Portál kvality a bezpečí

Knihovna: Doporučení pro bezpečnou praxi

V rámci projektu Národní systém hlášení nežádoucích událostí („NSHNU“) je vytvořena databáze nežádoucích událostí s možností rychlé reakce na nové závažné incidenty. Na základě zjištěného závažného incidentu jsou vydávána doporučení pro bezpečnou praxi.

Doporučení pro bezpečnou praxi tvoří Expertní skupina Národní systém hlášení nežádoucích událostí (v gesci MZ odboru zdravotních služeb, vytvořená 5. 3. 2014), která je složena z odborníků z oblasti kvality a bezpečí, odborností, kde k nežádoucím událostem dochází a zástupců ÚZIS ČR. Tato skupina úzce spolupracuje s odbornými společnostmi a zainteresovanými pracovními skupinami či institucemi v kvalitě a bezpečí.

 

Předložená doporučení pro bezpečnou praxi jsou vypracována s cílem:

  • Minimalizovat rizika při poskytování zdravotních služeb.
  • Minimalizovat výskyt nežádoucích událostí při poskytování zdravotních služeb.
  • Ovlivnit přístup poskytovatelů zdravotních služeb ke kvalitě a bezpečí.
  • Zajistit kvalitu a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.

 

CHRONOLOGICKÝ SEZNAM:

  1. Doporučení pro bezpečnou praxi 2015/01 – Prevence poškození při magnetické rezonanci
  2. Doporučení pro bezpečnou praxi 2015/02 – Zamykání pokojů u poskytovatelů zdravotních služeb
  3. Doporučení pro bezpečnou praxi 2013/01 – Postupy neodkladné resuscitace v rámci zdravotnických zařízení
  4. Doporučení pro bezpečnou praxi 2012/01 – Nakládání s koncentrovanými roztoky elektrolytů
  5. Doporučení pro bezpečnou praxi 2011/01 – Poškození pacienta při hrudní drenáži
  6. Doporučení pro bezpečnou praxi 2010/01 – Sebevraždy pacientů na nepsychiatrických odděleních

 

 
 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 17.02.2015

Poslední úprava: 09.03.2018, 12:03