Portál kvality a bezpečí

Národní síť nemocnic a zdravotnických zařízení bez tabáku

 

Ke dni 1. 7. 2017 byla při Ministerstvu zdravotnictví vytvořena národní síť nekuřáckých nemocnic ČR s oficiálním názvem Národní síť nemocnic a zdravotnických zařízení bez tabáku (The National GNTH Network of the Czech Republic), která je nyní hlavní a oficiální platformou programu nekuřáckých nemocnic v ČR.

Tento program sdružuje zdravotnická zařízení se záměrem bojovat proti kouření, jakožto nejvýznamnější odstranitelnou příčinou úmrtnosti i nemocnosti populace. Celosvětově tuto iniciativu zastřešuje tzv. Global Network for Tobacco-Free Healthcare Services, kterou k dnešnímu dni tvoří 24 dílčích sítí z 16 zemí.

Tento program, často označován též jako program „nekuřáckých nemocnic“, přímo souvisí a navazuje na program HPH, jelikož jsou ve svém principu zaměřeny na prevenci a podporu zdraví obyvatel s centralizací příslušných aktivit ve zdravotnických zařízeních, především v nemocnicích. V roce 2010 proto vznikla tzv. Tobacco Free United (TFU), která oba programy propojuje.

Současně čítá česká Národní síť nemocnic a zdravotnických zařízení bez tabáku 10 členů.

  • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,
  • Fakultní nemocnice Olomouc,
  • Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.,
  • Fakultní nemocnice  Hradec Králové,
  • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,
  • Fakultní nemocnice v Motole,
  • Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha,
  • Nemocnice Jihlava, p. o.,
  • Nemocnice Havlíčkův Brod,
  • Nemocnice Pelhřimov, p.o.

 

                        

 

           

 

                                         

 

      

 

 

 

 

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 31.08.2017

Poslední úprava: 30.08.2019, 14:53