Portál kvality a bezpečí

Edukační materiály

 

V rámci odvykání kouření může každý pacient navštívit místně vhodné Centrum pro závislé na tabáku, kde Vám multidisciplinární tým odborní pomůže toto chování přemoci. Jejich seznam můžete najít na webových stránkách Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT) na tomto odkazu.

K vašemu využití vám dále nabízíme v příloze edukační materiály z Referenčního centra pro závislé na tabáku pro ČR, III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze.

 

Příručku Moje cesta k nekuřáctví naleznete z důvodu velikosti souboru na tomto odkazu, Příručku Nekuřáctví - základní podmínka zdravých plic zde. (Heslo pro oba odkazy: ENSH)

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 01.02.2018

Poslední úprava: 02.02.2018, 9:59