu přípravku. Prodloužení registrace do: 06/2001.

----------------------------------------------------------------

 18/ 081/89-S/C

GLUCOBENE 1.75 mg

GLUCOBENE 3.5 mg V: LUDWIG MERCKLE GMBH, BLAUBEUREN, Spolková republika Německo. D: RATIOPHARM GMBH, ULM, Spolková republika Německo. B: TBL 30X1.75 mg kód SÚKL: 59046; TBL 120X1.75 mg kód SÚKL: 59047; TBL 30X3.5 mg kód SÚKL: 59048; TBL 120X3.5 mg kód SÚKL: 59049.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve: Glukobene).

----------------------------------------------------------------

 83/ 031/73-S/C

HALIDOR V: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEST, Maďarsko. D: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEST, Maďarsko. B: TBL 20X100mg kód SÚKL: 30143; TBL 200X100mg kód SÚKL: 30745.PE: 60.ZR: Změna registračního čísla (dříve 73/031/73-S/C). Změna doby použitelnosti. Prodloužení registrace do: 02/2003.

----------------------------------------------------------------

 80/ 040/91-S/C

HEPABENE V: LUDWIG MERCKLE GMBH, BLAUBEUREN, Spolková republika Německo. D: RATIOPHARM GMBH, ULM, Spolková republika Německo.S: Fumariae extractum 275 mg; Cardui mariae fructus extractum siccum 100 mg.PP: Světle hnědé želatinové tobolky, uvnitř oranžově hnědý  prášek.B: CPS 30 kód SÚKL: 96339; CPS 100 kód SÚKL: 96341.ZR: Změna složení přípravku. Změna popisu přípravku. Změna velikosti balení. Prodloužení registrace do: 08/2001.

----------------------------------------------------------------

 

 49/ 061/73-S/C

HYLAK FORTE V: LUDWIG MERCKLE GMBH, BLAUBEUREN, Spolková republika Německo. D: RATIOPHARM GMBH, ULM, Spolková republika Německo. B: GTT 1X30ml kód SÚKL: 09158; GTT 1X100ml kód SÚKL: 09159; GTT 1X1000ml kód SÚKL: 09160.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele.

----------------------------------------------------------------

 13/1181/93-C

IMDUR 60 mg V: ASTRA AB, SÖDERTÄLJE, Švédsko. D: ASTRA AB, SÖDERTÄLJE, Švédsko. PP: Bílá plastová HDPE lékovka s PP uzávěrem, příbalová  informace, papírová skládačka. B: TBL OBD 30X60mg kód SÚKL: 67024; TBL OBD 100X60mg kód SÚKL: 67025.ZR: Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

 59/ 537/93-C

IMUDON V: SOLVAY PHARMA, SURESNES, Francie.  D: SOLVAY PHARMA, SURESNES, Francie. S: Lysatum bacteriale mixtum 50 mg. B: TBL 5X8(=40)X50mg kód SÚKL: 75635. ZR: Změna složení přípravku.  Prodloužení registrace do: 07/2003.

----------------------------------------------------------------

 29/ 078/73-S/C

INDOMETHACINUM-CHINOIN V: CHINOIN, PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL WORKS CO.LTD, BUDAPEST,  Maďarsko. D: CHINOIN, PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL WORKS CO.LTD, BUDAPEST,  Maďarsko.  S: Indometacinum 100 mg. PP: Bílé až světle žluté čípky torpedovitého tvaru.  Celofánový obal, příbalová informace v jazyce českém,  papírová skládačka. B: SUP 5X100mg kód SÚKL: 46609. PE: 60. ZS: V suchu, chránit před světlem, při teplotě 10 až 15 oC.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve Indomethacinum). Upřesnění složení přípravku. Změna popisu přípravku. Změna velikosti balení. Upřesnění druhu obalu. Změna způsobu uchovávání. Změna doby použitelnosti. Prodloužení registrace do: 06/2001.

----------------------------------------------------------------

 59/1256/93-C

INTRAGLOBIN F V: BIOTEST PHARMA GMBH, DREIEICH, Spolková republika Německo. D: BIOTEST PHARMA GMBH, DREIEICH, Spolková republika Německo. B: INJ 1X5ml kód SÚKL: 62550;  INJ 1X10ml kód SÚKL: 62551;  INF 1X20ml kód SÚKL: 62552; INF 1X50ml kód SÚKL: 62553; INF 1X100ml kód SÚKL: 62554; INF 1X200ml kód SÚKL: 62555.Poznámka: Přípravek je vyroben z lidské krve. Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.ZR: Prodloužení registrace do: 12/2003.

----------------------------------------------------------------

 83/ 131/87-C

ISOKET ROZTOK 0.1% V: SCHWARZ PHARMA AG, MONHEIM, Spolková republika Německo. D: SCHWARZ PHARMA AG, MONHEIM, Spolková republika Německo. B: INF 1X50ml 0.1% kód SÚKL: 93152; INF 1X100ml 0.1% kód SÚKL: 91867.ZR: Změna velikosti balení. Prodloužení registrace do: 02/2003.

----------------------------------------------------------------

 32/ 215/74-C

JODISOL ROZTOK V: DENTAL A.S., PRAHA, Česká republika. D: DENTAL A.S., PRAHA, Česká republika. B: LIQ 1X3.6g kód SÚKL: 59034; LIQ 1X80g kód SÚKL: 59035; LIQ 1X760g kód SÚKL: 59036.ZR: Změna názvu přípravku (dříve: Jodisol). Změna velikosti balení. Prodloužení registrace do: 01/2000.

----------------------------------------------------------------

 

 27/ 193/70-C

KEMADRIN V: GLAXO WELLCOME OPERATIONS LTD, GREENFORD, MIDDLESEX, Velká  Británie, A H COX & CO.LTD, COX PHARMACEUTICALS, BARNSTAPLE, NORTH  DEVON, Velká Británie. D: THE WELLCOME FOUNDATION LTD, GREENFORD, MIDDLESEX, Velká  Británie. B: TBL 25X5mg kód SÚKL: 57782 (ACA); TBL 100X5mg kód SÚKL: 57783 (ACA); TBL 25X5mg kód SÚKL: 45500 (GWE); TBL 100X5mg kód SÚKL: 45501 (GWE).ZR: Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

 29/ 938/94-C

KETONAL 5% KRÉM V: LEK, PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL COMPANY D.D., LJUBLJANA,  Republika Slovinsko. D: LEK, PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL COMPANY D.D., LJUBLJANA,  Republika Slovinsko. PP: Bílý až téměř bílý homogenní krém. B: CRM 1X30g kód SÚKL: 76656.PE: 24.ZS: Při teplotě do 25 oC.P: Volně prodejné.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna složení pomocných látek. Změna popisu přípravku. Změna způsobu uchovávání. Změna doby použitelnosti. Změna způsobu výdeje.

----------------------------------------------------------------

 83/ 255/71-C

LAEVADOSIN V: EBEWE ARZNEIMITTEL GMBH, UNTERACH, Rakousko. D: FRESENIUS PHARMA AUSTRIA GMBH, GRAZ, Rakousko. PP: Bílá polypropylenová lahvička, HDPE uzávěr, příbalová  informace, papírová skládačka. B: TBL 25 kód SÚKL: 45829; TBL 50 kód SÚKL: 45830.ZR: Změna složení pomocných látek. Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

 09/ 109/91-C

LOCK-2E V: CADILA HEALTHCARE LTD, GHODASAR, AHMEDABAD, Indie. D: CADILA HEALTHCARE LTD, GHODASAR, AHMEDABAD, Indie. B: INJ 5X2ml/200mg kód SÚKL: 59027.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele.

