Portál kvality a bezpečí

Interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

 

Interní hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb (dále jen "interní hodnocení") je založeno na principu sebehodnocení prováděného uvnitř zdravotnického zařízení. Tento proces má za cíl pomáhat organizaci, tj. všem týmům a pracovníkům, plnit své úkoly a cíle organizace co nejlépe a nejefektivněji, vyvarovat se rizik i ekonomických ztrát.

Interní hodnocení provádějí vždy proškolení zaměstnanci zdravotnického zařízení, kteří jsou nezávislí na činnosti konkrétního hodnoceného pracoviště. Sebehodnocení slouží výhradně pro interní potřeby poskytovatele zdravotních služeb. Z jeho výsledků poskytovatel určí oblasti, v nichž si zdravotnické zařízení vede dobře a ty oblasti, které je třeba zlepšit. Další aktivity poskytovatele jsou pak plánovány i vzhledem k místním prioritám, cílům a jemu dostupným zdrojům.

Členové hodnotitelského týmu získávají informace pro účely hodnocení kvality a bezpečí:

  1. pohovorem se zaměstnanci
  2. pohovorem s pacienty
  3. prohlídkou hodnocených pracovišť
  4. kontrolou dokumentace
  5. sledováním pracovních postupů

Pokud budete i vy, v případě návštěvy zdravotnického zařízení či hospitalizace, požádáni o spolupráci při provádění interního hodnocení kvality, využijte této příležitosti, která vede ke zlepšování činnosti poskytovatele zdravotních služeb směrem ke svým pacientům.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 07.03.2016

Poslední úprava: 08.03.2016, 10:05