Portál kvality a bezpečí

Sledování spokojenosti pacientů

Sledování spokojenosti pacientů se zdravotní péči a podmínkami jejího poskytování upravuje platná legislativa.

 
Ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách je poskytovatel povinen v rámci zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí.
 

Ministerstvo zdravotnictví (dále MZ) vypracovalo pro zavedení tohoto systému „Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb“ (dále Minimální požadavky), které jsou v aktualizovaném znění uveřejněny ve Věstníku MZ č. 16/2015. Jedním z těchto požadavků je i standard vztahující se ke sledování spokojenosti pacientů.

Poskytovatel t.č. lůžkové a jednodenní péče je povinný zavést způsob pravidelného sledování spokojenosti pacientů se zdravotní péčí a podmínkami jejího poskytování, dále způsob vyhodnocování spokojenosti pacientů a přijímat opatření k odstranění zjištěných opodstatněných nedostatků.

 
Výše zmiňované „Minimální požadavky“ na zajištění kvality a bezpečí vychází z
 
  1. Doporučení Rady EU o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (Úřední Věstník 2009/C-151/01),
  2. doporučení WHO/Aliance pro bezpečí pacientů,
  3. programu WHO/Nemocnice podporující zdraví,
  4. projektu OECD  a
  5. Resortních bezpečnostních cílů.
 
Změnou politiky MZ a vydáním „Minimálních požadavků“ ministerstvo nezajišťuje sledování a vyhodnocování spokojenosti pacientů u žádného poskytovatele zdravotních služeb. Je zcela na rozhodnutí poskytovatele zdravotních služeb, zda si sledování spokojenosti pacientů bude provádět sám nebo ve spolupráci s externím subjektem.
 
 
 
V návaznosti na aktualizaci přístupu MZ v procesu hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních byla ve Věstníku MZ č. 2/2012 zrušena platnost dvou metodických návodů:
  • Metodický návod k získání a udělení certifikátu „Spokojený pacient“, který byl uveřejněn ve Věstníku MZ č. 8/2010.
  • Metodický návod pro distribuci a sběr dotazníků pro měření kvality zdravotních služeb, který byl uveřejněn ve Věstníku MZ č. 3/2008.
Dále ve Věstníku MZ č. 3/2012 byla zrušena platnost:
  • Metodického návodu pro distribuci a sběr dotazníků pro měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů v ambulantní péči, který byl uveřejněn ve Věstníku MZ č. 1/2011.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 14.10.2014

Poslední úprava: 26.01.2018, 9:27