----------------------------------------------------------------

 17/ 530/96-C

LOGEST V: SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo,  SCHRING S.A., LYS LEZ LANNOY, Francie. D: SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo. PP: PVC blistr, příbalová informace v jazyce českém, papírová  skládačka. B: TBL OBD 1X21 kód SÚKL: 84372 (D); TBL OBD 3X21(=63) kód SÚKL: 56652 (D); TBL OBD 1X21 kód SÚKL: 46706 (F); TBL OBD 3X21(=63) kód SÚKL: 46707 (F).PE: 48.ZR: Změna názvu výrobce. Změna druhu obalu. Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

 88/ 374/93-C

M-IODBENZYLGUANIDIN (131I) zur diagnose

131I META-IODOBENZYLGUANIDINE V: AMERSHAM BUCHLER GMBH CO.KG, BRAUNSCHWEIG, Spolková  republika Německo,  NYCVOMED AMESHAM PLC., LITTLE CHALFONT, BUCKINGHAMSHIRE,  Velká Británie. D: NYCOMED AMERSHAM PLC., LITTLE CHALFONT, BUCKINGHAMSHIRE,  Velká Británie. B: SOL 18.5MBq/1LAHV. kód SÚKL: 57830; SOL 37MBq/1LAHV. kód SÚKL: 57831; SOL 55.5MBq/1LAHV. kód SÚKL: 57832; SOL 129.5MBq/1LAHV. kód SÚKL: 57833; SOL 148MqB/1LAHV. kód SÚKL: 57834; SOL 166.5MBq/1LAHV. kód SÚKL: 57835; SOL 185MBq/1LAHV. kód SÚKL: 57836; SOL 74MBq/1LAHV. kód SÚKL: 57837; SOL 92.5MBq/1LAHV. kód SÚKL: 57838; SOL 111MBq/1LAHV. kód SÚKL: 57839; SOL 18.5MBq/1LAHV. kód SÚKL: 57840; SOL 37MBq/1LAHV. kód SÚKL: 57841; SOL 55.5MBq/1LAHV. kód SÚKL: 57842; SOL 129.5MBq/1LAHV. kód SÚKL: 57843; SOL 148MBq/1LAHV. kód SÚKL: 57844; SOL 166.5MBq/1LAHV. kód SÚKL: 57845; SOL 185MBq/1LAHV. kód SÚKL: 57846; SOL 74MBq/1LAHV. kód SÚKL: 57847; SOL 92.5MBq/1LAHV. kód SÚKL: 57848; SOL 111MBq/1LAHV. kód SÚKL: 57849.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Prodloužení registrace do: 05/2003.

----------------------------------------------------------------

 39/ 024/91-S/C

MAGNE - B6 V: CHINOIN, BUDAPEST, Maďarsko, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, AMBARES, Francie. D: SANOFI WINTHROP, GENTILLY, Francie. S: Magnesii lactas dihydricus 470 mg; Pyridoxini hydrochloridum 5 mg. B: TBL OBD 50 kód SÚKL: 58030 (H); TBL OBD 50 kód SÚKL: 96635 (F).PE: 24.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna lékové formy. Změna složení přípravku. Změna doby použitelnosti. Prodloužení registrace do: 07/2001.

----------------------------------------------------------------

 56/ 156/88-C

MEDROL 4 mg; MEDROL 16 mg; MEDROL 32 mg; MEDROL 100 mg V: PHARMACIA & UPJOHN N.V./S.A.PUURS, Belgie. D: PHARMACIA & UPJOHN N.V./S.A.PUURS, Belgie. S: Methylprednisolonum 4 mg nebo 16 mg nebo 32 mg nebo 100 mg. B: TBL 30X4mg(LÉKOV.) kód SÚKL: 59004; TBL 30X4mg(LÉKOV.) kód SÚKL: 59006; TBL 100X4mg(LÉKOV.) kód SÚKL: 59003; TBL 30X4mg(BLISTR) kód SÚKL: 59010; TBL 100X4mg(BLISTR) kód SÚKL: 59011; TBL 14X16mg(LÉKOV.) kód SÚKL: 59009; TBL 50X16mg(LÉKOV.) kód SÚKL: 59005; TBL 14X16mg(BLISTR) kód SÚKL: 59012; TBL 50X16mg(BLISTR) kód SÚKL: 59013; TBL 20X32mg(BLISTR) kód SÚKL: 59014; TBL 20X100mg-LÉKOV. kód SÚKL: 59007; TBL 100X100mg-LÉKOV. kód SÚKL: 59008; TBL 20X100mg-BLISTR kód SÚKL: 59015; TBL 100X100mg-BLIST. kód SÚKL: 59016. ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve Medrol). Změna složení přípravku. Prodloužení registrace do: 08/2003.

----------------------------------------------------------------

 63/ 517/92-S/C

MYDOCALM 50 mg V: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko. D: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko.PP: Růžové potahované tablety čočkovitého tvaru, označené 50.  a) PP nádobka s PE uzávěrem a stlačitelnou zátkou  (koncertina), příbalová informace v jazyce českém, papírová  skládačka. b) PVC/Al blistr, příbalová informace v jazyce  českém, papírová skládačka.B: TBL OBD 30X50mg kód SÚKL: 00208.PE: 24.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve Mydocalm). Změna složení pomocných látek. Změna popisu přípravku. Změna druhu obalu. Změna doby použitelnosti. Prodloužení registrace do: 09/2002.

----------------------------------------------------------------

 63/ 860/94-C

MYOLASTAN V: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, AMBARES, Francie, SANOFI WINTHROP S.A., RIELLS Y VIABREA, Španělsko. D: SANOFI WINTHROP, GENTILLY, Francie.B: TBL OBD 10X50mg kód SÚKL: 57781 (E); TBL OBD 20X50mg kód SÚKL: 57780 (E); TBL OBD 10X50mg kód SÚKL: 56233 (F); TBL OBD 20X50mg kód SÚKL: 96613 (F).ZR: Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

 01/1109/97-C

NAROPIN 2 mg/ml V: ASTRA PHARMACEUTICAL PRODUCTION AB, SÖDERTÄLJE, Švédsko. D: ASTRA AB, SÖDERTÄLJE, Švédsko. PP: PP vak s pryžovým uzávěrem, PP tvarovaná vložka překrytá  papírem, příbalová informace v jazyce českém, papírová  skládačka. B: INF 5X100ml/200mg kód SÚKL: 46610; INF 5X200ml/400mg kód SÚKL: 46611.ZR: Změna názvu výrobce.  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

 

 87/ 828/92-C

NEUPOGEN  V: F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD, BASILEJ, Švýcarsko,  AMGEN INC., THGOUSAND OAKS, Spojené státy americké,  AMGEN PUERTO RICO, JUNCOS, Portoriko. D: F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD, BASILEJ, Švýcarsko. B: INJ 5X1ml kód SÚKL: 57863 (POR)  INJ 5X1.6ml kód SÚKL: 57864 (POR)  INJ 5X1ml kód SÚKL: 57467 (CH)  INJ 5X1.6ml kód SÚKL: 57468 (CH)  INJ 5X1ml kód SÚKL: 57469 (USA)  INJ 5X1.6ml kód SÚKL: 57470 (USA) ZR: Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

 63/ 036/87-S/C

NORCURON 4 mg V: ORGANON TEKNIKA, B.V.,BOXTEL, Nizozemí. D: ORGANON TEKNIKA, B.V.,BOXTEL, Nizozemí. B: INJ SIC 50X4mg+SOLV kód SÚKL: 91250. ZR: Prodloužení registrace do: 08/2002.

