Portál kvality a bezpečí

Online dotazníky spokojenosti pacientů

 

Projektem Ministerstva zdravotnictví online dotazníky spokojenosti pacientů vznikl nástroj pro sledování spokojenosti pacientů na národní úrovni.

Jeho realizace byla podložena

- Akčním plánem bezpečnosti a kvality zdravotních služeb na období 2013 – 2014,
doporučením Rady o bezpečnosti pacientů (2009/C 151/01),
- doporučením OECD.

Informace z hlediska sledování spokojenosti pacientů s kvalitou poskytované lůžkové péče již dlouhodobě uvádí samotní poskytovatelé zdravotních služeb na svých webových stránkách.

Proto se projekt online dotazníky spokojenosti pacientů aktuálně zaměřil na oblast ambulantní péče – tzn. péči odborného ambulantního specialisty či všeobecného praktického lékaře. V této oblasti není sledování spokojenosti zavedeno na žádné úrovni (regionální/místní/národní), a proto představuje jeho zavedení na národní úroveň možnost získat mnoho cenných informací, např. o úrovni poskytované ambulantní péče, a to z hlediska její kvality a bezpečnosti očima pacientů a široké veřejnosti.

Očekáváme, že tímto způsobem budeme schopni vyhodnotit nejkritičtější oblasti poskytované ambulantní péče z hlediska pacientů, a na ty se dále zaměřit s cílem je zlepšit.

Váš názor je pro nás velmi důležitý, a proto neváhejte využít možnost aktivně nám pomoci ve zlepšování poskytované zdravotní péče v ČR vyplněním dotazníku.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 23.12.2015

Poslední úprava: 26.01.2018, 9:28