Portál kvality a bezpečí

Seznam oprávněných osob

 

Ustanovení § 98 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 372/2011 Sb.“), zmocňuje Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) udělovat oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb (dále jen „oprávnění“).

Toto oprávnění může získat pouze právnická či podnikající fyzická osoba, která splní zákonné požadavky uvedené v § 98, 99 zákona č. 372/2011 Sb. a v prováděcí vyhlášce č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Následně se osoba uznaná jako oprávněná k provádění hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb zavazuje k plnění § 101, 104 až 106 zákona č. 372/2011 Sb.

Dle § 100 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb. je ministerstvo povinno seznam těchto osob oprávněných k provádění hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb zveřejňovat

 

1. Spojená akreditační komise, o.p.s.

Dne 20. 6. 2012 vydalo ministerstvo rozhodnutí, jímž společnosti Spojená akreditační komise, o.p.s. se sídlem Praha 6 - Střešovice, Nad Panenskou 4/164, PSČ: 160 00, IČO: 284 88 946, udělilo oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, pro druhy zdravotní péče dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb.

Rozhodnutí nabylo právní moci 21. 6. 2012.

 

 

 

 

2. e-ISO, a.s.

Dne 28. 8. 2012 vydalo ministerstvo rozhodnutí, jímž společnosti e-ISO, a.s. se sídlem Praha 5 – Košíře, Pod Klamovkou 1268/3, PSČ: 150 00, IČO: 264 49 676, udělilo oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, pro druhy zdravotní péče dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb.

Rozhodnutí nabylo právní moci 31. 8. 2012.

 

 

 

3. Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví, s.r.o.

Dne 16. 10. 2012 vydalo ministerstvo rozhodnutí, jímž společnosti Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví, s.r.o. se sídlem Hněvotín 530, PSČ: 783 47, IČO: 294 46 520, udělilo oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, pro druhy zdravotní péče dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb.

 

Rozhodnutí nabylo právní moci 16. 10. 2012.

 

4. T Cert, s.r.o.

Dne 27. 6. 2013 vydalo ministerstvo rozhodnutí, jímž společnosti T Cert, s.r.o. se sídlem Praha 6, Evropská 846/176a, PSČ: 160 00, IČO: 267 47 910, udělilo oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, pro druhy zdravotní péče dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb.

Rozhodnutí nabylo právní moci 10. 7. 2013.

 

 

5. CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti

Dne 4. 7. 2013 vydalo ministerstvo rozhodnutí, jímž společnosti CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti se sídlem Praha -  Troja, Pod lisem 129, PSČ: 171 02, IČO: 693 46 305, udělilo oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, pro druhy zdravotní péče dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb.

Rozhodnutí nabylo právní moci 15. 7. 2013.

 

 

 

 

6.  EURO CERT CZ, a.s.

Dne 9. 9. 2013 vydalo ministerstvo rozhodnutí, jímž společnosti EURO CERT CZ, a.s. se sídlem Roztoky, Lidická 531, okres Praha - západ, PSČ: 252 63, IČO: 266 99 117, udělilo oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, pro druhy zdravotní péče dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb.

Rozhodnutí nabylo právní moci 2. 10. 2013.

 

 

 

 

7. MUDr. Zdeněk Machálek

Dne 28. 4. 2014 vydalo ministerstvo rozhodnutí, jímž MUDr. Zdeňkovi Machálkovi se sídlem Kalvodova 305/39, Jeseník, PSČ: 790 01, IČO: 012 780 88, udělilo oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové následné péče, pro druh zdravotní péče dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 372/2011 Sb.: léčebně rehabilitační péče.

Rozhodnutí nabylo právní moci 19. 5. 2014.

 

 

8.  LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.

Dne 14. 9. 2015 vydalo ministerstvo rozhodnutí, jímž společnosti LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ: 186 00, IČO: 271 18 339, udělilo oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, pro druhy zdravotní péče dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb.

Rozhodnutí nabylo právní moci 1. 10. 2015

 

 

 
Dne 21. 9. 2015 vydalo ministerstvo rozhodnutí, jímž společnosti DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. se sídlem Thákurova 531/4, Dejvice, Praha 6, PSČ: 160 00,  IČO: 024 85 818, udělilo oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, pro druhy zdravotní péče dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb.

Rozhodnutí nabylo právní moci 7. 10. 2015

 

 

 

10.  CZECH QUALITY UNION s.r.o.

Dne 15. 6. 2017 vydalo ministerstvo rozhodnutí, jímž společnosti CZECH QUALITY UNION s.r.o. se sídlem V zářezu 902/4, Jinonice, 15800 Praha 5, IČO: 060 10 831, udělilo oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, pro druhy zdravotní péče dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb.
 
Rozhodnutí nabylo právní moci 2. 7. 2017

 

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 01.10.2015

Poslední úprava: 18.07.2017, 9:46