----------------------------------------------------------------

 70/ 168/87-C

NOVO-PASSIT V: GALENA A.S., OPAVA-KOMÁROV, Česká republika. D: GALENA A.S., OPAVA-KOMÁROV, Česká republika. B: SOL 1X100ml kód SÚKL: 88664. PE: 48. ZR: Změna doby použitelnosti.  Prodloužení registrace do: 05/2002.

----------------------------------------------------------------

 69/1270/97-C

OROFAR V: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A., NYON, Švýcarsko. D: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A., NYON, Švýcarsko. B: SPR 1X30ml kód SÚKL: 59026. ZR: Změna názvu přípravku (dříve: Lemocin).

----------------------------------------------------------------

 69/1271/97-C

OROFAR V: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A., NYON, Švýcarsko. D: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A., NYON, Švýcarsko. B: LOZ 24 kód SÚKL: 59022. ZR: Změna názvu přípravku (dříve: Lemocin).

----------------------------------------------------------------

 69/1269/97-C

OROFAR V: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A., NYON, Švýcarsko. D: NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A., NYON, Švýcarsko. B: SOL 1X200ml kód SÚKL: 59023. ZR: Změna názvu přípravku (dříve: Lemocin).

----------------------------------------------------------------

 59/ 150/88-C

ORTHOCLONE OKT 3 V: CILAG AG, SCHAFFHAUSEN, Švýcarsko. D: CILAG AG, SCHAFFHAUSEN, Švýcarsko. B: INJ 5X5ml/5mg kód SÚKL: 93351. Poznámka: Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL. ZR: Prodloužení registrace do: 08/2003.

----------------------------------------------------------------

 47/ 477/96-C

OSMOLITE V: M+R LABORATORIA B.V., ZWOLLE, Nizozemí, DIVISION ABBOTT  LABORATORIES, Spojené státy americké,  ABBOTT LABOIRATORIES, ROSS PRODUCTS DIVISION, COLUMBUS,  Spojené státy americké. D: ABBOTT LABOIRATORIES, ROSS PRODUCTS DIVISION, COLUMBUS,  Spojené státy americké. PP: 500 ml: láhev z bezbarvého skla s kovovým uzávěrem, štítek s  potiskem, příbalová informace v jazyce českém.  250 ml: hliníková plechovka s otevíracím uzávěrem, štítek s  potiskem, příbalová informace v jazyce českém.  1000, 1500ml - polypropylenová láhev, Al fólie (uzávěr),  propylen-gumová zátka se zvláštním uzávěrem z mikroporézní  hmoty, štítek s potiskem, příbalová informace v jazyce  českém. B: SOL 1X250ml kód SÚKL: 59042 (NL); SOL 1X500ml kód SÚKL: 59043 (NL); SOL 1X1000ml kód SÚKL: 59044 (USA); SOL 1X1500ml kód SÚKL: 59045 (USA). ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna druhu obalu. Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

 46/ 029/77-S/C

OXSORALEN V: GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH, VÍDEŇ, Rakousko. D: GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH, VÍDEŇ, Rakousko. PP: Čirá bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina.  Lahvička z hnědého skla s plastovým pojistným uzávěrem,  příbalová informace v jazyce českém, papírová skládačka. B: LIQ 1X50ml 0.15% kód SÚKL: 90618. PE: 60. ZS: Při teplotě do 25 oC, chránit před světlem. ZR: Změna složení pomocných látek. Změna popisu přípravku. Změna druhu obalu. Změna způsobu uchovávání. Změna doby použitelnosti. Prodloužení registrace do: 01/2002.

----------------------------------------------------------------

 07/ 197/88-C

PARALEN 100 V: LÉČIVA A.S. PRAHA, Česká republika. D: LÉČIVA A.S. PRAHA, Česká republika. PP: Al fólie, příbalová informace, papírová skládačka. B: SUP 5X100mg kód SÚKL: 57784. ZS: V suchu, při teplotě 10 až 25 oC. ZR: Změna názvu přípravku (dříve Paralen pro infantibus).  Změna složení pomocných látek. Změna druhu obalu. Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

 83/ 759/92-S/C

PENTOXIFYLLINUM BIOTIKA V: HOECHST-BIOTIKA S.R.O., MARTIN, Slovenská republika. D: HOECHST-BIOTIKA S.R.O., MARTIN, Slovenská republika. B: INJ 5X5ml/100mg kód SÚKL: 92728. PE: 48. ZR: Změna doby použitelnosti. Prodloužení registrace do: 12/2002.

----------------------------------------------------------------

 47/ 396/97-C

PERATIVE  V: ABBOTT LABOIRATORIES, ROSS PRODUCTS DIVISION, COLUMBUS,  Spojené státy americké. D: ABBOTT LABOIRATORIES, ROSS PRODUCTS DIVISION, COLUMBUS,  Spojené státy americké. PP: a) Al plechovka s pojistným uzávěrem, štítek s potiskem  a příbalová informace v jazyce českém.  b) Polypropylenová láhev, Al fólie, úchytka umístěná na dně  lahve, polypropylen-gumová zátka se zvláštním uzávěrem  z mikroporézní hmoty, štítek s potiskem, příbalová  informace v jazyce českém. B: SOL 1X227.2 ml kód SÚKL: 59053;  SOL 1X1000 ml kód SÚKL: 59041. ZR: Změna druhu obalu. Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

 46/ 784/92-S/C

PREDNISOLON – J  V: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko. D: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko. B: UNG 1X5g kód SÚKL: 02041. ZS: Na chladném místě, při teplotě 8 až 15 oC.  Prodloužení registrace do: 12/2002.

----------------------------------------------------------------

 86/ 354/91-C

PREGNAVIT V: MERCKLE GMBH, BLAUBEUREN, Spolková republika Německo. D: RATIOPHARM GMBH, ULM, Spolková republika Německo. S: Calcii pantothenas 10 mg; Calcii lactas 6.51 mg; Calcii hydrogenophosphas 250 mg; Acidum ascorbicum 75 mg; Nicotinamidum 15 mg; Acidum folicum 0.75 mg; Cyanocobalaminum 5 rg; Pyridoxini hydrochloridum 5 mg; Riboflavinum 2.5 mg; Thiamini nitras 1.5 mg; Tocoferoli alfa dl acetas 10 mg; Colecalciferolum 200 UT; Retinoli palmitas 3000 UT; Ferrosi fumaras 30 mg; Methoxyacetophenonum 0.6 mg; Homovanillinum 1.1 mg. B: CPS 30 kód SÚKL: 96643; CPS 60 kód SÚKL: 96644; CPS 180 kód SÚKL: 96645.ZR: Změna složení přípravku. Prodloužení registrace do: 12/2001.

----------------------------------------------------------------

 68/ 572/69-C

PROCHLORPERAZIN LÉČIVA V: LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika. D: LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika. PP: Blistr, příbalová informace v jazyce českém, papírová  skládačka. B: TBL 20X10mg kód SÚKL: 00274. ZR: Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

 34/ 231/72-C

PROPYCIL 50 V: SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH, NEUSTADT, Spolková republika  Německo. D: SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH, HANNOVER, Spolková republika  Německo. B: TBL 20X50mg kód SÚKL: 59000;  TBL 100X50mg kód SÚKL: 59001. ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Prodloužení registrace do: O7/2003.

