Portál kvality a bezpečí

Výstupy pilotního šetření

 

V termínu od 25. 6. 2015 do 25. 9. 2015 probíhalo na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví tzv. pilotní spuštění online dotazníků ke zjišťování spokojenosti pacientů.

Jelikož jsou tyto dotazníky spokojenosti pacientů novou aplikací v systému Ministerstva zdravotnictví, bylo pilotní spuštění nezbytné především k odhalení a následnému odstranění technických vad.

V současné době veškerá sebraná data zpracovává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). Výstupy z analýzy budou zveřejněny nejpozději do března 2016.

I přesto, že byla dne 25. 9. 2015 ukončena pilotní fáze, samotný projekt je stále aktivní i zachování jeho kontinuity. Dotazníky můžete nalézt na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví či na tomto odkazu.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 23.12.2015

Poslední úprava: 26.01.2018, 9:30