Portál kvality a bezpečí

"Nekuřácké nemocnice"

 

„Nekuřácká nemocnice“ je název mezinárodního projektu, jehož cílem je nemocnice, kde se skutečně nekouří.

Podstatou projektu je postupný a dlouhodobý proces, který k takovému stavu vede. Každé zdravotnictké zařízení si dílčí cíle tohoto procesu volí samo podle doporučení Evropské sítě nekuřáckých nemocnic (European Network of Smoke-Free Hospitals, ENSH). Důležité je však především pravidelně hodnotit jejich dosahování.

Vhodné je zaměřit pozornost především na:

  • zavedení nekuřáckých prostor,
  • monitorování užívání tabáku mezi pacienty i zaměstnanci,
  • poskytování krátké intervence i možnosti intenzivní léčby závislosti na tabáku,
  • vyškolení zaměstnanců v poskytování těchto intervencí, a 
  • organizování akcí na podporu zdraví pro personál i veřejnost.
     

Hlavní oblasti, na které je důležité se v rámci programu zaměřit, jsou shrnuty v 10 standardech sítě Nekuřáckých nemocnic:

Standard 1: Souhlas s principy a odpovědnost za plnění programu, určení zodpovědného pracovníka z řad managementu a osoby pověřené implementací opatření v oblasti kontroly tabáku v rámci nemocnice, vyčlenění prostředků.

Standard 2: Informovanost zaměstnanců i pacientů nemocnice o nekuřáckých opatřeních a možnostech léčby závislosti na tabáku

Standard 3: Vzdělávání a trénink personálu v krátké intervenci k odvykání kouření a vzdělávání klíčových pracovníků v technice motivačních rozhovorů a dalších na důkazech založených (evidence-based) postupů užívaných v léčbě závislosti na tabáku

Standard 4: Zmapování prevalence užívání tabáku mezi personálem i pacienty a podpora odvykání kouření

Standard 5: Kontrola užívání tabáku – nekuřácká nemocnice, tj. úplný zákaz kouření v areálu či minimálně jasné značení nekuřáckých prostor nemocnice

Standard 6: Prostředí bez tabáku, jasné označení zákazu kouření, nevystavování personálu pasivnímu kouření, zákaz prodeje tabákových výrobků v prostorách nemocnice

Standard 7: Zdravé pracoviště – veškerý personál by měl být informován o nekuřácké politice nemocnice, užívání tabáku personálem by mělo být monitorováno, služby v oblasti odvykání kouření by měly být personálu plně dostupné

Standard 8: Podpora zdraví - organizace by se měla účastnit lokálních, národních či mezinárodních aktivit v oblasti kontroly tabáku/odvykání kouření alespoň 1x ročně

Standard 9: Kontrola plnění cílů - každoročně by měla proběhnout vnitřní kontrola aktivit v rámci projektu a jejich hodnocení

Standard 10: Podpora implementace – zavádění jednotlivých postupů do praxe, organizace každoročně znovu vyplňuje sebehodnotící dotazník a dle počtu bodů je zařazena do kategorie prosté členství, bronzové, stříbrné či zlaté členství

 
Členství v síti Nekuřáckých nemocnic je bezplatné.

Pro začlenění zdravotnického zařízení je nutné pouze podepsat přístupové dokumenty a vytvořit vlastní plán implementace, přičemž v průběhu celého procesu se můžete obracet na oddělení kvality zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví, které tento program v ČR zašťiťuje.  

 

Více informací nalezenete na webových stránkách Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku.

 

ZdrojCO ZNAMENÁ „NEKUŘÁCKÁ NEMOCNICE“? [online], MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D., Centrum pro závislé na tabáku, 3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze, Čas. Lék. čes. 2017, [cit.:29-12-2017], dosptupné zde.

 

pozn.: Evropská síť nekuřáckých nemocnic (European Network of Smoke-Free Hospitals, ENSH) byla přejmenována na Globální síť nekuřáckých nemocnic (Global Network for Tobacco Free Health Care Services, ENSH-Global, GNTH).

Informace o stránce

Publikováno: 29.12.2017

Poslední úprava: 29.01.2018, 16:09