Portál kvality a bezpečí

Pacientské organizace

 

Pacientské organizace jsou velmi častou formou neziskové organizace či sdružení, jež působí na dostupné úrovni pro všechny potřebné.

Hlavním posláním a cílem pacientských organizací je informovat své členy o jejich onemocnění, překonat prvotní strach a pomoci jim naučit se s daným onemocněním sžít. Jsou dále nápomocny i pro rodinné příslušníky a blízké osoby, které zde pochopí, jak přijmout jejich nemoc i jak pomáhat svým blízkým s ohledem na skutečnost, zda je možné ještě pomoci či „jen“ situaci ulehčit. Podstatnou oblastí působení pacientských organizací je též sociální podpora a pomoc v orientaci v systému sociální péče. Veškeré služby poskytované pacientskými organizacemi směrem ke svým členům jsou bezplatné.

V České republice je v současné době možno nalézt pacientskou organizaci na většinu chronických onemocnění, dále též na vzácná onemocnění. Jejich vyhledávání je nejsnadnější prostřednictvím internetu pomocí různých vyhledávačů. V případě, že Vás některá organizace zaujme, běžným následným postupem pro navázání kontaktu je telefonické smluvení osobní schůzky v prostorách dané organizace.

Pokud nenaleznete žádnou, pro Vás vhodnou, organizaci, můžete oslovit např. obecně prospěšnou společnost Koalici pro zdraví. Tato společnost spolupracuje s mnoha pacientskými organizacemi napříč různými onemocněními a může Vám být nápomocna při výběru konkrétní z nich. Koalice pro zdraví představuje též místo pravidelných setkání zástupců spolupracujících organizací – zde sdílí své poznatky a zkušenosti a vzájemně se podporují ve snaze dosažení společných zájmů (např. v oblasti legislativních předpisů).

I přesto, že členové pacientských organizací většinou nemají odborné vědomosti týkající se daného onemocnění, představují pacientské organizace ideální místo pro sdílení a výměnu cenných zkušeností a rad.

Správně vedená pacientská organizace spolupracuje s odbornými společnostmi, lékaři i středním zdravotnickým personálem, s nimiž se pravidelně schází s cílem výměny zkušeností. Zdravotníci se pak v takto uvolněné atmosféře mohou dozvědět i ty problémy, které jim pacienti zapomenou nebo nechtějí sdělit.

Jako konečný, ale ne méně významný, přínos pacientských organizací, bychom rádi uvedli úzkou spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a dalšími významnými institucemi v oblasti zdravotnictví (např. VZP). V rámci této spolupráce mají pacientské organizace možnost tlumočit problémy svých členů např. na jednáních pacientské rady Ministerstva zdravotnictví a VZP.

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 22.07.2015

Poslední úprava: 26.09.2018, 9:52