Nové a aktualizované články

Pracovníci ve zdravotnictví Zdravotní služby Veřejné zdraví Zdravotní pojištění

Novinky

Vyhláška č. 315/2018 Sb. o strategickém hlukovém mapování

21. 12. 2018 | NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY V GESCI MZ

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. prosince 2018.

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa