Novinky

Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky

29. 06. 2018 | NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY V GESCI MZ

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 21. června 2018, s výjimkou ustanovení § 7 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 15. září 2019.

Celý článek

1 2 3 4 5 6 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch Ministr zdravotnictví ČR

Anketa