Contact information for important institutions

institution name:
institution address:
contact:
tel.:
Ministry of Health of the Czech Republic
Palackého nám. 4, 128 01 Prague 2
http://www.mzcr.cz
224 971 111
institution name:
institution address:
contact:
tel.:
Ministry of the Interior of the Czech Republic
Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Prague 7
http://www.mvcr.cz
974 811 111
institution name:
institution address:
contact:
tel.:
Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
Loretánské náměstí 5, 118 00 Prague 1 – Hradčany
http://www.mzv.cz
224 181 111
institution name:
institution address:
contact:
tel.:
Ministry of Labor and Social Affairs of the Czech Republic
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Prague 2
http://www.mpsv.cz
221 921 111
institution name:
institution address:
contact:
tel.:
Czech Association of Health Insurance Companies
nám. W. Churchilla 2, 113 59 Prague 3
http://www.szpcr.cz
234 462 108
institution name:

institution address:
contact:
tel.:
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
(General Health Care Insurance Company)
Orlická 4/2020, 130 00 Prague 3
http://www.vzp.cz
844 117 777
institution name:

institution address:
contact:
tel.:
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
(Military Health Insurance Company)
Drahobejlova 1404/4, 190 03 Prague 9
http://www.vozp.cz
222 929 199
institution name:

institution address:
contact:
tel.:
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
(Czech Industrial Health Insurance Company)
Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava
http://www.cpzp.cz
810 800 000
institution name:institution address:
contact:
tel.:
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,
pojišťoven a  stavebnictví
(Departmental Health Insurance Company for Employees of Banks, Insurance Companies and in Construction)
Roškotova 1225/1, 140 21 Prague 4
http://www.ozp.cz
261 105 555
institution name:

institution address:
contact:
tel.:
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
(Škoda Employee Insurance Company)
Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav
http://www.zpskoda.cz
326 579 111
institution name:

institution address:
contact:
tel.:
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
(Health Insurance Company of the Ministry of the Interior)
Kodaňská 1441/46, 101 00 Prague 10
http://www.zpmvcr.cz
844 211 211
institution name:

institution address:
contact:
tel.:
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
(The District Fraternal Treasury Health Insurance Company)
Michálkovická 108, Slezská Ostrava
http://www.rbp-zp.cz
800 213 213
institution name:
institution address:
contact:
tel.:
Czech Medical Chamber
Lékařská 2/291, 150 00 Prague 5
http://www.lkcr.cz
257 211 329
institution name:
institution address:
contact:
tel.:
Ombudsperson
Údolní 39, 602 00 Brno
http://www.ochrance.cz
542 542 888
institution name:
institution address:
contact:
tel.:
Czech Dental Chamber
Slavojova 22, 128 00 Prague 2
http://www.dent.cz
234 709 611
institution name:
institution address:
contact:
tel.:
Center for International Reimbursements
Nám. W. Churchila 1800/2, 113 59  Prague 3
http://www.cmu.cz
236 033 411
institution name:
institution address:
contact:
tel.:
Czech Chamber of Pharmacists
Rozárčina 1422/9, P.O.BOX 64, 140 02 Prague 4
http://www.lekarnici.cz
241 090 672

 

Page info

Published: 11.12.2012

Last change: 08.03.2017, 12:58