----------------------------------------------------------------

 30/ 291/91-C

PROZAC V: ELI LILLY AND COMPANY LTD, BASINGSTOKE, Velká Británie. D: ELI LILLY EXPORT S.A., GENEVA, Švýcarsko. B: CPS 28X20mg kód SÚKL: 99190; CPS 14X20mg kód SÚKL: 99191. ZR: Změna názvu výrobce. Změna složení pomocných látek. Prodloužení registrace do: 09/2001.

----------------------------------------------------------------

 88/1080/94-C

RE-BONE V: MALLINCKRODT MEDICAL B.V., LE PETTEN, Nizozemí; MALLINCKRODT MEDICAL B.V., LE PETTEN, Nizozemí. B: INJ 1425MBq/1.1ml kód SÚKL: 57355; INJ 2850MBq/2.2ml kód SÚKL: 57356.PE: 90 hodin.ZR: Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

 59/ 002/92-S/C

RIBOMUNYL V: PIERRE FABRE MEDICAMENT, BOULOGNE CEDEX, Francie. D: PIERRE FABRE MEDICAMENT, BOULOGNE CEDEX, Francie. B: TBL 4 kód SÚKL: 55675; TBL 12 kód SÚKL: 55795; TBL 20 kód SÚKL: 55676. PE: 36. Poznámka: Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL. ZR: Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

 13/ 204/91-C

RYTHMODAN LP  V: LABORATOIRES ROUSSEL, PARIS, Francie. D: LABORATOIRES ROUSSEL, PARIS, Francie. B: TBL OBD 20X250mg kód SÚKL: 96808. PE: 36. ZR: Změna složení pomocných látek. Změna doby použitelnosti. Prodloužení registrace do: 06/2001.

----------------------------------------------------------------

 86/ 852/92-C

STRESSTABS + ZINC V: LEDERLE LABORATORIES DIVISION OF AMERICAN CYANAMID  COMPANY,PEARL RIVER, NEW YORK, Spojené státy americké. D: WHITEHALL, DIVISION OF WYETH-LEDERLE PHARMA GMBH, VIENNA,  Rakousko. PP: Oranžové oválné filmově potahované tablety, na jedné straně  vyraženo LL, na druhé straně půlící rýha. B: TBL OBD 30 kód SÚKL: 92199;  TBL OBD 60 kód SÚKL: 68916. ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna popisu přípravku. Prodloužení registrace do: 12/2002.

----------------------------------------------------------------

 15/1341/93-C

SUPRAX  V: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEST, Maďarsko. D: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEST, Maďarsko. B: TBL OBD 10X200mg kód SÚKL: 76233; TBL OBD 20X200mg kód SÚKL: 76234. ZR: Prodloužení registrace do: 12/2OO3.

----------------------------------------------------------------

 15/1340/93-C

SUPRAX  V: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEST, Maďarsko. D: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEST, Maďarsko. B: PLV SUS 1X50ml/1g kód SÚKL: 76235.  PLV SUS 1X100ml/2g kód SÚKL: 76236. ZR: Prodloužení registrace do: 12/2OO3.

----------------------------------------------------------------

 46/1377/97-C

SUSPENSIO VIŠNĚVSKI CUM PICE LIQUIDA HERBACOS V: HERBACOS S.R.O., PARDUBICE, Česká republika. D: HERBACOS S.R.O., PARDUBICE, Česká republika. S: Bismuthi tribromphenolas 3 g ve 100 g nebo 30 g v 1000 g; Fagi pix 3.5 g ve 100 g nebo 35 g v 1000 g. B: SUS 1X100g kód SÚKL: 54248;  SUS 1X1000g kód SÚKL: 85950. ZS: Při teplotě 5 až 25 oC, chránit před světlem.PE: 24.ZR: Změna kvalitativního složení přípravku. Upřesnění názvů pomocných látek. Změna způsobu uchovávání. Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

 46/1378/97-C

SUSPENSIO ZINCI OXYDATI HERBACOS V: HERBACOS S.R.O., PARDUBICE, Česká republika. D: HERBACOS S.R.O., PARDUBICE, Česká republika.B: SUS 1X100g kód SÚKL: 54249; SUS 1X1000g kód SÚKL: 85951. PE: 24. ZS: Při teplotě 5 až 25 OC, chránit před světlem.ZR: Upřesnění názvů pomocných látek. Změna způsobu uchovávání. Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

 14/ 900/92-S/C

THEOPLUS 100; THEOPLUS 300 V: PIERRE FABRE MEDICAMENT, GIEN, Francie. D: PIERRE FABRE MEDICAMENT, BOULOGNE, Francie. B: TBL RET 30X100mg kód SÚKL: 46485;  TBL RET 100X100mg kód SÚKL: 46487;  TBL RET 30X300mg kód SÚKL: 46486; TBL RET 100X300mg kód SÚKL: 46488. ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve Theoplus). Prodloužení registrace do: 12/2002.

----------------------------------------------------------------

 88/ 376/93-C

THERACAP 131 V: NYCOMED AMERSHAM PLC., LITTLE CHALFONT, BUCKINGHAMSHIRE,  Velká Británie, AMERSHAM BUCHLER GMBH CO.KG, BRAUNSCHWEIG, Spolková  republika Německo.D: NYCOMED AMERSHAM PLC., LITTLE CHALFONT, BUCKINGHAMSHIRE,  Velká Británie.B: CPS 1X3.7GBq kód SÚKL: 46498 (D); CPS 1X185MBq kód SÚKL: 46499 (D); CPS 1X370MBq kód SÚKL: 46500 (D); CPS 1X740MBq kód SÚKL: 46501 (D); CPS 1X1.85GBq kód SÚKL: 46502 (D); CPS 1X37MBq kód SÚKL: 46503 (D); CPS 1X50MBq kód SÚKL: 46504 (D); CPS 1X250MBq kód SÚKL: 46505 (D); CPS 1X500MBq kód SÚKL: 46506 (D); CPS 1X1GBq kód SÚKL: 46507 (D); CPS 1X1.5GBq kód SÚKL: 46508 (D); CPS 1X2.5GBq kód SÚKL: 46509 (D); CPS 1X3.5GBq kód SÚKL: 46510 (D); CPS 1X3.7GBq kód SÚKL: 46511 (GB); CPS 1X185MBq kód SÚKL: 46512 (GB); CPS 1X370MBq kód SÚKL: 46513 (GB); CPS 1X740MBq kód SÚKL: 46514 (GB); CPS 1X1.85GBq kód SÚKL: 46515 (GB); CPS 1X37MBq kód SÚKL: 46516 (GB); CPS 1X50MBq kód SÚKL: 46517 (GB); CPS 1X250MBq kód SÚKL: 46518 (GB); CPS 1X500MBq kód SÚKL: 46519 (GB); CPS 1X1GBq kód SÚKL: 46520 (GB); CPS 1X1.5GBq kód SÚKL: 46521 (GB); CPS 1X2.5GBq kód SÚKL: 46522 (GB); CPS 1X3.5GBq kód SÚKL: 46523 (GB).ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Prodloužení registrace do: 05/2003.

----------------------------------------------------------------

 

 65/ 077/91-S/C

TRAMAL V: GRÜNENTHAL GMBH, STOLBERG, Spolková republika Německo.  FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A., ORRIGIO, Itálie. D: GRÜNENTHAL GMBH, AACHEN, Spolková republika Německo. PP: Bezbarvá až slabě žlutá viskózní tekutina bez viditelných  nečistot s vůní anýzu a máty.  10 ml-lahvička z tmavého skla s kapací vložkou, šroubovací  uzávěr, příbalová informace v jazyce českém, papírová  skládačka.  96 ml-lahvička z tmavého skla s dávkovací pumpou, příbalová  informace v jazyce českém, papírová skládačka. B: GTT 1X10ml kód SÚKL: 57791 (I); GTT 3X10ml kód SÚKL: 57792 (I); GTT 1X96ml kód SÚKL: 57794 (I); GTT 1X10ml kód SÚKL: 04311 (D); GTT 3X10ml kód SÚKL: 97443 (D); GTT 1X96ml kód SÚKL: 57793 (D).PE: 36.ZS: Při teplotě 15 až 25 oC.ZR: Změna názvu výrobce. Změna složení pomocných látek. Změna popisu přípravku.Změna druhu obalu.Změna velikosti balení. Změna způsobu uchovávání. Změna doby použitelnosti. Prodloužení registrace do: 10/2001.

----------------------------------------------------------------

 07/ 192/87-C

VALETOL V: LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika. D: LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika. PP: PVC/Al blistr, příbalová informace v jazyce českém, papírová  skládačka. B: TBL 10 kód SÚKL: 91718. ZR: Změna složení pomocných látek.  Změna druhu obalu.  Změna velikosti balení.  Prodloužení registrace do: 10/2002.

----------------------------------------------------------------

 59/ 174/89-C

VENIMMUN N V: CENTEON PHARMA GMBH, MARBURG, Spolková republika Německo. D: CENTEON PHARMA GMBH, MARBURG, Spolková republika Německo. B: INJ SIC 1X500mg+SOL. kód SÚKL: 59040; INJ SIC 1X2.5g+SOL. kód SÚKL: 59037; INJ SIC 1X5g+SOLV. kód SÚKL: 59038; INJ SIC 1X10g+SOLV. kód SÚKL: 59039.Poznámka: Přípravek je vyroben z lidské krve. Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve Venimmun). Změna lékové formy.

----------------------------------------------------------------

 46/ 885/94-C

VERRUMAL V: HERMAL KURT HERRMANN, REINBEK, Spolková republika Německo. D: HERMAL KURT HERRMANN, REINBEK, Spolková republika Německo. PP: Lahvička z bezbarvého skla s plastickým šroubovacím uzávěrem  a štětečkem, příbalová informace v jazyce českém, papírová skládačka. B: LIQ 1X13ml kód SÚKL: 60890.ZR: Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

 29/ 098/91-S/C

VOLTAREN RAPID 25 mg

VOLTAREN RAPID 50 mg V: NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko. D: NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko. B: DRG 10X25mg kód SÚKL: 54488;  DRG 10X50mg kód SÚKL: 54489.ZS: Při teplotě do 30 oC, v suchu.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna složení pomocných látek. Změna způsobu uchovávání. Prodloužení registrace do: 11/2OO1.

----------------------------------------------------------------

 10/ 931/92-C

YOMESAN V: BAYER AG, LEVERKUSEN, Spolková republika Německo. D: BAYER AG, LEVERKUSEN, Spolková republika Německo. B: TBL 4X500mg kód SÚKL: 02969.ZR: Prodloužení registrace do: 12/2002.

----------------------------------------------------------------

 

 88/ 319/73-C

YTTRIUM (90Y) SILICATE V: NYCOMED AMERSHAM PLC., LITTLE CHALFONT, BUCKINGHAMSHIRE,  Velká Británie. D: NYCOMED AMERSHAM PLC., LITTLE CHALFONT, BUCKINGHAMSHIRE,  Velká Británie. B: INJ 925MBq kód SÚKL: 46144; INJ 370MBq kód SÚKL: 46145.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu žadatele. Změna názvu přípravku (dříve 90Y Yttrium silicicum). Prodloužení registrace do: 02/2002.

----------------------------------------------------------------

 09/ 569/97-C

ZANTAC 75 V: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS), Španělsko.D: GLAXO WELLCOME, GREENFORD, MIDDLESEX, Velká Británie.B: TBL OBD 5X75mg kód SÚKL: 59025; TBL OBD 10X75mg kód SÚKL: 59024.ZR: Změna názvu výrobce. Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

 42/ 804/97-C

ZERIT V: BRISTOL-MYERS SQUIBB, MEYMAC, Francie.D: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, ICKENHAM, Velká Británie.B: PLV SOL 1X200ml kód SÚKL: 10759.ZR: Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

 42/ 800/97-C

ZERIT 15 mg V: BRISTOL-MYERS SQUIBB, MEYMAC, Francie. D: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, ICKENHAM, Velká Británie. B: CPS 56X15mg kód SÚKL: 20958; CPS 60X15mg kód SÚKL: 53204.ZR: Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

 42/ 801/97-C

ZERIT 20 mg V: BRISTOL-MYERS SQUIBB, MEYMAC, Francie. D: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, ICKENHAM, Velká Británie. B: CPS 56X20mg kód SÚKL: 53205; CPS 60X20mg kód SÚKL: 53206.ZR: Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

 42/ 802/97-C

ZERIT 30 mg V: BRISTOL-MYERS SQUIBB, MEYMAC, Francie. D: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, ICKENHAM, Velká Británie. B: CPS 56X30mg kód SÚKL: 53207; CPS 60X30mg kód SÚKL: 53208.ZR: Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

 42/ 803/97-C

ZERIT 40 mg V: BRISTOL-MYERS SQUIBB, MEYMAC, Francie. D: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, ICKENHAM, Velká Británie. B: CPS 56X40mg kód SÚKL: 53209; CPS 60X40mg kód SÚKL: 53210.ZR: Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

 44/ 276/92-C

ZOLADEX DEPOT 3.6 mg V: ZENECA LTD, MACCLESFIELD, CHESHIRE, Velká Británie. D: ZENECA LTD, MACCLESFIELD, CHESHIRE, Velká Británie. B: INJ 1X3.6mg kód SÚKL: 65386.ZR: Změna názvu výrobce. Změna názvu přípravku (dříve Zoladex Depot). Prodloužení registrace do: 04/2002.

----------------------------------------------------------------

 

 

 

 56/ 607/96-C

ZOMACTON 4 (1.3 mg)

ZOMACTON 12 (4 mg) V: FERRING ARZNEIMITTEL GMBH, KIEL, Spolková republika  Německo. D: FERRING ARZNEIMITTEL GMBH, KIEL, Spolková republika  Německo. S: Lyofilizát: Somatropinum 1.62 mg nebo 4.32 mg (odp. Somatropinum 4.86 UT nebo 12.6 UT); Solvens: 1.5 ml nebo 3.5 ml. B: INJ SIC 10X4UT+SOLV. kód SÚKL: 59028; INJ SIC 5X4UT+SOLV. kód SÚKL: 59029; INJ SIC 5X12UT+SOLV. kód SÚKL: 59030; INJ SIC 10X12UT+SOL. kód SÚKL: 59031.ZR: Změna názvu přípravku (dříve Zomacton 4, Zomacton 12). Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

 

 III. ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ REGISTRACE

 44/ 080/89-S/C

BEROFOR 6 MCG

BEROFOR 15 MCG V: BENDER & CO.GMBH, WIEN, Rakousko. B: INJ SIC 5X15 rg+1ml kód SÚKL: 75283; INJ SIC 5X6 rg+1ml kód SÚKL: 92424.ZR: Zrušení registrace

-------------------------------------------------------------------

 58/ 046/92-S/C

DILRENE L.P.300 mg V: SANOFI,LABORATORIES CLIN-MIDY, Francie. D: SANOFI,LABORATORIES CLIN-MIDY, Francie. B: CPS RET 28X300mg kód SÚKL: 96612

----------------------------------------------------------------

 66/ 584/70-C

RAVERON V: ROBAPHARM AG, BASEL, Švýcarsko. D: ROBAPHARM AG, BASEL, Švýcarsko. B: INJ 6X1ml/16mg kód SÚKL: 03321; INJ 30X1ml/16mg kód SÚKL: 03402

----------------------------------------------------------------

 12/ 724/92-S/C

SORBIFER DURULES V: ASTRA AB, SÖDERTÄLJE, Švédsko. D: ASTRA AB, SÖDERTÄLJE, Švédsko. B: TBL FC 100X100mg kód SÚKL: 80208

----------------------------------------------------------------

 41/ 081/71-S/C

TRASICOR V: CHINOIN, Maďarsko. D: CHINOIN, Maďarsko. B: TBL 40X20mg kód SÚKL: 30419; TBL 200X20mg kód SÚKL: 09855; TBL 40X80mg kód SÚKL: 31024

----------------------------------------------------------------

 


2.

Seznam osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

(ke dni 10.5.1999)

 

HEM-323-17.5.99/18669

Ref.: MUDr. Mika

 

V souladu s ustanovením § 2 vyhlášky MŽP č. 339/1997 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví společný seznam osob pověřených k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů podle § 4 odst. 4 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech

 

 

 

Pověřená osoba

Čísla nebezpečných vlastností odpadů, k jejichž hodnocení je pověřena

 

Odpovědná osoba, na kterou je pověření vázáno

1.

Státní zdravotní ústav

Šrobárova 48

100 00  Praha 10

8,9,10,11

MUDr. Magdalena Zimová, CSc.

2.

Krajská hygienická stanice

Partyzánské nám. 7

728 92  Ostrava

8,9,10,11

8,9,10,11

MUDr. Jaroslav Volf

MUDr. Michael Vít

3.

Okresní hygienická stanice

Tř. Palackého 121

738 02  Frýdek Místek

8,9,10,11

8,9,10

MUDr. Jarmila Minksová

MUDr. Hana Střížová

4.

Krajská hygienická stanice

Moskevská 15

400 78  Ústí nad Labem

8,9,10

8,9,10

11

Ing. Radomír Vávra, CSc.

MUDr. Eva Rychlíková

MUDr. Miriam Králová

5.

Ing. Milena Veverková

UNIVERZA

Střekovská 1345/16

182 00  Praha 8

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Milena Veverková

6.

Ing. Pavla Finfrlová

Dubová 544

500 09  Hradec Králové

1,2,3,4,5,6,7,12

 

7.

Ing. Taťána Dytrychová

Kojetická 144/76

400 03  Ústí nad Labem

1,2,3,4,5,6,7,12

 

8.

Ing. Ladislava Kučná

Luh 1874/25

755 01  Vsetín

1,2,3,4,5,6,7,12

 

9.

APLEKOM Praha s r.o.

Smaragdová 503

150 00 Praha 5

7

RNDr. Martin Lang

10.

LABTECH spol. s.r.o.

Polní 23/25

639 00 Brno

1,2,3,4,5,6,7,12

RNDr. Dalibor Kolčava

11.

P-EKO s.r.o.

Masarykova 109/62

400 01 Ústí nad Labem

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Václav Dušek

12.

Ing. Vlastimil Palouš

Loučka 182

756 44 Loučka

1,2,3,4,5,6,7,12

 

13.

Ing. Oldřich Petira,CSc.

Hrubínova 1467

500 02 Hradec Králové

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12

 


 

 

 

Pověřená osoba

Čísla nebezpečných vlastností odpadů, k jejichž hodnocení je pověřena

 

Odpovědná osoba, na kterou je pověření vázáno

14.

PURUM s.r.o.

Fibichova 2

130 00 Praha 3

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Jan Chramosta

15.

Projektový ústav dopravních a inženýrských staveb

Nad Vodovodem 2/169

PO BOX 120, Praha 10

7

RNDr. Věra Kameníčková

16.

Ing. Ivana Švejdová

Družební 10

772 00 Olomouc

1,2,3,4,5,6,7,12

 

17.

Prof.Ing.František Kaštánek,DrSc.

Poděbradova 3215

272 01 Kladno

1,2,3,4,5,6,7

 

18.

Ing.Vladimír Procházka

Táborská 3

772 00 Olomouc

1,2,3,4,5,6,7

 

19.

Krajská hygienická stanice

Schneiderova ul. 32

370 71 České Budějovice

7

Ing.Jan Votava,CSc.

20.

OKD, DPB Paskov a.s.

Rudé armády 637

739 21 Frýdek-Místek

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Karel Lach,CSc.

Ing. Zdeněk Rozehnal

RNDr.Václav Dombek,CSc.

21.

ÚNS-Laboratorní služby s.r.o.

Vítězná 425

284 03 Kutná Hora

1,2,3,4,5,6,7

Ing. Miroslav Perný

22.

Mgr. Věra Dubanská,CSc.

Na Zatlance 5

150 00 Praha 5

1,2,3,4,5,6,7,12

 

23.

Ing.Vlastimil Ladýř-LADEO

Okružní 2338

470 01 Česká Lípa

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Jarmila Landová

24.

RNDr. Josef Čech,

poradenství a konzultace

Jahnova 21

709 00 Ostrava

1,2,3,4,5,6,7,12

RNDr. Josef Čech

25.

Ing. Dana Sládková

V Dolích 308

252 28 Černošice

1,2,3,4,5,6,7,12

 

26.

ZDAR a.s.

Jihlavská 759/4

591 48 Žďár nad Sázavou

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Stanislav Plevač

27.

Have Engineering spol.s.r.o.

Nad Laurovou 3

150 00 Praha 5

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing.Václav Veselý,CSc.

28.

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí,a.s.

Budovatelů 2830

434 37 Most

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Václav Píša

29.

IDOS Praha spol. s r.o.

Kubišova 17

182 00 Praha 8

1,2,3,4,5,6,7

Ing. Ladislav Kramář

30.

Ing. Lubomír Kovář

Stupkova 4

170 00 Praha 7

1,2,3,4,5,6,7,12

 


 

 

 

Pověřená osoba

Čísla nebezpečných vlastností odpadů, k jejichž hodnocení je pověřena

 

Odpovědná osoba, na kterou je pověření vázáno

31.

Krajská hygienická stanice

Kabátníkova 10

602 00 Brno

8,9,10,11

MUDr. Marie Hrazdilová

32.

Ing. Jana Hejlová – EKO

Bezručova 435/II

563 01 Lanškroun

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Jana Hejlová

33.

RUMPOLD 01-Vodňany s.r.o.

Stožická 1241/3

389 01 Vodňany

1,2,3,4,5,6,7,12

Mgr.Daniela Klimešová

34.

Severočeské vodovody a kanalizace

Přítkovská 1689

415 50 Teplice

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Světlana Plášilová

35.

Středisko odpadů Mníšek,s.r.o.

Pražská 900

252 10 Mníšek pod Brdy

1,2,3,4,5,6,7

Ing. Josef Tomášek, CSc.

36.

ENVIRO-EKOANALYTIKA,s.r.o.

Nad Kunšovcem 1405/2

594 01 Velké Meziříčí

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Bedřiška Hladíková

37.

EnviCon G s.r.o.

Malešická 4

130 00 Praha 3

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Jaroslav Tesca

38.

Ing.Květoslava Konečná

Lesní 2581

470 01 Česká Lípa

1,2,3,4,5,6,7,12

 

39.

Ing.Jiří Klicpera,CSc.

Za školkou 647

533 41 Lázně Bohdaneč

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing.Jiří Klicpera,CSc.

40.

Ing. Pavel Russe-E-servis.

Jarošova 45

412 01 Litoměřice

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Pavel Russe

41.

BIJO TC a.s.

Tiskařská 10

108 28 Praha 10

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Zdeněk Čížek, CSc.

42.

Ing.Miloslav Doubrava

Komenského nám. 1518

251 01 Říčany

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing.Miloslav Doubrava

43.

Centrální analytická laboratoř

Vysoká škola báňská –

Technická univerzita Ostrava

tř. 17. Listopadu

708 33 Ostrava-Poruba

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing.Vladimír Tomášek,CSc.

44.

Ing. Jan Mičan

Hodonínská 7

617 00 Brno

1,2,3,4,5,6,7,12

 

45.

A-24 spol.s r.o.,provozovatel

sdružení ECOCHEM

analytické centrum

Dolejškova 3

182 00 Praha 8

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Pavel Bernáth

Ing. Marie Kulovaná

Mgr. Martina Vencelidesová

46.

GEN s.r.o.

Na Srpečku 1

152 00 Praha 5

1,2,3,4,5,6,7

Ing.Zbyšek Bureš,CSc.


 

 

 

Pověřená osoba

Čísla nebezpečných vlastností odpadů, k jejichž hodnocení je pověřena

 

Odpovědná osoba, na kterou je pověření vázáno

47.

KTV ODPADY s.r.o.

Jeseniova 1564/67

130 00 Praha 3

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing.Vladislav Konrád

48.

Vědeckovýzkumný uhelný ústav a.s.

Pikartská 7

716 07  Ostrava Radvanice

1,2,3,4,5,6,7,12

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Václav Vaňásek

Ing. Hana Věžníková

49.

Ing. Josef Růžička

Havanská 9

170 00 Praha 7

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Josef Růžička

50.

ČKD Technické laboratoře a.s.

Na Harfě 9

190 02 Praha 9

1,2,3,4,5,6,7,12

RNDr. Stanislav Tichý

51.

Ing. Dušan Sedláček-IDUS

Husova 579

511 01 Turnov

1,2,3,4,5,6,7

Ing. Dušan Sedláček

52.

Ing. Petr Hrůza

Tyršova 669

468 02 Rychnov u Jablonce n.N.

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Petr Hrůza

53.

GEOtest Brno, a.s.

Šmahova 112

659 01 Brno

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

Ing. Ivana Schwarzerová

Ing. Pavel Schwarzer

Ing. Ludvík Kabelka

RNDr. Pavel Kovář

54.

XANTE s.r.o.

Nivy 1528

765 02 Otrokovice

1,2,3,5,7

Ing. Jitka Konečná

55.

Ing. Richard Forman

Tachovská 75

323 00 Plzeň

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing.Richard Forman

56.

RNDr.Miloš Weiss-DWM Šternberk

Na Vyhlídce 24

785 01 Šternberk

1,2,3,4,5,6,7,12

RNDr.Miloš Weiss

57.

MEGA a.s.

471 21 Stráž pod Ralskem

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Radomír Výmola

58.

EMPLA spol. s r.o.

ul. Jana Krušinky

500 02 Hradec Králové

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing.Stanislav Eminger,CSc.

Ing. Vladimír Plachý

59.

ANEC spol. s r.o.

Skuherského 9

370 01 České Budějovice

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12

Ing. František Benda, CSc.

60.

KAP spol. s r.o.

Skokanská 80

169 00 Praha 6

1,2,3,4,5,6,7,12

RNDr. Petr Kohout

61.

ORGREZ, a.s.

Hudcova 76

657 97 Brno

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Miloš Maier

62.

Wastech a.s.

Pomněnková 49

106 00 Praha 10

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Jana Krygelová

63.

Ing. Pavel Bílek

Křížová 7

405 01 Děčín

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Pavel Bílek

64.

Ing. Miloš Maier

Na Jánské 31

710 00 Ostrava

1,2,3,4,5,6,7,12

 


 

 

 

Pověřená osoba

Čísla nebezpečných vlastností odpadů, k jejichž hodnocení je pověřena

 

Odpovědná osoba, na kterou je pověření vázáno

65.

Ing. Libuše Škvorová

Družstevní 283

261 05 Příbram V

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Libuše Škvorová

66.

Severočeské komunální služby spol. s r.o.

Smetanova 89

466 01 Jablonec nad Nisou

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Jaroslav Janda

67.

Mgr. Libor Novotný

Kmochova 15

400 11 Ústí nad Labem

1,2,3,4,5,6,7,12

 

68.

INGEO spol. s r.o.

nám.Dr.E.Beneše 12a

460 01 Liberec

1,2,3,4,5,6,7,12

Mgr.Libor Novotný

Ing. Petr Heidler

69.

ANECLAB s.r.o.

Dolní 2

370 04 České Budějovice

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Jaromír Kouba

70.

Recyklace odpadů a skládky a.s.

Písecká 290

386 01 Strakonice

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Václava Šejnová

71.

Orlická hydrogeologická společnost s.r.o.

17.listopadu 1020

562 01 Ústí nad Orlicí

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Renata Frimlová

72.

A.S.A. spol. s r.o.

Ďáblická 791/89

182 00 Praha 8

1,2,3,4,5,6,7,12

8,9,10,11

Ing. Jan Lochmann

MUDr. Pavla Mádlová

73.

E.G. – 7, spol. s r.o.

Charkovská 29

101 00 Praha 10

1,2,3,4,5,6,7

Ing. Helena Kolářová

74.

Okresní hygienická stanice

gen. Klapálka 1583

272 00 Kladno

1,2,3,4,5,6,7

8,9,10,11

Ing. Marie Topinková

MUDr.Magdalena Wantochová

75.

Okresní hygienická stanice

Těreškovové 2206

734 01 Karviná-Mizerov

8,9,10,11

MUDr. Helena Šebáková

76.

Ing. Radko Chadima

Pod zámečkem 291

500 06 Hradec Králové

1,2,3,4,5,6,7,12

 

77.

Institut pro testování a certifikaci a.s.

Třída Tomáše Bati 299

764 21 Zlín-Louky

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Jan Zobač

Ing. Pavel Vaněk

Ing. Eva Vondrušová

78.

Ing. Jaroslav Kondělka

DSO-druhotné suroviny a odpady

Náměstí Republiky 569/1

736 01 Havířov-Město

1,2,3,4,5,6,7

Ing. Jaroslav Kondělka

79.

Skládky odpadů COZ s.r.o.

Havlíčkovo nábřeží 38

702 00 Ostrava

1,2,3,4,5,6,7

Ing. Jaroslav Kondělka

 

80.

Ing. Jiří Lodr – PPP

Vysoká 84

362 63 Dalovice

1,2,3,4,5,6,7

Ing. Jiří Lodr

81.

Ing. Zdeňka Wolfová

Poradenské služby v oboru ekologie

A.Sovy 20

747 05 Opava 5

1,2,3,4,5,6,7

Ing. Zdeňka Wolfová


 

 

 

Pověřená osoba

Čísla nebezpečných vlastností odpadů, k jejichž hodnocení je pověřena

 

Odpovědná osoba, na kterou je pověření vázáno

82.

RNDr. Vladimír Krčma

Cihlářská 16

602 00 Brno

1,2,3,4,5,6,7,12

RNDr. Vladimír Krčma

83.

Ing. Petr Chytka-TRANTEX-TRANSA

Hosov 22

586 01 Jihlava

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Petr Chytka,CSc.

84.

Ing. Jaroslav Ficnar

Rapotín 267

788 13 Vikýřovice

1,2,3,4,5,6,7

Ing. Jaroslav Ficnar

85.

RNDr. Helena Kristenová-A.G.E.S.

AQUA-GEO-EKO-SERVIS

Divišova 7

772 00 Olomouc

1,2,3,4,5,6,7,12

RNDr. Helena Kristenová

86.

Ing.Jiřina Svobodová-DEPOS 1

Čs. Armády 30

405 01 Děčín I

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Jiřina Svobodová

87.

Ing. Ivo Špaček

Janáčkova 1481

763 61 Napajedla

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Ivo Špaček

88.

SGS Středočeská geologická společnost, s.r.o.

Kostelní 44/1300

170 00 Praha 7

1,2,3,4,5,6,7,12

Mgr. Jan Chyba

89.

AQUATEST – Stavební geologie a.s.

Senovážné nám. 7

110 00 Praha 1

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Miroslava Šťastná

RNDr.Jaromír Polanský

90.

Technické služby města Ústí n.Labem, s.r.o.

Neštěmická 779/4

400 21 Ústí nad Labem

1,2,3,4,5,6,7

Ing. Jindřich Šulc,CSc.

91.

Energetické strojírny Brno,a.s.

Vídeňská 99

656 44  Brno

1,2,3,4,5,6,7

Ing. Václav Vlček

92.

Petr Duchek-CHEMSTAR.

Krašovská 6

323 00  Plzeň

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Petr Duchek,CSc.

93.

Ing. Přibyslava Tichotová-EKOTIP

Pavlíkova 601

142 00  Praha 4

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Přibyslava Tichotová

94.

EKOM s.r.o.

Sokolovská 228

190 00  Praha 9

1,2,3,4,5,6,7

RNDr.Karel Minařík,CSc.

95.

AQG s.r.o.

Senovážné náměstí 7

110 00  Praha 1

1,2,3,4,5,6,7,12

RNDr. Jaromír Polanský

96.

Vodní zdroje Chrudim spol. s r.o.

U vodárny 137

537 01  Chrudim 2

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Blahoslav Tefr

97.

Zkušební ústav lehkého průmyslu,s.p.

Čechova 59

370 65  České Budějovice

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Petr Láznička


 

 

 

Pověřená osoba

Čísla nebezpečných vlastností odpadů, k jejichž hodnocení je pověřena

 

Odpovědná osoba, na kterou je pověření vázáno

98.

Krajská hygienická stanice

Středočeského kraje

Dittrichova 17

128 00  Praha 2

8,9,10,11

8,10

9

MUDr.Libuše Polanská

Ing. Jana Chuchvalcová

Jiří Kolář,prom.biolog

99.

Ing. Dagmar Sirotková

Horská 380

261 01  Příbram IV

8,9,10

Ing. Dagmar Sirotková

100.

Ing. Dagmar Sirotková

Horská 38

261 01  Příbram IV

1,2,3,4,5,6,7

Ing. Dagmar Sirotková

101.

Ing. Libor Luňáček

Počátecká 4

140 00  Praha 4

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Libor Luňáček

102.

RNDr. Ivo Říha

Bosonožská 13

625 00  Brno

7

RNDr. Ivo Říha

103.

Moravské SCHB s.r.o.

Slavíkova 1744

708 00  Ostrava-Poruba

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing.Milena Axmannová

104.

RNDr. Zbyněk Ryšlavý,CSc.

Sametová 734

460 01  Liberec

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Zbyněk Ryšlavý,CSc.

105.

Ing. Ilja Potěšil

Komenského 598

330 12  Horní Bříza

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Ilja Potěšil

106.

Vodní zdroje Holešov a.s.

Tovární 1423

769 01  Holešov

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Věra Nováková

107.

Stanislav Šabata,Ing.-CHEMTEP

Žitomírská 14/743

101 00  Praha 10

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Stanislav Šabata

108.

Okresní hygienická stanice ve Frýdku-Místku

Palackého 121

738 02  Frýdek-Místek

1,2,3,4,5,6,7,12

Ing. Tomáš Ocelka

RNDr. Rostislav Čunta

 

 

MUDr. Jiří Vytlačil, v.r.

hlavní hygienik ČR


3.

            Změna ve vedení Národní referenční laboratoře ve Státním zdravotním ústavu a oznámení o zřízení Národní referenční laboratoře v Hygienické stanici hl.m.Prahy

 

Zn.: HEM-300-2.7.99/25039

Ref.: MUDr.Hammerová

 

Ministerstvo zdravotnictví schválilo

1.         změnu ve vedení Národní referenční laboratoře – Česká národní sbírka typových kultur – ve Státním zdravotním ústavu.

Vedením byla pověřena MUDr. Helena Žemličková;

2.         ukončení činnosti Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření ve Státním zdravotním ústavu v Praze a její zřízení v Hygienické stanici hl.m.Prahy.

Vedením byl pověřen doc.RNDr. Luděk Pekárek,DRSc.

 

 

MUDr. Jiří Vytlačil v.r.

hlavní hygienik ČR

 

 

4.

nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva – doplnění

 

V souladu s ustanovením § 50 odst. 3 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů Ministerstvo zdravotnictví doplňuje zveřejněný nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná humánní léčiva (uvedené ustanovení zmocňuje Ministerstvo zdravotnictví uveřejňovat v seznamu pouze osoby, kterým příslušný okresní úřad nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost výslovně udělil souhlas ke zneškodňování nepoužitelných léčiv).  Od zveřejnění osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva  (535 odpad farmaceutických výrobků - Věstník MZ č. 9/1998, 10/1998, 11/1998, 1/1999, 3/1999 a 5/1999) se nový seznam rozšiřuje o následující další osoby:

 

 

53.

 

Provozovatel

:

Léčiva, a.s.

 

 

Ulice

:

Dolní Měcholupy 130

 

 

 

Obec

:

Praha 10

 

 

 

PSČ

:

102 37

 

 

Název tech. zařízení :

Spalovna – zneškodňování nepoužitelných léčiv.

 

 

54.

 

Provozovatel

:

Sdružení zdravotnických zařízení Mladá Boleslav

 

 

Ulice

:

Laurinova 333

 

 

 

Obec

:

Mladá Boleslav

 

 

 

PSČ

:

293 01

 

 

Název tech. zařízení :

Spalovna SZZ Ml. Boleslav – zneškodňování nepoužitelných léčiv

 

 

 


 

5.

Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění

 

            Na základě požadavku uplatňovaného odběrateli Věstníku Ministerstva zdravotnictví zveřejňuje se (od částky 11/1998)  další průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů (označeno tučně kursivou):

 

Pro účely trestního zákona se stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce

 

Nařízení vlády č. 114/1999 Sb.

Stanovení léčivých přípravků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek

- změna

Vyhláška MZ č. 57/1997 Sb.

 

 

Vyhláška MZ č. 117/1999 Sb.

Stanovení technických požadavků na prostředky zdravotnické techniky

- změna

Nařízení vlády č. 180/1998 Sb.

 

Nařízení vlády č. 130/1999 Sb.

Prohlášení ložiska přirozeně se vyskytující rašeliny Čistá – Krásno za přírodní léčivý zdroj

Vyhláška MZ č. 149/1999 Sb.

 

 

Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka

 

Vyhláška MZ č. 175/1999 Sb.