Portál kvality a bezpečí

Národní systém hlášení nežádoucích událostí

 

V průběhu předchozích let byl v České republice vybudován v rámci projektu kvality MZ „Evidence a řízení nežádoucích událostí při poskytování zdravotních služebNárodní systém hlášení nežádoucích událostí.
 
Do tohoto systému se dosud zapojilo cca 73 zdravotnických zařízení lůžkové péče. Účastníci zapojení do systému dostávají pravidelný anonymizovaný benchmarking, srovnávající jejich situaci v oblasti hlášení nežádoucích událostí s ostatními účastníky. Pro zajištění jednotného postupu sběru dat byla zpracována a následně aktualizována Metodika sledování nežádoucích událostí ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, která je uveřejněna ve Věstníku MZ č. 7/2016.
 
V roce 2013 v rámci tohoto systému je nově realizován sběr dat ze zapojených zdravotnických zařízení pro účely zpracování indikátorů kvality zdravotní péče.
 
V roce 2012 byla správcem systému 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2013 je správcem ÚZIS ČR. Webová stránka „Národní systém hlášení nežádoucích událostí“ je součástí webových stránek ÚZIS ČR.
 
Výstupy z 1., 2. a 3. etapy projektu „Zavedení a zajištění  provozu a správy národního systému hlášení nežádoucích událostí v lůžkových zdravotnických zařízeních“ naleznete v příloze níže.
 
V příloze jsou umístěna DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNOU PRAXI, která vznikla v rámci řešení projektu. Doporučení pro bezpečnou praxi budou dále rozšiřována o další a to na základě evidence a vyhodnocování zpráv sebraných v rámci výše uvedeného systému.
 
Cílem doporučení pro bezpečnou praxi je minimalizovat rizika při poskytování zdravotních služeb a ovlivnit přístup poskytovatelů ke kvalitě a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 14.10.2014

Poslední úprava: 09.03.2018, 11:43