Portál kvality a bezpečí

Zavedení a zajištění provozu a správy národního systému hlášení nežádoucích událostí v lůžkových zdravotnických zařízeních – I.etapa

Garant: Odbor zdravotních služeb 

V roce  2010  se realizoval projekt „Zavedení a zajištění  provozu a správy národního systému hlášení nežádoucích událostí v lůžkových zdravotnických zařízeních – I.etapa“,  který předložila Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Kabinet veřejného zdravotnictví a řešiteli byli  MUDr. Z. Hřib. a MUDr.  A. Suchánková. Tento projekt navázal na předcházející projekt. V letech 2008-2009 byl v České republice vybudován v rámci projektu „Evidence a řízení nežádoucích událostí při poskytování zdravotních služeb“ Národní systém pro hlášení nežádoucích událostí. Do tohoto systému, provozovaného a spravovaného  3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, se během roku 2010 zapojily cca čtyři desítky  lůžkových zdravotnických zařízení. Účastníci projektu obdrželi anonymizovaný benchmarking, srovnávající jejich situaci v oblasti hlášení nežádoucích událostí s ostatními účastníky. Metodika sledování  nežádoucích událostí v lůžkových zařízeních, která je uveřejněna ve Věstníku 10/2010 byla aktualizována, neboť  v průběhu roku 2010 byla identifikována potřeba konkrétních změn v metodickém návodu pro sledování nežádoucích událostí pro zdravotnická zařízení lůžkové péče. Tyto změny vyplývaly zejména z praktické aplikace klasifikace typů nežádoucích událostí odvozené od konceptu WHO. Aktualizovaný metodický návod a podrobný výčet změn v metodice najdete v příloze níže.

 
UPOZORNĚNÍ: V příloze uvedený metodický návod byl aktualizován v rámci II. etapy projektu. Platná aktualizovaná  metodika byla vydána ve Věstníku MZ č. 8/2012.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 28.01.2013

Poslední úprava: 17.04.2013, 9:45