Občan | Pacient

Novinky

Ministerstvo zdravotnictví iniciovalo vznik linky kolegiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví

31. 03. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Smyslem linky pro zdravotníky je pomoci jim zvládnout jejich stresové zatížení v souvislosti s koronavirem.

Celý článek

Děti do 2 let a samotní řidiči v autě nemusí nosit pokrývku úst a nosu mimo bydliště

30. 03. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Vláda dnes vzala na vědomí několik mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Podpořila výjimku pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) a prodloužení krizových opatření.

Celý článek

Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru a zaváděna preventivní karanténa

29. 03. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Vyžadováno bude vstupní vyšetření klientů na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem a umístění po dobu 14 dnů do samostatného pokoje. Oboje bude platit od 30. března 2020.

Celý článek

Ministerstvo zdravotnictví bude lékařům a lékárníkům v terénu dodávat 300 tisíc respirátorů týdně

29. 03. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Díky několika velkým dodávkám materiálu v tomto týdnu je MZ ČR schopné pravidelně zásobovat respirátory nejen velké nemocnice, ale také praktické a dětské lékaře, stomatology, ambulantní specialisty a lékárníky.

Celý článek

Ministerstvo zdravotnictví vydává režimová a organizační opatřeni pro ochranu seniorů v sociálních zařízeních

27. 03. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v souvislosti se zvýšeným rizikem přenosu nákazy mezi klienty a zaměstnanci domovů pro seniory a lůžkových zařízení poskytovatelů sociálních služeb mimořádná režimová a organizační opatření pro maximální zajištění ochrany

Celý článek

Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučení k nošení respirátorů a roušek pro vybrané profese

27. 03. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Odborníci Ministerstva zdravotnictví připravili doporučení obsahující rozdělení typů ochranných pomůcek podle vybraných profesí. Součástí je také návod, jak roušku správně nasadit, sejmout a zlikvidovat.

Celý článek

Ministerstvo zdravotnictví po dohodě s odbornou společností upravilo mimořádné opatření týkající se zákazu návštěv ve zdravotnických a sociálních zařízeních

27. 03. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Cílem opatření je maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi tak, aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19.

Celý článek

Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučený postup pro testování pacientů a stanovilo kritéria pro propuštění z izolace

27. 03. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

K testování se doporučují osoby, kteří splňují alespoň jedno z těchto klinických kritérií: horečku nad 37,5 stupňů, suchý kašel či dušnost.

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa